ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:16 น.

การแข่งขันโต้วาที่ ระหว่าง นนอ.ชั้นปีที่ 1 - 4

PDFพิมพ์อีเมลSlide1


ขอเรียนเชิญข้าราชการ ทอ. นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าชมการแข่งขันโต้วาที ระหว่าง นนอ.ชั้นปีที่ ๑ – ๔

ในวันอังคารที่ ๒๙ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๖๐๐ – ๑๘๐๐ ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ.

 
กำหนดการ

เวลา ๑๖๐๐    -  นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ และผู้เข้าแข่งขันพร้อม ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ.

เวลา ๑๖๐๕    -  ประธาน ฯ เดินทางมาถึงอาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

                  -  ผู้แทนนักเรียนนายเรืออากาศ บอกแสดงความเคารพ

                  -  ผอ.กวมส.กกศ.รร.นอ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

เวลา ๑๖๑๐    -  พิธีกรเกริ่นนำ ชี้แจงญัตติ อธิบายวิธีการโต้วาทีโดยสังเขป

  -  แนะนำผู้โต้วาทีทั้ง ๔ กลุ่ม พร้อมเปิดวีดิทัศน์

  -  แนะนำคณะกรรมการให้คะแนน

                     + พล.อ.ต.หญิง ทัศนีย์ ศรีสมศักดิ์ ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ อดีตศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ

             + น.ท.เศกศักดิ์ ไวว่อง ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และประเมินผล กองนโยบายและแผน
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

                     + ร.ท.พงษ์ตะวัน อ่อนมณี  ตำแหน่ง หัวหน้าหมวดนิวดรอลิค ๒ ฝ่ายนิวดรอลิค แผนกซ่อมบริภัณฑ์ ๒ กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ 

  -  แนะนำผู้จับเวลา

เวลา ๑๖๑๕    -  การแข่งขันโต้วาทีระหว่าง นนอ.ชั้นปีที่ ๑ - ๔

      * กลุ่มที่ ๑ (ฝ่ายเสนอ) พบกับกลุ่มที่ ๓ (ฝ่ายค้าน)
                 ในญัตติ ทำงานกลุ่มกลุ้มกว่าทำงานเดี่ยว (๒๔ นาที)

เวลา ๑๖๔๐        * กลุ่มที่ ๒ (ฝ่ายเสนอ) พบกับกลุ่มที่ ๔ (ฝ่ายค้าน)
                         ในญัตติ ทำดีเพื่อความดีหรือจะสู้ทำดีเพื่อหวังผล (๒๔ นาที)

เวลา ๑๗๐๔        * รอบชิงชนะเลิศ กลุ่มที่......... พบกับกลุ่มที่ ...........
                         ในญัตติ มนุษย์จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า (๒๔ นาที)

เวลา ๑๗๓๐    -  ผู้จับเวลารวบรวมคะแนน  /  เรียนเชิญคณะกรรมการแสดงความคิดเห็น

เวลา ๑๗๔๐    -  พิธีกรประกาศผลการแข่งขัน

                   -  พิธีกรเรียนเชิญประธาน ฯ มอบของที่ระลึกแด่กรรมการ และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยจำนวน ๒ รางวัล

   -  ตัวแทน นนอ. บอกแสดงความเคารพ

   -  ปิดการแข่งขัน
 

หมายเหตุ      -  กำหนดการและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


Slide2

                             

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:47 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:26 น.

