ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2014 เวลา 14:32 น.

อบรมการใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติของกำลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.

PDFพิมพ์อีเมล

09-08-57_lecture_1

พล.อ.ต.วิเชียร  ธรรมาธร  รอง ผบ.รร.นอ. เป็นประธาน ในการจัดอบรมการใช้โปรแกรมประเมินผล
การปฏิบัติของกำลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.ให้กับผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น และ น.สัญญาบัตร ชั้นยศตั้งแต่ ร.อ.ขึ้นไป
เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๕๗ ณ ห้องนภัสวิน อาคารสโมสร นนอ.

09-08-57_lecture 09-08-57_lecture_2
09-08-57_lecture_3 09-08-57_lecture_4
09-08-57_lecture_5 09-08-57_lecture_6
09-08-57_lecture_7 09-08-57_lecture_8
09-08-57_lecture_9 09-08-57_lecture_10
09-08-57_lecture_11 09-08-57_lecture_12
09-08-57_lecture_13 09-08-57_lecture_14
09-08-57_lecture_15 09-08-57_lecture_16
09-08-57_lecture_17 09-08-57_lecture_18
09-08-57_lecture_19 09-08-57_lecture_20
09-08-57_lecture_21 09-08-57_lecture_22

 

 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2014 เวลา 12:58 น.

Morning Coffee

PDFพิมพ์อีเมล

     

29-08-57morning_coffee


พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. เป็นประธานในการประชุม Morning Coffee  และตรวจความพร้อมอาคารนอน  ๖
ในการต้อนรับผู้เข้าร่วม AAVC 2014 จากต่างประเทศเ มื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๕๗ ณ ห้องประชุม กรม นนอ.รอ.รร.นอ.  
ซึ่ง รร.นอ.เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ก.ย.๕๗

29-08-57morning_coffee_1 29-08-57morning_coffee_2
29-08-57morning_coffee_3 29-08-57morning_coffee_4
29-08-57morning_coffee_5 29-08-57morning_coffee_6
29-08-57morning_coffee_7 29-08-57morning_coffee_8
29-08-57morning_coffee_9 29-08-57morning_coffee_10
29-08-57morning_coffee_11 29-08-57morning_coffee_12
29-08-57morning_coffee_13 29-08-57morning_coffee_14
29-08-57morning_coffee_15 29-08-57morning_coffee_16
29-08-57morning_coffee_17 29-08-57morning_coffee_18
29-08-57morning_coffee_19 29-08-57morning_coffee_20
29-08-57morning_coffee_21 29-08-57morning_coffee_22
29-08-57morning_coffee_23 29-08-57morning_coffee_24
29-08-57morning_coffee_25 29-08-57morning_coffee_26
29-08-57morning_coffee_27 29-08-57morning_coffee_28
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2014 เวลา 09:27 น.

งานมหกรรมคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ ๓๑

PDFพิมพ์อีเมล1_quality_Expo1

พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล ผช.ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ทีมผู้ชนะในแต่ละประเภท
ของ นขต.ทอ. ในงานมหกรรมคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ ๓๑ ซึ่งในงานงานมีการแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่น่าสนใจ
ในการนี้ พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทอ.และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และนนอ.เข้าร่วมชมงานและให้กำลังใจทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้
- ชนะเลิศรางวัล Innovation Award ได้แก่ กลุ่ม MAINGEAR สังกัด กองบิน ๒๑ (QCC)
- ชนะเลิศรางวัล Innovation Award ได้แก่ กลุ่ม OPTIMUM ACADEMY สังกัด รร.นอ.(KM)
ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ในระบบบริหารการศึกษา ภายใต้ชื่องาน การพัฒนาระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นอ. เพื่อสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และองค์กรสมรรถนะสูง
- รางวัลบอร์ดนิทรรศการยอดนิยม ได้แก่ ยศ.ทอ. 
นอกจากนี้ รางวัลการนำเสนอผลงาน  ดังนี้
- การนำเสนอผลงาน Value Award ได้แก่ กลุ่ม สีหมึก สังกัด กร.ทอ.(QCC)
- การนำเสนอผลงาน Excellent Award ได้แก่ กลุ่ม ผึ้งหลวง สังกัด ยศ.ทอ.(KM)
- การนำเสนอผลงาน Excellent Award ได้แก่ กลุ่ม Hercules สังกัด บน.๖(KM)
- การนำเสนอผลงาน Excellent Award ได้แก่ กลุ่ม Thunderbolt สังกัด บน.๖(QCC)
- การนำเสนอผลงาน Excellent Award ได้แก่ กลุ่ม Wing4 Smart Shield สังกัด บน.๔ (KM)
- การนำเสนอผลงาน Excellent Award ได้แก่ กลุ่ม อินทรีบำบัด สังกัด บน.๒๑(KM)
" กำลังพลที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพและความสำเร็จในภารกิจของ ทอ." ณ หอประชุม ทอ. (ทองใหญ่) เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๕๗

