ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2014 เวลา 10:28 น.

ผบ.รร.นอ. พบ นนอ.

PDFพิมพ์อีเมล


meeting_student1

พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นอ. พบปะและพูดคุยกับนนอ. เพื่อให้ นนอ.มีมาตรฐานทางวิชาการ
มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมุ่งหวังให้ นนอ.เป็นคนเก่ง คนดี และมีสุข
ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ. เมื่อวันที่  ๒๑ ต.ค.๕๗

meeting_student1 meeting_student3
meeting_student4 meeting_student5
meeting_student6 meeting_student7
meeting_student8 meeting_student10
meeting_student12 meeting_student13
meeting_student14 meeting_student15
meeting_student16 meeting_student17
meeting_student18 meeting_student19
meeting_student25 meeting_student26
meeting_student27 meeting_student28
meeting_student29 meeting_student30
meeting_student31 meeting_student32
meeting_student33 meeting_student34
meeting_student35 meeting_student36
meeting_student37 meeting_student38
meeting_student39 meeting_student40
meeting_student41 meeting_student42
meeting_student43 meeting_student44
meeting_student45 meeting_student46
meeting_student47 meeting_student48
meeting_student49 meeting_student50
meeting_student51 meeting_student52
meeting_student53 meeting_student54
meeting_student55 meeting_student56
meeting_student57 meeting_student58
meeting_student59 meeting_student60
meeting_student61 meeting_student62
meeting_student63 meeting_student64
meeting_student65 meeting_student66
meeting_student67 meeting_student68
meeting_student69 meeting_student70
meeting_student71 meeting_student72
meeting_student73 meeting_student75
meeting_student76 meeting_student77
meeting_student78 meeting_student79
meeting_student80 meeting_student81
meeting_student82 meeting_student83
meeting_student84 meeting_student85
meeting_student86 meeting_student87
meeting_student88 meeting_student89
meeting_student90 meeting_student91
meeting_student92 meeting_student93
meeting_student94 meeting_student95
meeting_student96 meeting_student97
meeting_student98 meeting_student99
meeting_student100 meeting_student101
meeting_student102 meeting_student103
meeting_student104 meeting_student105
meeting_student106 meeting_student107
meeting_student108 meeting_student109
meeting_student110 meeting_student111
meeting_student112 meeting_student114
meeting_student115 meeting_student116
meeting_student117 meeting_student118
meeting_student119 meeting_student120
meeting_student121 meeting_student122
meeting_student123 meeting_student124
meeting_student125 meeting_student126
meeting_student130 meeting_student128
meeting_student129 meeting_student131
meeting_student132 meeting_student133
meeting_student134 meeting_student135
meeting_student136 meeting_student137
meeting_student138 meeting_student139
meeting_student140 meeting_student141

 

 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2014 เวลา 15:55 น.

เยี่ยมชมการกิจการ รร.นรต.

PDFพิมพ์อีเมล


police_37

พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นอ. นำคณะ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักราชการ ดูงานการบริหารจัดการฝ่ายโภชนาการ รร.นรต. 
โดยมี พล.ต.ท.ศักดิ์ดา เตชะเกรียงไกร ผบ.รร.นรต. ให้การต้อนรับ
ซึ่งมีข้าราชการ และผู้รับผิดชอบ ในส่วนของ กรม นนอ.รอ.รร.นอ.และส่วนประกอบเลี้ยง รร.นอ.ศึกษาดูงาน
เพื่อนำไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการประกอบเลี้ยงให้มีความสะดวก รวดเร็ว  มีคุณภาพและเป็นประโยชน์กับนนอ.
ณ รร.นรต. เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๕๗

police_1 police_2
police_3 police_4
police_5 police_6
police_7 police_8
police_9 police_10
police_11 police_12
police_13 police_14
police_15 police_16
police_17 police_18
police_19 police_20
police_21 police_22
police_23 police_24
police_25 police_26
police_27 police_28
police_29 police_30
police_31 police_32
police_33 police_34
police_35 police_36
police_37 police_38
police_39 police_40
police_41 police_42
police_43 police_44
police_45 police_46
police_47 police_48
police_49 police_50
police_51 police_52
police_53 police_55
police_57 police_58
police_59 police_60
police_61 police_62
police_63 police_64


ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการประกอบเลี้ยง

police_67 police_68
police_69 police_70
police_71 police_72
police_73 police_74
police_75 police_76
police_77 police_80
police_81 police_82
police_83 police_86
police_89 police_90
police_91 police_92
police_93 police_94
police_96 police_97
police_99 police_100
police_101 police_102
police_103 police_104
police_105 police_106
police_107 police_108
police_109 police_110
police_111 police_112
police_113 police_114
police_115 police_116
police_117 police_118
police_119 police_120
police_122 police_123
police_124 police_125
police_126 police_127
police_128 police_129
police_130 police_131
police_132 police_133
police_134 police_135
police_136 police_137
police_138 police_139
police_141 police_142
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2014 เวลา 09:16 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2014 เวลา 09:43 น.

