ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2015 เวลา 13:47 น.

วันที่ระลึกกองทัพอากาศ

PDFพิมพ์อีเมล

1rtafa_6


พล.อ.อ.ตรีทศ  สนแจ้ง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ประจำปี ๕๘
โดยมี พล.อ.ท.วิเชียร  ธรรมาธร ผบ.รร.นนก. พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๕๘

๑.  พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ

1rtafa_1 1rtafa_2
1rtafa_3 1rtafa_4
1rtafa_5 1rtafa_7
1rtafa_8 1rtafa_9
1rtafa_10 1rtafa_11
1rtafa_12 1rtafa_13
1rtafa_14 1rtafa_15


๒.  พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ
กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ, ดวงวิญาณบุพการีทหารอากาศ อดีตผู้บังคับบัญชา ทอ.และวีรชนทหารอากาศ ณ พระอนุสาวรีย์ ฯ

2rtaf_2 2rtaf_3
2rtaf_4 2rtaf_5
2rtaf_6 2rtaf_7
2rtaf_8 2rtaf_13
2rtaf_9 2rtaf_10
2rtaf_11 2rtaf_12


๓.  พิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและผลงานบทความทางวิชาการ, รางวัลการเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น, รางวัลนิรภัยและรางวัลบุคคลดีเด่นของ ทอ.ประจำปี ๕๗ ณ ห้องรับรอง ทอ.

3award_18


รางวัลการเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น

3award_16รางวัลที่ ๓  “การบูรณาการระบบบริหาร Thailand Quality Award กับ Six Sigma Lean และ Balance Scorecard”

พล.อ.ต.วินัย  จันทร์เปล่ง  

3award_2รางวัลที่ ๑ “บันได ๙ ขั้น ในการนำหน่วยงานของกองทัพอากาศสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาค”

น.อ.ตระการ  ก้าวกสิกรรม

3award_1รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล

การศึกษาต่อประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

ร.ต.วิศวชิต  อินทรสุวรรณ์

3award_3ประสบการณ์จากการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

ร.ต.อนันต์ชัย  ตั้งสินทวีวัฒน์ และ 
ร.ต.ณัฐพงศ์  ขันธทัต

3award_5 3award_7การเปรียบเทียบหลักสูตรนายทหารชั้นสัญญาบัตรของประเทศไทยและประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี

ร.ท.ณัช  ปลัดคุณ

3award_9การศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศประเทศเกาหลีใต้

ร.ต.วีรวัฒน์  เกษตรภิบาล

3award_11รางวัลบุคคลดีเด่นของ ทอ.

3award_17


บุคคลดีเด่นในส่วนการศึกษา

น.อ.พิชาญ  พิชัยณรงค์

3award_13
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2015 เวลา 17:06 น.

เยี่ยมคำนับ

PDFพิมพ์อีเมล

26-03-58australia_5topic

พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นนก.  ให้การต้อนรับ
ดร.จอร์น  แบคแลน นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย อดีต ผชท.ทหาร ออสเตรเลีย/ กรุงเทพ
ซึ่งจะทำการวิจัยใน ทอ. และหารือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
ณ ห้องรับรอง ผบ.รร.นนก. เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๕๘

26-03-58australia_1 26-03-58australia_2
26-03-58australia_3 26-03-58australia_4
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2015 เวลา 16:56 น.

องคมตรีบรรยายพิเศษ

PDFพิมพ์อีเมล

Privy3

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี  บรรยายพิเศษ แก่ นนอ.ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๙ ที่จะสำเร็จการศึกษา
ในหัวข้อเรื่องความรู้และประสบการณ์การทำงาน แนวทางการปฏิบัติราชการ การดำรงชีวิตทหาร ในการรับราชการและ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดีของกองทัพอากาศและประเทศชาติ
 ในการนี้   พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมธร ผบ.รร.นนก.ให้การต้อนรับ
ณ ห้องนภัศวิน สโมสร นนอ.  เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๕๘

Privy1 Privy23


Privy2 Privy4
Privy5 Privy6
Privy7 Privy12
Privy11 Privy13
Privy14 Privy15
Privy16 Privy17
Privy18 Privy19
Privy20 Privy21
Privy22 Privy8

 

   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2015 เวลา 16:49 น.

มอบกระบี่สั้นทอ.สเปน

PDFพิมพ์อีเมล

IMG_0377

พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นนก. รับการเยี่ยมคำนับจาก Captain MANUEL TRIANO (POUSO) ผชท.ทหารสเปน/กรุงเทพฯ
ในโอกาส มอบกระบี่สั้น ทอ.สเปน แก่ นนอ.ปรัชญา  คุ้มล้วนล้อม ชั้นปีที่ ๔ หน.นนอ.ที่สำเร็จการศึกษา
ในการนี้ น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.ร่วมต้อนรับ
ณ รร.นนก.เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๕๘ 

IMG_0366 IMG_0375
127172 127173
127174 127175
127176 127177
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2015 เวลา 16:35 น.

พิธีปิดกีฬาภายใน ทอ.ครั้งที่ ๔๖

PDFพิมพ์อีเมล

25-03-58close_sport_day_6

พล.อ.อ.วรฉัตร ธารีฉัตร ปธ.คปษ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ. ครั้งที่ ๔๖ 
 ในการนี้ พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นนก. นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ ร่วมพิธีปิด ในส่วนของกลุ่มที่ ๗ ส่วนการศึกษา ประกอบด้วย รร.นนก.และ ยศ.ทอ.
โดยมี พล.อ.ต.ประเสริฐ ช่างประเสริฐ เสธ รร.นนก. รับถ้วยรางวัล ชนะเลิศกีฬาฟันดาบสากล และรองชนะเลิศขบวนพาเหรด
ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๘

25-03-58close_sport_day_4 25-03-58close_sport_day_5
25-03-58close_sport_day_1 25-03-58close_sport_day_16
25-03-58close_sport_day_17 25-03-58close_sport_day_20
25-03-58close_sport_day_21 25-03-58close_sport_day_27


25-03-58close_sport_day_15
   

หน้า 1 จาก 136

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>