1_quality_Expo1 1_quality_Expo2
1_quality_Expo3 1_quality_Expo4
1_quality_Expo5 1_quality_Expo6
1_quality_Expo7 1_quality_Expo8
1_quality_Expo9 1_quality_Expo10
1_quality_Expo11 1_quality_Expo12
1_quality_Expo13 1_quality_Expo14
1_quality_Expo15 1_quality_Expo16
1_quality_Expo17 1_quality_Expo18
1_quality_Expo19 1_quality_Expo20
1_quality_Expo21 1_quality_Expo22
1_quality_Expo23 1_quality_Expo24
1_quality_Expo25 1_quality_Expo26
1_quality_Expo27 1_quality_Expo28
1_quality_Expo30 1_quality_Expo29
1_quality_Expo31 1_quality_Expo32
1_quality_Expo33 1_quality_Expo34
1_quality_Expo36 1_quality_Expo37
1_quality_Expo38 1_quality_Expo39
2_quality_Expo_1 2_quality_Expo_2
2_quality_Expo_3 2_quality_Expo_4
2_quality_Expo_5 2_quality_Expo_6
2_quality_Expo_7 2_quality_Expo_8
2_quality_Expo_9 2_quality_Expo_10
2_quality_Expo_11 2_quality_Expo_12
2_quality_Expo_13 2_quality_Expo_14
2_quality_Expo_15 2_quality_Expo_16
2_quality_Expo_17 2_quality_Expo_18
2_quality_Expo_19 2_quality_Expo_20
2_quality_Expo_21 2_quality_Expo_22
2_quality_Expo_23 2_quality_Expo_24
2_quality_Expo_25 2_quality_Expo_26
2_quality_Expo_27 2_quality_Expo_28
2_quality_Expo_29 2_quality_Expo_30
2_quality_Expo_31 2_quality_Expo_32
2_quality_Expo_33 2_quality_Expo_34
2_quality_Expo_35 2_quality_Expo_36
2_quality_Expo_37 2_quality_Expo_38
2_quality_Expo_39 2_quality_Expo_40
2_quality_Expo_41 2_quality_Expo_42
2_quality_Expo_43 2_quality_Expo_44
2_quality_Expo_45 2_quality_Expo_46
2_quality_Expo_47 2_quality_Expo_48
2_quality_Expo_49 2_quality_Expo_50
2_quality_Expo_51 2_quality_Expo_52
2_quality_Expo_53 2_quality_Expo_54
2_quality_Expo_55 2_quality_Expo_56
2_quality_Expo_57 2_quality_Expo_58
2_quality_Expo_59 2_quality_Expo_60
2_quality_Expo_61 2_quality_Expo_62
2_quality_Expo_63 2_quality_Expo_64
2_quality_Expo_65 2_quality_Expo_66
2_quality_Expo_67 2_quality_Expo_68
2_quality_Expo_69 2_quality_Expo_70
2_quality_Expo_71 2_quality_Expo_72
2_quality_Expo_73 2_quality_Expo_74

 

   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 13:47 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาควิชาการ)

PDFพิมพ์อีเมล

Presentation1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาควิชาการ)
(รายละเอียด คลิกที่นี่)

 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 09:17 น.

การสัมมนาการเตรียมความพร้อม นนอ.

PDFพิมพ์อีเมล

 

Education1

น.อ.ชาติชาย รักษ์ธนกูล ผอ.กฟธ.กกศ.รร.นอ. เป็นประธานในการสัมมนาการเตรียมความพร้อม นนอ.
ก่อนไปศึกษาต่างประเทศ ครั้งที่ ๗ โดยมี น.ท.นราวัต แก้วมุกดา หน.แผนกศึกษาต่างประเทศ กกศ.กพ.ทอ.
มาแนะนำขั้นตอนการเตรียมตัวไปศึกษาต่างประเทศและสิทธิกำลังพล ทอ. และการสัมมนาสภาพสังคมจิตวิทยา
การเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาในต่างประเทศ ระบบการศึกษา ประสบการณ์การทำงานในหน่วย
หลังจากจบการศึกษาจากต่างประเทศ โดยศิษย์เก่า นร. ทุน ทอ. ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สหราชอาณาจักร สเปน ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้ 
ณ ห้องสัมมนา ๒ ( อาคารวิศวกรรมศาสตร์ กองการศึกษา รร.นอ.  เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.๕๗

Education2 Education4
Education5 Education7
Education8 Education3
Education9 Education10
Education11 Education12
Education13 Education14
Education15 Education16
Education17 Education18
Education19 Education15

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 09:32 น.
   

หน้า 1 จาก 98

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>