ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 04 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:58 น.

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา รร.ทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๕๗

PDFพิมพ์อีเมล

  

DSC_0062

 
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา รร.ทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๕๗
ณ สนามกีฬา รร.นรต. เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๕๗ 
 

สรุปผลการแข่งขัน

ว/ด/ป

ชนิดกีฬา

ผลการแข่งขัน   ๓ ก.ค.๕๗


บาสเกตบอล

 รร.นรต.  ชนะ  รร.นร.              ๕๔ : ๓๗

 รร.จปร.  ชนะ  รร.นอ.              ๗๕ : ๔๗


รักบี้ฟุตบอล

 รร.นรต.  ชนะ  รร.นร.              ๑๘ : ๑๒

 รร.จปร.  ชนะ  รร.นอ.              ๓๗ : ๒๒


DSC_0063 DSC_0066
DSC_0067 DSC_0069
DSC_0070 DSC_0076
DSC_0082 DSC_0083
DSC_0089 DSC_0094
DSC_0095 DSC_0104
DSC_0111 DSC_0113
DSC_0116 DSC_0117
DSC_0118 DSC_0120
DSC_0120 DSC_0122
DSC_0125 DSC_0127
DSC_0129 DSC_0130
DSC_0133 DSC_0136
DSC_0137 DSC_0148
DSC_0152 DSC_0158
DSC_0163 DSC_0167
DSC_0171 DSC_0174
DSC_0186 DSC_0196
DSC_0206 DSC_0210
DSC_0212 DSC_0234
DSC_0235 DSC_0250
DSC_0251 DSC_0252
DSC_0258 DSC_0266
DSC_0286 DSC_0291
DSC_0526 DSC_0529
DSC_0544 DSC_0554
DSC_0526 DSC_0572
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:33 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:41 น.

ให้โอวาทและกำลังใจแก่นักกีฬา

PDFพิมพ์อีเมล
5

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. ให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักกีฬารักบี้ฟุตบอล และบาสเกตบอล
ในการแข่งขันกีฬา รร.ทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๕๗
ณ อาคาร บก.รร.นอ. เมื่อวันที่ ๓ ก.ค.๕๗ 
 

1 2
3 4
4 7
8 9
10 DSC_0053
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:41 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 02 กรกฏาคม 2014 เวลา 11:01 น.

มอบเงินสนับสนุน

PDFพิมพ์อีเมล

 

02-07-57_13

 

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. รับมอบเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จาก น.ท.รศ.พลสมุทร จินารัตน์ ที่ได้รับรางวัลผลงานสภาวิจัยแห่งชาติ 

รางวัลประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับดี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย น.อ.วารินทร์ เจริญรัตน์ รอง ผอ.กกศ.รร.นอ.กล่าวรายงาน ในการนี้ น.ท.รศ.พลสมุทร จินารัตน์ มีความประสงค์จะบริจาคส่วนหนึ่ง

ของเงินรางวัล เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยของโรงเรียนนายเรืออากาศ

คณาจารย์ และ นนอ. ได้นำผลงานวิจัยไปร่วมจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี ๒๕๕๗

ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖  มิ.ย. ที่ผ่านมา ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

ประกอบด้วย

        ๑.  สายอากาศ Air Force Antenna สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย

        ๒.  ชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษทางไซเบอร์กองทัพอากาศ

        ๓.  Hybrid Quadrotors และการบินแสดงสาธิตแก่ผู้ชมในงาน

     ทั้ง ๓ ผลงานนั้น ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลงานสายอากาศ Air Force Antenna

 ณ ห้องประชุม กวคค.กกศ.รร.นอ. เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๕๗02-07-57 02-07-57_1
02-07-57_2 02-07-57_3
02-07-57_5 02-07-57_6
02-07-57_7 02-07-57_8
02-07-57_9 02-07-57_10
02-07-57_11 02-07-57_12
02-07-57_14 02-07-57_15
02-07-57_16 02-07-57_17

   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 01 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:50 น.

