ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 14:00 น.

พิธีเปิดการอบรมใช้งานระบบ UAV

PDFพิมพ์อีเมล
photo_1_3

พล.อ.ต.รศ.นิกร  ชำนาญกุล รอง ผบ.รร.นอ. (สายงานการศึกษา) เป็นประธาน
ในการเปิดการอบรม UAV ให้กับวิศวกร และเจ้าหน้าที่ของ สทป. ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์
กกศ.รร.นอ. เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๕๗

 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 09:32 น.

นนอ.เข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

PDFพิมพ์อีเมล
1_12

น.อ.หญิง กัญจน์ณิชา  ประเสริฐศรี นำคณะข้าราชการ และ นนอ.ชั้นปีที่ ๔เข้าดูงานนิทรรศการถาวร เพื่อประกอบการศึกษาในวิชาไทยศึกษา
เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ประกอบการเรียนรู้ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ ธ.ค. ๕๗

1_1 1_2
1_3 1_4
1_5 1_6
1_7 1_8
1_9 1_10
1_11 1_13
1_14 1_15
1_16 1_20
1_18 1_19

 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2014 เวลา 16:19 น.

สรุปผลการตรวจ จร.ทอ.

PDFพิมพ์อีเมล
9-12-57Check2

พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นอ. พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชาและหน.นขต.รร.นอ.เข้ารับฟังการสรุปผลการตรวจจาก พล.อ.ต.ปรีชา ชมบุญ จก.จร.ทอ. และคณะในการตรวจปฏิบัติราชการ รร.นอ. นอกจากนี้ยังได้มอบผลิตผลจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้ด้วย ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ.(๑) เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๕๗

9-12-57Check2 Check4_5
Check4_6 Check4_11
Check4_13 Check4_15
Check4_14 9-12-57Check_18-1
Check4_21 Check4_20

   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2014 เวลา 12:44 น.

พิธีบำเพ็ญกุศลแด่ พล.อ.อ.ดร.พิสุทธิ์ฯ

PDFพิมพ์อีเมล
1_28

พล.อ.ต.ไมตรี  เทียมศักดิ์  อาจารย์อาวุโส กกศ.รร.นอ. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่
พล.อ.อ.ดร.พิสุทธิ์  ฤทธาคนี โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา และอาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการ
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กกศ.รร.นอ. ร่วมพิธี ณ อาคารเรียน ๑ กกศ.รร.นอ. เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๕๗

1_13 1_21
1_22 1_23
1_27 1_28
1_29 1_36
1_33 1_38
1_34 1_26
1_37 1_41
1_2 1_7
1_1 1_8
1_17 1_6
1_20 1_48
1_50 1_51
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2014 เวลา 13:59 น.
 
เขียนโดย จ.อ. ณรงค์ศักดิ์ เปรมปรีดา วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2014 เวลา 11:08 น.

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

PDFพิมพ์อีเมล
LOGO_rtafa-2
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2014 เวลา 11:34 น.
   

หน้า 14 จาก 130

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>