ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2015 เวลา 13:18 น.

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

PDFพิมพ์อีเมล

02-04-58birthday_8

     พล.อ.อ.ตรีทศ  สนแจ้ง ผบ.ทอ. และ น.อ.หญิง อุดมลักษณ์  สนแจ้ง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระจริยาวัตรของพระองค์ท่านในงานประกอบด้วย
พิธีถวายพรชัยมงคล พิธีไถ่ชีวิตโค ถวายเป็นพระราชกุศล

     ในการนี้ พล.อ.ท.วิเชียร  ธรรมาธร ผบ.รร.นนก. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ณ อาคารรณภากาศ รร.นนก. เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๕๘

02-04-58birthday_1 02-04-58birthday_2
02-04-58birthday_3 02-04-58birthday_4
02-04-58birthday_5 02-04-58birthday_6
02-04-58birthday_7 02-04-58birthday_9
02-04-58birthday_10 02-04-58birthday_11
02-04-58birthday_12 02-04-58birthday_13
02-04-58birthday_14 02-04-58birthday_15
02-04-58birthday_16 02-04-58birthday_17
02-04-58birthday_18 02-04-58birthday_19
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2015 เวลา 13:28 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2015 เวลา 10:42 น.

รร.จปร.เข้าพบ

PDFพิมพ์อีเมล

02-04-58meeting_11topic

     พล.อ.ท.วิเชียร  ธรรมาธร ผบ.รร.นนก. ให้การต้อนรับ พล.ต.สรรชัย เกิดสวัสดิ์ ผอ.ส่วนวิชาทหาร รร.จปร.
และคณะ พบเรื่องขอใช้สถานที่ ประกาศผลสอบ นตท.(ทบ.)
ณ ห้องรับรอง ผบ.รร.นนก. เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๕๘

02-04-58meeting_1 02-04-58meeting_2
02-04-58meeting_3 02-04-58meeting_4
02-04-58meeting_5 02-04-58meeting_6
02-04-58meeting_7 02-04-58meeting_9
02-04-58meeting_10 02-04-58meeting_12
02-04-58meeting_13 02-04-58meeting_15

 

 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 17:26 น.

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต.

PDFพิมพ์อีเมล


pradabyod8

พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง  ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตร

ชั้นยศ ร.ต. ให้แก่ นนอ. รุ่นที่ ๕๙ จำนวน ๕๒ คน ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นนก.ตามหลักสูตร

ในการนี้ พล.อ.ท. วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นนก.กล่าวรายงานผลการศึกษา

ณ อาคารรณนภากาศ เมื่อวันที่  ๑ เม.ย. ๕๘ 


       สำหรับผลการศึกษาของนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๕๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๕๒ คน

- สาขาวิศวกรรมอากาศยานจำนวน   ๙  คน
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจำนวน   ๘  คน
-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจำนวน   ๘  คน

-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจำนวน  ๖   คน

-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจำนวน    ๘ คน

-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน   ๗  คน

-สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน จำนวน   ๖  คน

      สำหรับนักเรียนนายเรืออากาศ  ชั้นปีที่ ๔  ซึ่งมีผลการศึกษา  ที่สมควรได้รับรางวัลเรียนดี
จำนวน ๑๔ คนดังนี้

      ๑.  ผู้สมควรได้รับโล่ทองรณนภากาศจำลอง และ เหรียญทองเกียรตินิยม อันดับ ๑ ได้แก่

             -ว่าที่เรืออากาศตรี  สรวิศ  ตุ้มทรัพย์สาขาวิชา  วิศวกรรมอากาศยาน

             -ว่าที่เรืออากาศตรี  จิรภัทร  แสงมีอานุภาพสาขาวิชา  คอมพิวเตอร์

      ๒.  ผู้สมควรได้รับโล่เงินรณนภากาศจำลอง และ เหรียญทอง
เกียรตินิยม อันดับ ๑ ได้แก่

      -     ว่าที่เรืออากาศตรี  จิรัฎฐ์  สายสุวรรณสาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา

      -     ว่าที่เรืออากาศตรี  พิทวัส  สอนดีสาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

      -     ว่าที่เรืออากาศตรี   ปฏิภาณ  นวลสุวรรณ์สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

      -     ว่าที่เรืออากาศตรี  ปรัชญา  คุ้มล้วนล้อมสาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา

