ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2014 เวลา 08:33 น.

พิธีปิดการสัมมนาระหว่างสถาบันการศึกษาทหารในอาเซียน (AAVC 2014)

PDFพิมพ์อีเมล


close_seminar_20


พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาระหว่างสถาบันการศึกษาทหารในอาเซียน (AAVC 2014) 
ซึ่งมีการบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง " แนวทางความร่วมมือการใช้อากาศยานไร้นักบินในภูมิภาคอาเซียน ( Cooperation Trends of Using UAV in the ASEAN)” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน UAV  
ณ ห้องนภัศวิน สโมสร  นนอ. เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๕๗close_seminar_1 close_seminar_2
close_seminar_3 close_seminar_4
close_seminar_5 close_seminar_6
close_seminar_7 close_seminar_8
close_seminar_9 close_seminar_10
close_seminar_11 close_seminar_12
close_seminar_13 close_seminar_14
close_seminar_15 close_seminar_16
close_seminar_17 close_seminar_18
close_seminar_19 close_seminar_20
close_seminar_21 close_seminar_22
close_seminar_23 close_seminar_24
close_seminar_25 close_seminar_26
close_seminar_27 close_seminar_28
close_seminar_29 close_seminar_30
close_seminar_31 close_seminar_32
close_seminar_34 close_seminar_35
close_seminar_36 close_seminar_37
close_seminar_38 close_seminar_39
close_seminar_40 close_seminar_41
close_seminar_42 close_seminar_43
close_seminar_44 close_seminar_45
close_seminar_46 close_seminar_47
close_seminar_48 close_seminar_49
close_seminar_50 close_seminar_51
close_seminar_52 close_seminar_53
close_seminar_54 close_seminar_55
close_seminar_56 close_seminar_57
close_seminar_58 close_seminar_59
close_seminar_60 close_seminar_61
close_seminar_62 close_seminar_63
close_seminar_64 close_seminar_65
close_seminar_66 close_seminar_67
close_seminar_68 close_seminar_69
close_seminar_70 close_seminar_71
close_seminar_72 close_seminar_73
close_seminar_74 close_seminar_75
close_seminar_76 close_seminar_77
close_seminar_78 close_seminar_79
close_seminar_80 close_seminar_81
close_seminar_82 close_seminar_83
close_seminar_84 close_seminar_85
close_seminar_86 close_seminar_87
close_seminar_88 close_seminar_89
close_seminar_90 close_seminar_91
close_seminar_93 close_seminar_94
close_seminar_95 close_seminar_96
close_seminar_97 close_seminar_98
close_seminar_100 close_seminar_101
close_seminar_102 close_seminar_103
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2014 เวลา 11:01 น.

การสัมมนาระหว่างสถาบันการศึกษาทหารในอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗

PDFพิมพ์อีเมล


seminar_5

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาระหว่างสถาบันการศึกษาทหารในอาเซียน (AAVC 2014)
ซึ่งมีการบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง " ความรู้เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในภูมิภาคอาเซียน "
(The Fundamental Knowledge and Application of UAV in the the ASEAN Region)
โดยมีวิทยากร น.ท.ดร.ณัฐพล นิยมไทย , ดร.สุทธิพงศ์ ศรีกรารมณ์ , Professor Masashi Kashita จากประเทศญี่ปุ่น
ณ ห้องนภัสวิน สโมสร นนอ.  เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๕๗seminar_1 seminar_2
seminar_3 seminar_4
seminar_5 seminar_6
seminar_7 seminar_8
seminar_9 seminar_10
seminar_11 seminar_12
seminar_13 seminar_14
seminar_15 seminar_16
seminar_17 seminar_18
seminar_19 seminar_20
seminar_21 seminar_22
seminar_23 seminar_24
seminar_25 seminar_26
seminar_27 seminar_28
seminar_29 seminar_30
seminar_31 seminar_32
seminar_33 seminar_34
seminar_35 seminar_36
seminar_37 seminar_38
seminar_39 seminar_40
seminar_41 seminar_42
seminar_43 seminar_44
seminar_45 seminar_46
seminar_47 seminar_48
seminar_49 seminar_50
seminar_51 seminar_52
seminar_53 seminar_54
seminar_55 seminar_56
seminar_57 seminar_59
seminar_60 seminar_61
seminar_62 seminar_63
seminar_64 seminar_65
seminar_66 seminar_67
seminar_68 seminar_69
seminar_70 seminar_71

seminar_73 seminar_74
seminar_75 seminar_76
seminar_77 seminar_78
seminar_79 seminar_80
seminar_81 seminar_82
seminar_84 seminar_85
seminar_86 seminar_87
seminar_88 seminar_89
seminar_90 seminar_100
seminar_101 seminar_102
seminar_103 seminar_105
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2014 เวลา 13:09 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2014 เวลา 08:41 น.

