ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2014 เวลา 15:34 น.

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุน นนอ.วีรพล สุวรรณทัต”

PDFพิมพ์อีเมล

   

24-04-57_71topic

พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต ผบ.อย.
เนื่องในงานพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุน นนอ.วีรพล  สุวรรณทัต”
ณ อาคารโรงเลี้ยงอาหาร นนอ. เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๕๗

     โดย พล.อ.ท.สุรจิต  สุวรรณทัต และภริยา พร้อมทั้งคณะบุคคลผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์มอบทุนการศึกษา
ชื่อ “ทุน นักเรียนนายเรืออากาศ วีรพล  สุวรรณทัต” ให้แก่ นนอ. ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ชั้นปีละ ๑๐ ทุน รวม ๔๐ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
และมีความขัดสนทางด้านการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษา เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมชั้น และผู้บังคับบัญชา
รวมถึงได้กรุณาจัดเลี้ยงอาหารพิเศษสำหรับมื้อกลางวัน เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ นนอ. วีรพล  สุวรรณทัต ซึ่งเป็นบุตร และได้เสียชีวิตไปแล้ว

24-04-57_1 24-04-57_2
24-04-57_3 24-04-57_4
24-04-57_5 24-04-57_6
24-04-57_7 24-04-57_8
24-04-57_9 24-04-57_10
24-04-57_11 24-04-57_12
24-04-57_13 24-04-57_14
24-04-57_15 24-04-57_16
24-04-57_17 24-04-57_18
24-04-57_19 24-04-57_20
24-04-57_21 24-04-57_22
24-04-57_23 24-04-57_24
24-04-57_25 24-04-57_26
24-04-57_27 24-04-57_28
24-04-57_29 24-04-57_30
24-04-57_31 24-04-57_32
24-04-57_33 24-04-57_34
24-04-57_35 24-04-57_36
24-04-57_37 24-04-57_38
24-04-57_39 24-04-57_40
24-04-57_41 24-04-57_42
24-04-57_43 24-04-57_44
24-04-57_45 24-04-57_46
24-04-57_47 24-04-57_48
24-04-57_49 24-04-57_50
24-04-57_51 24-04-57_52
24-04-57_53 24-04-57_54
24-04-57_55 24-04-57_56
24-04-57_57 24-04-57_58
24-04-57_59 24-04-57_60
24-04-57_61 24-04-57_62
24-04-57_63 24-04-57_64
24-04-57_65 24-04-57_66
24-04-57_67 24-04-57_68
24-04-57_69 24-04-57_70
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2014 เวลา 14:42 น.

งาน วันคล้ายวันสถาปนากรมช่างอากาศ ครบรอบ 92 ปี

PDFพิมพ์อีเมล

S__679954

พล.อ.ต.วิโรจน์  หอมทรัพย์ รอง ผบ.รร.นอ.  ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างอากาศ ครบรอบ 92 ปี
ณ สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๗

 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2014 เวลา 07:57 น.

สอบ นตท.ทอ.รอบสอง

PDFพิมพ์อีเมล

 

24-04-57_77topic

บรรยากาศในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๕๗ (รอบสอง)

ในรอบการพลศึกษา สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย โดยมีการจัดกลุ่มหมุนเวียนในการสอบแต่ละวัน
 รร.นอ. ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ เม.ย. ๕๗ 

24-04-57_1 24-04-57_2
24-04-57_3 24-04-57_4
24-04-57_5 24-04-57_6
24-04-57_7 24-04-57_8
24-04-57_9 24-04-57_10
24-04-57_11 24-04-57_12
24-04-57_13 24-04-57_14
24-04-57_15 24-04-57_16
24-04-57_17 24-04-57_18
24-04-57_19 24-04-57_20
24-04-57_21 24-04-57_22
24-04-57_23 24-04-57_24
24-04-57_25 24-04-57_26
24-04-57_27 24-04-57_28
24-04-57_29 24-04-57_30
24-04-57_31 24-04-57_32
24-04-57_33 24-04-57_34
24-04-57_35 24-04-57_37
24-04-57_38 24-04-57_39
24-04-57_40 24-04-57_41
24-04-57_42 24-04-57_43
24-04-57_44 24-04-57_45
24-04-57_46 24-04-57_47
24-04-57_48 24-04-57_49
24-04-57_50 24-04-57_51
24-04-57_52 24-04-57_53
24-04-57_54 24-04-57_55
24-04-57_56 24-04-57_57
24-04-57_58 24-04-57_59
24-04-57_60 24-04-57_61
24-04-57_62 24-04-57_63
24-04-57_64 24-04-57_65
24-04-57_66 24-04-57_67
24-04-57_68 24-04-57_69
24-04-57_70 24-04-57_71
24-04-57_72 24-04-57_73
24-04-57_74 24-04-57_75
24-04-57_76 24-04-57_78
24-04-57_79 24-04-57_80
24-04-57_81 24-04-57_82
24-04-57_83 24-04-57_84
24-04-57_85 24-04-57_86
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2014 เวลา 08:49 น.
   