พิธีเปิดการฝึกบินกับอากาศยานขั้นต้นของ นนอ.ชั้นปีที่ ๓

PDFพิมพ์อีเมล

24-07-57_open_fly_10topic


พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกบินกับอากาศยานขั้นต้นของ นนอ.ชั้นปีที่ ๓ (นนอ.รุ่นที่ ๖๐)
และ น.สัญญาบัตร สังกัด รร.นอ  โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ รร.นอ.เข้าร่วมในพิธีฯ
ณ ลานอเนกประสงค์ รร.นอ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๕๗24-07-57_open_fly_1 24-07-57_open_fly_2
24-07-57_open_fly_3 24-07-57_open_fly_4
24-07-57_open_fly_5 24-07-57_open_fly_6
24-07-57_open_fly_7 24-07-57_open_fly_8
24-07-57_open_fly_9 24-07-57_open_fly_11
24-07-57_open_fly_12 24-07-57_open_fly_13
24-07-57_open_fly_14 24-07-57_open_fly_15
24-07-57_open_fly_16 24-07-57_open_fly_17
24-07-57_open_fly_18 24-07-57_open_fly_19
24-07-57_open_fly_20 24-07-57_open_fly_21
24-07-57_open_fly_22 24-07-57_open_fly_23
24-07-57_open_fly_24 24-07-57_open_fly_25
24-07-57_open_fly_26 24-07-57_open_fly_27
24-07-57_open_fly_28 24-07-57_open_fly_29
24-07-57_open_fly_30 24-07-57_open_fly_31
24-07-57_open_fly_32 24-07-57_open_fly_33
24-07-57_open_fly_34 24-07-57_open_fly_36
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:06 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:19 น.

บันทึกเทปถวายพระพร

PDFพิมพ์อีเมล

22650

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ.และ คุณจินตนา จั่นตอง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะ 
บันทึกเทปถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
ในการนี้ พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. และภริยา ได้เข้าร่วมกับคณะด้วย
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๕๗

22650 22651
22649 22652

 

   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:08 น.

RTAFA UAV Contest 2014

PDFพิมพ์อีเมล

3_auto_control_12


พล.อ.ต.วินัย  จันทร์เปล่ง  ศ.กกศ.รร.นอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการการแข่งขัน RTAFA UAV Contest 2014
เข้าร่วมชมการแข่งขัน
UAV Contest 2014  ณ อาคาร ๓ , อาคารวิศวะ และสนามฟุตบอล รร.นอ.
เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๕๗

      กิจกรรม RTAFA UAV Contest 2014 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอากาศยานไร้นักบิน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีการบิน แก่ นนอ. ตลอดจนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยการบูรณการความคิดของตนเอง รวมทั้งปลูกฝังความรักการบินให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ
โดยแบ่งการจัดโครงการออกเป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่ การจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ
ทางด้านการออกแบบอากาศยาน การควบคุมอากาศยานและการฝึกบินด้วยโปรแกรมจำลอง ระหว่าง ๑๕ – ๑๖ ก.ค.๕๗
การแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติภายในโรงเรียนนายเรืออากาศ (RTAFA UAV Contest 2014) ระหว่าง ๒๓ – ๒๔ ก.ค.๕๗

ถือเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะได้รวบรวมองค์ความรู้และนำมาพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของสถาบันนอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการบิน รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้เชิงประจักษ์
เกี่ยวกับอากาศยานไร้นักบินของนักเรียนนายเรืออากาศ ผู้เป็นกำลังหลักในการใช้กำลังทางอากาศของกองทัพในอนาคต


การแข่งขันออกแบบอากาศยานด้วยโปรแกรม X-Plane 1_deside_1 1_deside_2
1_deside_3 1_deside_4
1_deside_5 1_deside_6
1_deside_7 1_deside_8
1_deside_9 1_deside_10
1_deside_11 1_deside_12
1_deside_13 1_deside_14
1_deside_15 1_deside_16
1_deside_17 1_deside_18
1_deside_19 1_deside_20
1_deside_21 1_deside_22
1_deside_23 1_deside_24
1_deside_25 1_deside_26
1_deside_27 1_deside_28
1_deside_29 1_deside_30
1_deside_31 1_deside_32
1_deside_33 1_deside_34
1_deside_35 1_deside_36
1_deside_37 1_deside_38
1_deside_38 1_deside_39
1_deside_40 1_deside_41
1_deside_42 1_deside_43