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลโรงเรียนนายเรืออากาศ

PDFพิมพ์อีเมล

2_1

     พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขันและมอบรางวัล
การแข่งขันกอล์ฟการกุศลโรงเรียนนายเรืออากาศ ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง ผบ.ทอ.
ณ สนามธูปเตมีย์ เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๕๗

วัตถุประสงค์
๑.  สนับสนุนกิจกรรมการกุศลสาธารณะ
๒.  สนับสนุนทีมกีฬาของ รร.นอ. ในการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร – ตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗
๓.  สนับสนุนการจัดการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ และการสัมมนาระหว่างสถาบันทหารในอาเซียน
๔.  สนับสนุนสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ รร.นอ.


ผลการแข่งขัน

ประเภทบุคคลทั่วไป

ทีม

ชนะเลิศ Overall Low Gross

คุณกันต์  ทีฑนันทพร

วิทยุการบิน

ชนะเลิศ Overall Low Net

คุณนนธวัฒน์

ธนวรรธน์

 

ประเภทบุคคลจำกัดไฟล์ท (Stableford Scoring)

ทีม

Flight A

ชนะเลิศ

น.อ.สมพงษ์

Placing

 

รองอันดับ ๑

คุณเกรียงศักดิ์ อเนกพงศ์

วาฬบัส

 

รองอันดับ ๒

คุณยศชัย  ไชยสิทธิเมธีกุล

TOT 1

 

Flight B

ชนะเลิศ

น.อ.ศุภลักษณ์  ธีรบุตร

รพ.ภูมิพลฯ

 

รองอันดับ ๑

น.ท.กิต

กรม นนอ.ฯ

 

รองอันดับ ๒

น.อ.ชัยรัตน์ ทิพย์เกสร

ยิบอินซอย

 

Flight C

ชนะเลิศ

น.อ.อัครพล กลิ่นอุบล

กรมชลประทาน

 

รองอันดับ ๑

พล.อ.ต.สะอ้าน สุรังษี

รร.นอ.

 

รองอันดับ ๒

คุณวินัย น้อยสอน

ยก.ทอ.


ประเภททีม

ชนะเลิศ:  รพ.ภูมิพล
รองชนะเลิศ:  วิทยุการบิน


ลงทะเบียน

1 1_1
1_3 1_4
1_5 1_6
1_7 1_8
1_9 1_10
1.2 1.2_2
1.2_3 1.2_4
1.2_5 1.2_6
1.2_7 1.2_8
1.2_9 1.2_10
1.2_11 1.2_12
1.2_13 1.2_14
1.2_15 1.2_16
1.2_17 1.2_18
1.2_19 1.2_20
1.2_21 1.2_22
1.2_23 1.2_24
1.2_25 1.2_26

 
บรรยากาศการแข่งขัน 

2 2_2
2_4 2_5
2_6 2_7
2_8 2_9
2_10 2_11
2_12 2_13
2_14 2_15
2_16 2_17
2_18 2_19
2_20 2_21
2_22 3
3_1 3_2
3_4 3_5
3_6 3_7
3_8 3_9
3_10 3_11
3_12 3_13
3_14 3_15
3_16 2_17
3_18 3_19
3_20 3_22
3_23 3_24
3_25 3_26
3_27 3_28
3_30 3_31
3_32 3_33
3_34 3_35
3_36 3_37
3_38 3_39
3_40 3_41
3_42 3_43
3_44 3_45
3_46 3_47
3_48 3_49
3_50 3_51
3_52 3_53


งานเลี้ยงและมอบรางวัล

4 4_1
4_2 4_4
4_8 4_12
4_13 4_14
4_15 4_16
4_17 4_19
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 กรกฏาคม 2014 เวลา 22:11 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 01 กรกฏาคม 2014 เวลา 11:45 น.

การแข่งขันยูโด ประเพณี รร.ทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2557

PDFพิมพ์อีเมล

 

yudoaward_topic16


พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัล
การแข่งขันกีฬายูโดประเพณี รร.ทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ในการนี้มี พล.อ.ต.ถาวรวัฒน์ จันทณาคม เสธ.รร.นอ.
น.อ.ประภาส สอนใจดี ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นอ.ร่วมชมการแข่งขันและให้กำลังใจนักกีฬา
ณ อาคารพละศึกษา ๑ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๕๗

boss1_1 boss1_2
boss1_3 boss1_4
boss1_5 boss1_6
boss1_7 boss1_8
boss1_12 boss1_13
yudo1 yudo2
yudo3 yudo4
yudo5 yudo6
yudo7 yudo8
yudo9 yudo10
yudo11 yudo12
yudo13 yudo14
yudo15 yudo16
yudo17 yudo18
yudo19 yudo20
yudo21 yudo22
yudo23 yudo24
yudo25 yudo26
yudo27 yudo28
yudo29 yudo30
yudo31 yudo32
yudo33 yudo34
yudo35 yudo36
yudo37 yudo38
yudo39 yudo40
yudo41 yudo42
yudo43 yudo45
yudo45 yudo46
yudo47 yudo48
yudo49 yudo50


ผลการแข่งขัน
ประเภทบุคคล
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก.