เขียนโดย Administrator วันพุธที่ 23 เมษายน 2014 เวลา 21:32 น.

กำหนดการกิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนา รร.นอ. ๗ พ.ค.๕๗

PDFพิมพ์อีเมล

 rtafa_logo_new

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศ ครบรอบ ๖๑ ปี

     โรงเรียนนายเรืออากาศ กำหนดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๖๑ ปี ในวันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖๒๙ - ๒๑๓๐ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ โดยมีกำหนดการดังนี้

ช่วงเช้า
๐๖๒๙ - ๐๖๔๐            พิธีสักการะพระพุทธมหากรุณานภาพลพิทักษ์ ณ หอพระ รร.นอ.
๐๖๔๙ - ๐๗๒๐           พิธีบวงสรวง ณ อนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ
๐๙๐๐ - ๐๙๒๐            พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ และรูปจอมพลอากาศ ฟื้น
                             รณนภากาศ ฤทธาคณี ณ อนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ  โดยมี
                             พล.อ.อ. ประจิน  จั่นตอง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธี ฯ
๐๙๓๐ - ๑๐๐๐           พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิ ๗๕๒ รร.นอ.”  ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ.(๒)
๑๐๑๐ - ๑๑๐๐           พิธีสงฆ์ ณ โรงเลี้ยง นนอ.
๑๑๑๕ - ๑๒๔๕           รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเลี้ยง นนอ.

ช่วงบ่าย
๑๔๑๕ - ๑๗๐๐           การเสวนาชุมนุมนายเรืออากาศ (ชนอ.) ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องนภัสวิน สโมสร นนอ.
๐๗๑๕ - ๑๘๐๐           การประชุมใหญ่สามัญ ชนอ. ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องนภัสวิน สโมสร นนอ.
๑๘๐๐ - ๒๑๓๐           งานเลี้ยงสังสรรค์ ชนอ. ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ.

หมายเหตุ
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ รร.นอ. แต่งกายเครื่องแบบปกติเทาคอพับ แขนยาว อินทรธนูแข็ง


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 เมษายน 2014 เวลา 21:36 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 22 เมษายน 2014 เวลา 09:00 น.

สอบวิภาววิสัยและความถนัด (นตท.ทอ.รอบสอง)

PDFพิมพ์อีเมล

 

22-04-57_27topic


พล.อ.ต.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม เสธ.รร.นอ. ตรวจดูความเรียบร้อยและให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น

นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๕๗ (รอบสอง) ในรอบการสอบวิภาววิสัยและความถนัด

ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.๕๗


22-04-57 22-04-57_1
22-04-57_3 22-04-57_4
22-04-57_5 22-04-57_6
22-04-57_7 22-04-57_8
22-04-57_9 22-04-57_10
22-04-57_11 22-04-57_12
22-04-57_13 22-04-57_14
22-04-57_15 22-04-57_16
22-04-57_17 22-04-57_18
22-04-57_19 22-04-57_20
22-04-57_21 22-04-57_22
22-04-57_23 22-04-57_24
22-04-57_25 22-04-57_26
22-04-57_28 22-04-57_29
22-04-57_30 22-04-57_31
22-04-57_32 22-04-57_33
22-04-57_34 22-04-57_35
22-04-57_36 22-04-57_37
22-04-57_38 22-04-57_39
22-04-57_40 22-04-57_41
22-04-57_42 22-04-57_43
22-04-57_44 22-04-57_45
22-04-57_46

22-04-57_47

22-04-57_48 22-04-57_49

   

หน้า 1 จาก 92

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>