ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014 เวลา 13:19 น.

ทดสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก

PDFพิมพ์อีเมล

 

S__4587618

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ และคณะร่วมทดสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก
  ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  กับกองทัพอากาศ (รร.นอ.)
ณ ฝูงบิน ๒๐๖ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๕๗

1 2
3 4
5-1 6
7 8
9 10
11 12
13 S__4587618
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 13:24 น.

ประชุม รร.นอ. และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

PDFพิมพ์อีเมล

 

01-09-57_rtafa_award


     พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ  เป็นประธานประชุม รร.นอ. และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลการดำเนิน กิจกรรม ๕ ส.

และกิจกรรมการประกวดปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สถานที่ราชการของ รร.นอ. ประจำปีงบประมาณ ๕๗

ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ. (๑) เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๕๗ 


กิจกรรม 5 ส.

รางวัลชนะเลิศ: รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

        ได้แก่ กองสถิติและประเมินผล

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑: รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

        ได้แก่ แผนกการเงิน

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ : รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

        ได้แก่ กองวิชาทหาร

รางวัลชมเชย: รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
        ได้แก่ กองพลศึกษา และแผนกธุรการ กองบัญชาการ 

กิจกรรมการประกวดปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สถานที่ราชการของ รร.นอ.

รางวัลชนะเลิศ: รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

        ได้แก่ กองการศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑ :  รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

        ได้แก่ กองวิชาทหาร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ : รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

        ได้แก่ กรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์

รางวัลชมเชย: รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

        ได้แก่ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองบริการ 

01-09-57_rtafa_award_3 01-09-57_rtafa_award_4
01-09-57_rtafa_award_5 01-09-57_rtafa_award_6
01-09-57_rtafa_award_7 01-09-57_rtafa_award_8
01-09-57_rtafa_award_9 01-09-57_rtafa_award_10
01-09-57_rtafa_award_11 01-09-57_rtafa_award_12
01-09-572meeting 01-09-57_rtafa_award
01-09-57_3 01-09-57_4
01-09-57_5 01-09-57_6
01-09-57_7 01-09-57_9

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 14:08 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 13:09 น.

นนอ.อำลาไปเป็นศิษย์การบิน

PDFพิมพ์อีเมล

01-09-57_pilot16

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. ให้โอวาท นายทหารใหม่ รุ่นที่ ๕๘ ที่มาช่วยราชการ ณ รร.นอ. จำนวน ๑๓ นาย
เข้าอำลาเพื่อไปเป็นศิษย์การบิน  ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ.(๒) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ก.ย.๕๗

01-09-57_pilot1 01-09-57_pilot2
01-09-57_pilot3 01-09-57_pilot4
01-09-57_pilot5 01-09-57_pilot6
01-09-57_pilot7 01-09-57_pilot9
01-09-57_pilot10 01-09-57_pilot8
01-09-57_pilot11 01-09-57_pilot12
01-09-57_pilot14 01-09-57_pilot13

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014 เวลา 10:25 น.
   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 10:42 น.

ให้สัมภาษ์ ช่องไทยวิขั่น PSI ช่อง ๑๖๘

PDFพิมพ์อีเมล

 

6

ขอเชิญชม รายการรักษ์เมืองไทย ในวันที่  ๖ ก.ย.๕๗,เวลา ๑๙๓๐ ทาง ช่องไทยวิขั่น PSI ช่อง ๑๖๘  
โดยมี พล.อ.ต.วิโรจน์ หอมทรัพย์ รอง ผบ.รร.นอ.,น.อ.ศยาม ผิวเหลือง,
น.อ.พาห์รณ สงวนโภคัย ,
ร.ท.สุกฤษฏิ์ กาญจนานนท์กุล นักเรียนทุน ทอ. ประเทศสเปน, 
ร.ท.กษิดิ์เดช พุฒินาถ นักเรียนทุน ทอ. ประเทศเยอรมัน
ร.ต.วรุจจ์ เกิดเสวียด นักเรียนทุน ทอ. ประเทศญี่ปุ่น, นนอ.ธนวัฒน์ คูณขุนทด ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
ให้สัมภาษณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ การแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติและการสัมมนาระหว่าง สถาบันการศึกษาทหารในอาเซียน
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ก.ย.๕๗ หรือ ชมรายการทาง www.abtv.co.th

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14

 

 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 10:13 น.

รับรางวัลชนะเลิศบทความวิจัยดีเด่น

PDFพิมพ์อีเมล


1


น.อ.บุญเลิศ อันดารา รอง ผอ. กกส. กกศ.รร.นอ. เข้ารับรางวัลชนะเลิศบทความวิจัยดีเด่น
และรางวัลชนะเลิศนำเสนอผลงานวิจัยดี
เด่น เรื่องแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศ
พ.ศ.
2556-2566 (2013-2023 Unmanned Aerial System Reseach and Development Roadmap
of Royal Thai Air Force ) จากพลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ผู้บัญชาการ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เนื่องในกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของสถานวิทยาลัยการทัพและ วปอ.
ในวันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๗ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 

3 4
5 6
10 9
8 11

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 11:00 น.
   

หน้า 1 จาก 99

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>