การแข่งขันการนำเสนอ Conceptual Design

PDFพิมพ์อีเมล


concepture_design_6

พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. เป็นประธานเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ Conceptual Design ของผู้แข่งขันแต่ละกลุ่ม
และมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ
และการสัมมนาระหว่างสถาบันการศึกษาทหารในอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗
(Autonomous Aerial Vehicle Challenge and ASEAN Military Academy Symposium 2014) 
ในการนี้มี พล.อ.ต.วิโรจน์  หอมทรัพย์ รอง ผบ.รร.นอ. และ พล.อ.ต.สะอ้าน  สุรังษี ผอ.กกศ.รร.นอ. เข้าร่วมรับฟังฯ
ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๕๗concepture_design_1 concepture_design_2
concepture_design_3 concepture_design_4
concepture_design_5 concepture_design_6
concepture_design_7 concepture_design_8
concepture_design_9 concepture_design_10
concepture_design_11 concepture_design_12
concepture_design_13 concepture_design_14
concepture_design_15 concepture_design_16
concepture_design_17 concepture_design_18
concepture_design_19 concepture_design_20
concepture_design_21 concepture_design_22
concepture_design_23 concepture_design_24
concepture_design_25 concepture_design_26
concepture_design_27 concepture_design_28
concepture_design_29 concepture_design_30
concepture_design_31 concepture_design_32
concepture_design_33 concepture_design_34
concepture_design_35 concepture_design_36
concepture_design_37 concepture_design_38
concepture_design_39 concepture_design_40
concepture_design_41 concepture_design_42
concepture_design_43 concepture_design_44
concepture_design_45 concepture_design_46
concepture_design_47 concepture_design_48
concepture_design_49 concepture_design_50
concepture_design_51 concepture_design_52
concepture_design_53 concepture_design_54
concepture_design_55 concepture_design_56
concepture_design_57 concepture_design_58
concepture_design_59 concepture_design_60
concepture_design_61 concepture_design_62
concepture_design_63 concepture_design_64
concepture_design_65 concepture_design_66
concepture_design_67 concepture_design_69
   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 14:23 น.

งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน AAVC 2014

PDFพิมพ์อีเมล


welcome_party_15topic


พล.อ.ท.วัทธ  มณีนัย  ผบ.รร.นอ.เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา

และผู้เข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติและการสัมมนาระหว่างสถาบันการศึกษาทหารในอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗

(Autonomous Aerial Vehicle Challenge and ASEAN Military Academy Symposium 2014)

ณ ห้องนภัสวิน อาคารสโมสร นนอ. เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๗

welcome_party_3 welcome_party_1
welcome_party_4 welcome_party_5
welcome_party_6 welcome_party_7
welcome_party_8 welcome_party_9
welcome_party_10 welcome_party_11
welcome_party_12 welcome_party_13
welcome_party_2 welcome_party_14
welcome_party_17 welcome_party_18
welcome_party_19 welcome_party_20
welcome_party_21 welcome_party_22
welcome_party_24 welcome_party_25
welcome_party_26 welcome_party_27
welcome_party_28 welcome_party_29
welcome_party_30 welcome_party_31
welcome_party_32 welcome_party_33
welcome_party_34 welcome_party_35
welcome_party_36 welcome_party_37
welcome_party_38 welcome_party_39
welcome_party_40 welcome_party_41
welcome_party_42 welcome_party_43
welcome_party_44 welcome_party_45
welcome_party_46 welcome_party_47
welcome_party_49 welcome_party_50
welcome_party_51 welcome_party_52
welcome_party_53 welcome_party_54
welcome_party_55 welcome_party_56
welcome_party_58 welcome_party_59
welcome_party_60 welcome_party_61
welcome_party_62 welcome_party_63
welcome_party_64 welcome_party_65
welcome_party_66 welcome_party_67
welcome_party_68 welcome_party_69
welcome_party_70 welcome_party_71
welcome_party_72 welcome_party_73
welcome_party_74 welcome_party_75
welcome_party_76 welcome_party_77
welcome_party_78 welcome_party_79
welcome_party_80 welcome_party_81
welcome_party_82 welcome_party_83
welcome_party_84 welcome_party_85
welcome_party_86 welcome_party_87
welcome_party_88 welcome_party_89
welcome_party_90 welcome_party_91
welcome_party_92 welcome_party_93
welcome_party_94 welcome_party_95
welcome_party_96 welcome_party_97
welcome_party_98 welcome_party_99
welcome_party_100 welcome_party_101
welcome_party_102 welcome_party_103
welcome_party_104 welcome_party_105
welcome_party_106 welcome_party_107
welcome_party_108 welcome_party_109
welcome_party_110 welcome_party_111
welcome_party_112 welcome_party_113
welcome_party_114 welcome_party_115
welcome_party_116 welcome_party_117
welcome_party_118 welcome_party_119
welcome_party_120 welcome_party_121
welcome_party_122 welcome_party_123
welcome_party_124 welcome_party_125
welcome_party_126 welcome_party_127