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย 10 สถาบัน ครั้งที่ 12

PDFพิมพ์อีเมล


techer_music_8พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นอ.เป็นประธาน ในพิธีไหว้ครู ดนตรีไทย ๑๐ สถาบัน 
ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๗  
โดยมี น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ ผบ.กรม.นนอ.รอ.รร.นอ. กล่าวรายงาน
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างนักเรียนทหาร – ตำรวจ และนักเรียนพยาบาลทั้ง ๔ เหล่าทัพ ซึ่งถือปฏิบัติมาเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี
ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๕๗

## ภาพโดย นนอ.นภชัย วิทวัสการเวช ##techer_music_1 techer_music_2
techer_music_3 techer_music_4
techer_music_5 techer_music_6
techer_music_7 techer_music_9
techer_music_10 techer_music_11
techer_music_12 techer_music_13
techer_music_14 techer_music_15
techer_music_16 techer_music_17
techer_music_18 techer_music_19
techer_music_20 techer_music_21
techer_music_22 techer_music_23
techer_music_24 techer_music_25
techer_music_26 techer_music_27
techer_music_28 techer_music_29
techer_music_30 techer_music_31
techer_music_32 techer_music_33
techer_music_34 techer_music_35
techer_music_36 techer_music_37
techer_music_38 techer_music_39
techer_music_40 techer_music_41
techer_music_42 techer_music_43
techer_music_44 techer_music_45
techer_music_46 techer_music_47
techer_music_48 techer_music_49
techer_music_50 techer_music_51
techer_music_52 techer_music_53
techer_music_54 techer_music_55
techer_music_56 techer_music_57
techer_music_58 techer_music_59
techer_music_60 techer_music_61
techer_music_62 techer_music_63
techer_music_64 techer_music_65
techer_music_66 techer_music_67
techer_music_68 techer_music_69
techer_music_70 techer_music_71
techer_music_72 techer_music_73
techer_music_74 techer_music_75
techer_music_76 techer_music_77
techer_music_78 techer_music_79
techer_music_80 techer_music_81
techer_music_82 techer_music_83
techer_music_84 techer_music_85
techer_music_86 techer_music_87
techer_music_88 techer_music_90
techer_music_91 techer_music_92
techer_music_93 techer_music_94
techer_music_95 techer_music_96
techer_music_97 techer_music_98
techer_music_99 techer_music_100
techer_music_103 techer_music_105
techer_music_106 techer_music_109
techer_music_110 techer_music_112
techer_music_118 techer_music_119
techer_music_120 techer_music_122

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2014 เวลา 10:31 น.
   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2014 เวลา 15:07 น.

การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย นนอ.

PDFพิมพ์อีเมล

 

1

 

พล.อ.ต.รศ.วารินทร์  เจริญรัตน์  ผอ.กกศ.รร.นอ. พร้อมด้วย คณาจารย์กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยนักเรียนนายเรืออากาศ ครั้งที่ ๓
ณ ห้องประชุม กวคค.กกศ.รร.นอ. เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๕๗

การดำเนินงานวิจัยของนักเรียนนายเรืออากาศ ถือเป็นนโยบายที่ ผอ.กกศ.รร.นอ. คนปัจจุบันได้ให้ความสำคัญ
และสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ รวมถึงการฝึก
การบริหารและดำเนินโครงการวิจัยของนักเรียนนายเรืออากาศ  ซึ่งจะเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศ
ต่อไปในอนาคต  โดยในปีนี้ นนอ. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๔ ได้ดำเนินงานวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจ
และเกิดประโยชน์ ต่อกองทัพและประเทศชาติ ประกอบด้วย

๑.  การพัฒนาต้นแบบสนามจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์สำหรับนักเรียนนายเรืออากาศ
๒.  การตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุเพื่อควบคุมอุปกรณ์
๓.  ระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่
 

1 3
4 5
6 7
8 9
10 12

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2014 เวลา 15:19 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2014 เวลา 10:37 น.

รับสมัครนักเรียน"โครงการช้างเผือก 2558 "

PDFพิมพ์อีเมล


4

โรงเรียนนายเรืออากาศ รับสมัครนักเรียน"โครงการช้างเผือก 2558 "

ณ รร.นอ.และกองบินต่างจังหวัดทั่วประเทศ

# ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ต.ค.2557(จ-ศ ,0800-1600) สามารถสมัครได้ที่ รร.นอ. และกองบินต่างจังหวัดทั่วประเทศ
สถานีรายงานบ้านเพ จว.ระยอง, ฝูงบิน 206 วัฒนานคร จว.สระแก้ว สอบถามโทร 0 2534 3624-27
สามารถดาวน์โหลด ระเบียบการและใบสมัครที่ www.rtafa.ac.th

 

@ หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาสมัครได้ อนุญาตให้ผู้ปกครอง หรือ อาจารย์แนะแนว
สามารถรวบรวบเอกสารพร้อม หลักฐานมาสมัครแทนได้นะคะ

1 2
3 4
5 6
7 8
   

หน้า 1 จาก 108

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>