      ๓.  ผู้สมควรได้รับโล่เงินรณนภากาศจำลอง และ เหรียญเงิน
เกียรตินิยม อันดับ ๒ ได้แก่

             -ว่าที่เรืออากาศตรี  ณัฐวุฒิ  สุวรรณเนตรสาขาวิชา  คอมพิวเตอร์

             -ว่าที่เรืออากาศตรี  พรพล  กลิ่นผกาสาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

             -ว่าที่เรืออากาศตรี  ศิวกรวรวิบูลย์สวัสดิ์สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ

             -ว่าที่เรืออากาศตรี  ธนกร  สุวรรณโชติสาขาวิชา  คอมพิวเตอร์

      ๔.  ผู้สมควรได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม  อันดับ ๒ ได้แก่

              -ว่าที่เรืออากาศตรี  วัชระ  ตันเกษมสาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า

             -ว่าที่เรืออากาศตรี  อิมพัลส์  อัสโยสาขาวิชา  วิศวกรรมอากาศยาน

             -ว่าที่เรืออากาศตรี  ณภัทร  ภัทรศีลสุนทรสาขาวิชา  คอมพิวเตอร์

             -ว่าที่เรืออากาศตรี  สุทธิพงศ์  บุญเลิศสาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา

      ๕.  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและสมควรได้รับโล่พลอากาศเอก หะริน  หงสกุล ได้แก่
             -     เรืออากาศตรี  อนันต์ชัย  ตั้งสินทวีวัฒน์สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล

pradabyod1 pradabyod2
pradabyod3 pradabyod4
pradabyod5 pradabyod6
pradabyod7 pradabyod8
pradabyod9 pradabyod10
pradabyod11 pradabyod12
pradabyod13 pradabyod14
pradabyod15 pradabyod16
pradabyod17 pradabyod18
pradabyod19 pradabyod20
pradabyod21 pradabyod22
pradabyod23 pradabyod24
pradabyod25 pradabyod26
pradabyod27 pradabyod28
pradabyod29 pradabyod30
pradabyod31 pradabyod32
pradabyod33 pradabyod34
pradabyod35 pradabyod36
pradabyod37 pradabyod38
pradabyod39 pradabyod40
pradabyod41 pradabyod42
pradabyod44 pradabyod45
pradabyod46 pradabyod47
pradabyod48 pradabyod49

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 17:46 น.
   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 01 เมษายน 2015 เวลา 10:32 น.

พิธีสงฆ์เนื่องในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต.

PDFพิมพ์อีเมล

1

น.อ.อติรวิชช์   ไพจิตร์ รอง ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก. เป็นประธานในพิธีสงฆ์
เนื่องในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต.ให้แก่ นนอ.รุ่นที่ ๕๙ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ อาคารรณภากาศ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๘

2 3
4 IMG_0837
IMG_0838 IMG_0839
IMG_0841 IMG_0843
IMG_0844 IMG_0847
IMG_0866 IMG_0872
IMG_0873 IMG_0874
IMG_0875 IMG_0876
IMG_0877 IMG_0878
IMG_0879 IMG_0880
IMG_0881 IMG_0882
IMG_0886 IMG_0887
IMG_0888 IMG_0899
IMG_0900 IMG_0901
IMG_0902 IMG_0903
IMG_0904 IMG_0908
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2015 เวลา 15:10 น.

พิธีเลื่อนชั้นการศึกษา และประดับเครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับบัญชา

PDFพิมพ์อีเมล
30-03-58_upgrade_3

พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นนก. เป็นประธานในพิธีเลื่อนชั้นการศึกษา และประดับเครื่องหมายนักเรียนผู้บังคับบัญชา ในแก่ นนอ.ชั้นปีที่ ๑-๔ โดยมี ผู้บังคัญบัญชา และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก. เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๕๘


30-03-58_upgrade_1 30-03-58_upgrade_3
30-03-58_upgrade_4 30-03-58_upgrade_7
30-03-58_upgrade_8 30-03-58_upgrade_9
30-03-58_upgrade_10 30-03-58_upgrade_12
30-03-58_upgrade_14 30-03-58_upgrade_11
30-03-58_upgrade_15 30-03-58_upgrade_16
30-03-58_upgrade_18 30-03-58_upgrade_19
30-03-58_upgrade_21 30-03-58_upgrade_24
30-03-58_upgrade_22 30-03-58_upgrade_25

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2015 เวลา 15:27 น.
   

หน้า 1 จาก 137

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>