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 15:25 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 12:50 น.

พิธีเปิดการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติฯ ประจำปี ๒๕๕๗

PDFพิมพ์อีเมล


open_uav_2014_8


พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิด

การแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติและการสัมมนาระหว่างสถาบันการศึกษาทหารในอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗

(Autonomous Aerial Vehicle Challenge and ASEAN Military Academy Symposium 2014)

และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ วิสัยทัศน์และการพัฒนากองทัพอากาศไทย”

(Royal Thai Air Force Vision and development)  

ในการนี้มี พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. ให้การต้อนรับ ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๕๗


open_uav_2014_1 open_uav_2014_2
open_uav_2014_3 open_uav_2014_4
open_uav_2014_5 open_uav_2014_6
open_uav_2014_7 open_uav_2014_8
open_uav_2014_9 open_uav_2014_10
open_uav_2014_11 open_uav_2014_12
open_uav_2014_13 open_uav_2014_14
open_uav_2014_15 open_uav_2014_16
open_uav_2014_17 open_uav_2014_18
open_uav_2014_19 open_uav_2014_20
open_uav_2014_21 open_uav_2014_22
open_uav_2014_23 open_uav_2014_24
open_uav_2014_25 open_uav_2014_26
open_uav_2014_27 open_uav_2014_28
open_uav_2014_29 open_uav_2014_30
open_uav_2014_31 open_uav_2014_32
open_uav_2014_33 open_uav_2014_34
open_uav_2014_35 open_uav_2014_36
open_uav_2014_37 open_uav_2014_38
open_uav_2014_39 open_uav_2014_30
open_uav_2014_41 open_uav_2014_42
open_uav_2014_43 open_uav_2014_44
open_uav_2014_45 open_uav_2014_46
open_uav_2014_47 open_uav_2014_49
open_uav_2014_51 open_uav_2014_52
open_uav_2014_53 open_uav_2014_54
open_uav_2014_55 open_uav_2014_56
open_uav_2014_57 open_uav_2014_58
open_uav_2014_59 open_uav_2014_60
open_uav_2014_61 open_uav_2014_62
open_uav_2014_63 open_uav_2014_64
open_uav_2014_65 open_uav_2014_66
open_uav_2014_68 open_uav_2014_69
open_uav_2014_70 open_uav_2014_71
open_uav_2014_72 open_uav_2014_73
open_uav_2014_74 open_uav_2014_75
open_uav_2014_76 open_uav_2014_77
open_uav_2014_78 open_uav_2014_79
open_uav_2014_80 open_uav_2014_81
open_uav_2014_82 open_uav_2014_83
open_uav_2014_84 open_uav_2014_85
open_uav_2014_86 open_uav_2014_87
open_uav_2014_88 open_uav_2014_89
open_uav_2014_90 open_uav_2014_91
open_uav_2014_92 open_uav_2014_93
open_uav_2014_94 open_uav_2014_95
open_uav_2014_96 open_uav_2014_97
open_uav_2014_98 open_uav_2014_99
open_uav_2014_100 open_uav_2014_101
open_uav_2014_102 open_uav_2014_103
open_uav_2014_104 open_uav_2014_105
open_uav_2014_106 open_uav_2014_107
open_uav_2014_109 open_uav_2014_110
open_uav_2014_111 open_uav_2014_112
open_uav_2014_113 open_uav_2014_114
open_uav_2014_115 open_uav_2014_116
open_uav_2014_117 open_uav_2014_118
open_uav_2014_119 open_uav_2014_120
open_uav_2014_121 open_uav_2014_122
open_uav_2014_123 open_uav_2014_124
open_uav_2014_125 open_uav_2014_126
open_uav_2014_127 open_uav_2014_129
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 กันยายน 2014 เวลา 15:27 น.
   

หน้า 1 จาก 103

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>