การแข่งขัน Radio Control Flight Simulator

2_fight_sim_1 2_fight_sim_2
2_fight_sim_3 2_fight_sim_4
2_fight_sim_5 2_fight_sim_6
2_fight_sim_7 2_fight_sim_8
2_fight_sim_9 2_fight_sim_10
2_fight_sim_11 2_fight_sim_12
2_fight_sim_13 2_fight_sim_14
2_fight_sim_15 2_fight_sim_16
2_fight_sim_17 2_fight_sim_18
2_fight_sim_19 2_fight_sim_20
2_fight_sim_21 2_fight_sim_22
2_fight_sim_23 2_fight_sim_24
2_fight_sim_25 2_fight_sim_26
2_fight_sim_27 2_fight_sim_28
2_fight_sim_29 2_fight_sim_30
2_fight_sim_31 2_fight_sim_32
2_fight_sim_33 2_fight_sim_34
2_fight_sim_35 2_fight_sim_36
2_fight_sim_37 2_fight_sim_39
2_fight_sim_40 2_fight_sim_41
2_fight_sim_42 2_fight_sim_43


การแข่งขันการบินด้วยโปรแกรมจำลองการบิน


3_auto_control_2 3_auto_control_3
3_auto_control_4 3_auto_control_5
3_auto_control_6 3_auto_control_7
3_auto_control_8 3_auto_control_9
3_auto_control_10 3_auto_control_11
3_auto_control_12 3_auto_control_13
3_auto_control_14 3_auto_control_15
3_auto_control_16 3_auto_control_17
3_auto_control_18 3_auto_control_19
3_auto_control_20 3_auto_control_21
3_auto_control_22 3_auto_control_23
3_auto_control_24 3_auto_control_25
3_auto_control_26 3_auto_control_27
3_auto_control_28 3_auto_control_29
3_auto_control_30 3_auto_control_31
3_auto_control_32 3_auto_control_33
3_auto_control_34 3_auto_control_35
3_auto_control_36 3_auto_control_37
3_auto_control_38 3_auto_control_39
3_auto_control_40 3_auto_control_41
3_auto_control_42 3_auto_control_43
3_auto_control_44 3_auto_control_45
3_auto_control_46 3_auto_control_47
3_auto_control_48 3_auto_control_50
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 22 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:04 น.

ผบ.รร.นายร้อยฟิลิปปินส์และคณะเยี่ยมชมกิจการอุโมงค์ลม

PDFพิมพ์อีเมล

visit_rtafa_68

พล.ต. Oscar P Lopez ผบ.รร.นายร้อยฟิลิปปินส์และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการอุโมงค์ลม, Flight SIM, UAV
โดยมี พล.อ.ต.ถาวรวัฒน์  จันทนาคม เสธ รร.นอ. ให้การต้อนรับและนำคณะเข้าเยี่ยมชมฯ
ณ กกศ.รร.นอ. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค.๕๗

visit_rtafa_2 visit_rtafa_3
visit_rtafa_4 visit_rtafa_5
visit_rtafa_6 visit_rtafa_7
visit_rtafa_8 visit_rtafa_9
visit_rtafa_10 visit_rtafa_11
visit_rtafa_12 visit_rtafa_13
visit_rtafa_14 visit_rtafa_15
visit_rtafa_16 visit_rtafa_17
visit_rtafa_18 visit_rtafa_19
visit_rtafa_20 visit_rtafa_21
visit_rtafa_22 visit_rtafa_23
visit_rtafa_24 visit_rtafa_25
visit_rtafa_26 visit_rtafa_27
visit_rtafa_28 visit_rtafa_29
visit_rtafa_30 visit_rtafa_31
visit_rtafa_32 visit_rtafa_33
visit_rtafa_34 visit_rtafa_35
visit_rtafa_36 visit_rtafa_37
visit_rtafa_38 visit_rtafa_39
visit_rtafa_40 visit_rtafa_41
visit_rtafa_42 visit_rtafa_43
visit_rtafa_44 visit_rtafa_45
visit_rtafa_46 visit_rtafa_47
visit_rtafa_48 visit_rtafa_49
visit_rtafa_50 visit_rtafa_51
visit_rtafa_52 visit_rtafa_53
visit_rtafa_54 visit_rtafa_55
visit_rtafa_56 visit_rtafa_57
visit_rtafa_58 visit_rtafa_59
visit_rtafa_60 visit_rtafa_61
visit_rtafa_62 visit_rtafa_63
visit_rtafa_64 visit_rtafa_65
visit_rtafa_66 visit_rtafa_67

 

   

หน้า 1 จาก 108

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>