ชนะเลิศ: นนอ.สิรภพ เย็นทรวง (รร.นอ. ทีม A)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1: นนอ.ณัฐนนท์ บัวชื่น (รร.นอ. ทีม B)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2: นนร.ยุทธภูมิ แสงทอง (รร.จปร. ทีม A)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2: นรต.ธนกร คารวพงษ์ (รร.นรต. ทีม B)

รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.
ชนะเลิศ: นนอ.เอกอัคร โพธิ์ทอง (รร.นอ. ทีม B)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1: นนร.ฉัตรชัย ทองขาว (รร.จปร. ทีม A)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2: นรต.พรภัทร ชียงดา (รร.นรต. ทีม A)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2: นรต.กนกวัชร์ วิสากล (รร.นรต. ทีม B)

รุ่นน้ำหนักมากกว่า 61 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก.
ชนะเลิศ: นรต.ตฤณรัตน์ ลาหล้าเลิศ (รร.นรต. ทีม B)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1: นนร.เทพนิมิต อาจลออ (รร.จปร. ทีม B)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2: นนอ.ธนนนท์ จงกลรัตน์ (รร.นอ. ทีม A)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2: นนอ.จักรพันธ์ หงส์เวียงจันทร์ (รร.นอ. ทีม B)

รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
ชนะเลิศ: นนร.ธนากร ไพรศรี (รร.จปร. ทีม B)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1: นรต.อภิวัฒน์ สินปรุ (รร.นรต. ทีม A)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2: นนอ.ศุภกิจ อินทรชัย (รร.นอ. ทีม A)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2: นนร.นันนศักดิ์ แสงเลข (รร.จปร. ทีม A)

รุ่นน้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.
ชนะเลิศ: นรต.พลกฤษณ์ เกิดชัย (รร.นรต. ทีม B)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1: นนร.ธนวัฒน์ ไพงาม (รร.จปร. ทีม A)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2: นนร.นพรัตน์ สาธร (รร.จปร. ทีม B)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2: นนร.พนา สีสุวรรณ (รร.จปร. ทีม A)

รุ่นน้ำหนักมากกว่า 81 กก. 
ชนะเลิศ: นนร.พงศ์ภัค ดอกพิกุล (รร.จปร. ทีม B)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1: นนร.พงษ์พิสุทธิ์ ปันยอด (รร.จปร. ทีม A)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2: นรต.วรฉัตร ฉลวยแสง (รร.นรต. ทีม B)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2: นรต.คณิสนันท์ ขวัญสง่า (รร.นรต. ทีม A)

ประเภททีม
ประเภททีมชาย

ชนะเลิศ: โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร. ทีม A)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1: โรงเรียนนายเรืออากาศ (รร.นอ. ทีม A)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2: โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต. ทีม B)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2: โรงเรียนนายเรืออากาศ (รร.นอ. ทีม B)

ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ: โรงเรียนทหาร (รร.ทหาร)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1: โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.)

คะแนนรวม
ชนะเลิศ: โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (21 คะแนน)
รองชนะเลิศอันดับที่ 1: โรงเรียนนายเรืออากาศ (17 คะแนน)
รองชนะเลิศอันดับที่ 2: โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (16 คะแนน

yudoaward_1 yudoaward_2
yudoaward_3 yudoaward_4
yudoaward_5 yudoaward_6
yudoaward_7 yudoaward_8
yudoaward_9 yudoaward_10
yudoaward_11 yudoaward_12
yudoaward_13 yudoaward_14
yudoaward_15 yudoaward_topic16
yudoaward_17 yudoaward_18
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:05 น.
   

หน้า 14 จาก 97

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>