ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:33 น.

หารือเรื่องการมอบทุนการศึกษาให้กับ นนอ.

PDFพิมพ์อีเมล

 

21-06-57_scholaship_13

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. ให้การต้อนรับ คุณทวีพันธุ์  อิงคานุสรณ์ ประธานกรรมการ
บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการมอบทุนการศึกษาให้กับ นนอ.
ที่มีฐานะยากจนหรือขาดแคลนเงินทุนที่จะใช้ในการศึกษา
โดยเป็นทุนสำหรับนักเรียนที่ประพฤติดีทั้งด้านกาย วาจา และใจ จำนวน ๒๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ก.ค.๕๗, ๑๔๐๐ ณ ห้องรับรอง บก.รร.นอ.(๑)
 

21-06-57_scholaship_1 21-06-57_scholaship_2
21-06-57_scholaship_3 21-06-57_scholaship_4
21-06-57_scholaship_5 21-06-57_scholaship_6
21-06-57_scholaship_7 21-06-57_scholaship_8
21-06-57_scholaship_9 21-06-57_scholaship_10
21-06-57_scholaship_11 21-06-57_scholaship_12
21-06-57_scholaship_13 21-06-57_scholaship_15
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:04 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:01 น.

วันลูกเสืออากาศ ๒๕๕๗

PDFพิมพ์อีเมล

 

21-07-57_tiger_air_11

พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศและนายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศกิตติมศักดิ์
เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันลูกเสืออากาศ ๒๕๕๗
โดยมี พล.อ.อ. ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร นายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ พร้อมด้วย พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. ให้การต้อนรับ
ณ ลานอเนกประสงค์ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๕๗


21-07-57_tiger_air_1 21-07-57_tiger_air_3
21-07-57_tiger_air_4 21-07-57_tiger_air_5
21-07-57_tiger_air_6 21-07-57_tiger_air_7
21-07-57_tiger_air_8 21-07-57_tiger_air_9
21-07-57_tiger_air_10 21-07-57_tiger_air_11
21-07-57_tiger_air_12 21-07-57_tiger_air_13
21-07-57_tiger_air_14 21-07-57_tiger_air_15
21-07-57_tiger_air_20 21-07-57_tiger_air_19
21-07-57_tiger_air_21 21-07-57_tiger_air_23__3
21-07-57_tiger_air_23__4 21-07-57_tiger_air_23__5
21-07-57_tiger_air_23__6 21-07-57_tiger_air_23__7
21-07-57_tiger_air_23__8 21-07-57_tiger_air_23__9
21-07-57_tiger_air_23__10 21-07-57_tiger_air_23__11
21-07-57_tiger_air_23__12 21-07-57_tiger_air_23__13
21-07-57_tiger_air_23__14 21-07-57_tiger_air_23__15
21-07-57_tiger_air_23__16 21-07-57_tiger_air_23__17
21-07-57_tiger_air_23__18 21-07-57_tiger_air_23__19
21-07-57_tiger_air_23__21 21-07-57_tiger_air_23__22
21-07-57_tiger_air_23__23 21-07-57_tiger_air_23__24
21-07-57_tiger_air_23__25 21-07-57_tiger_air_23__26
21-07-57_tiger_air_23__27 21-07-57_tiger_air_23__29
21-07-57_tiger_air_23__31 21-07-57_tiger_air_23__32
21-07-57_tiger_air_23__33 21-07-57_tiger_air_23__34
21-07-57_tiger_air_23__35 21-07-57_tiger_air_23__36
21-07-57_tiger_air_23__37 21-07-57_tiger_air_23__38
21-07-57_tiger_air_23__39 21-07-57_tiger_air_23__40
21-07-57_tiger_air_23__41 21-07-57_tiger_air_23__42
21-07-57_tiger_air_23__43 21-07-57_tiger_air_23__45
21-07-57_tiger_air_23__46 21-07-57_tiger_air_23__46

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:39 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:01 น.

ต้อนรับคณะ สปท.

PDFพิมพ์อีเมล

 

20-07-57_22

พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. ให้การต้อนรับ น.อ.ศุภเศรษฐ์  ศิริสังข์ไชย ผู้อำนวยการกองคุณภาพและ
มาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร และ คณะนายทหารนักเรียน สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
เนื่องในโอกาสประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ รุ่นที่ ๙
ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ.๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๕๗

20-07-57_4 20-07-57_19
20-07-57_20 20-07-57_1
20-07-57_6 20-07-57_3
20-07-57_5 20-07-57_7
20-07-57_8 20-07-57_9
20-07-57_10 20-07-57_11
20-07-57_12 20-07-57_13
20-07-57_14 20-07-57_15
20-07-57_16 20-07-57_17
20-07-57_18 20-07-57_21
20-07-57_23 20-07-57_24
20-07-57_25 20-07-57_26
20-07-57_27 20-07-57_28
20-07-57_29 20-07-57_30
20-07-57_31 20-07-57_32
20-07-57_33 20-07-57_34
20-07-57_35 20-07-57_36
20-07-57_37 20-07-57_38

 

   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:58 น.

พิธีวางพวงมาลาวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนาม

PDFพิมพ์อีเมล

 

145850

พล.อ.เทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา วันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนาม
ในโอกาสนี้  พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา
และในการนี้ พล.อ.ต.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม เสธ รร.นอ.
(ผู้แทน ผบ.รร.นอ.) และคณะ ร่วมพิธีในครั้งนี้
ณ อนุสาวรย์ทหารผ่านศึกเวียดนาม พล.ร.๙ จ.กาญจนบุรี เมื่อ วันที่ ๒๑ ก.ค.๕๗


145849

145848
145846 145847
22132 145853
145852 22134
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:50 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:21 น.

รร.นอ.คว้า ๑ ทอง ๘ เงิน และ ๒ ทองแดง จากฟันดาบ รร.ทหาร - ตำรวจ

PDFพิมพ์อีเมล

 

fencing1_1

พล.อ.ต.วิเชียร ธรรมาธร รอง ผบ.รร.นอ. ( สายการบริหาร) เป็นประธาน การมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดี
กับทีม นักกีฬาฟันดาบ รร.นอ. ซึ่งมี น.อ.ธนเดช เบ็ญจวรรณ เป็นผู้ควบคุมทีม
ทีมฟันดาบ รร.นอ. คว้า ๑ เหรียญทอง ๘ เหรียญเงิน และ ๒ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขันฟันดาบ รร.ทหาร - ตำรวจ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค ๕๗ ที่ รร.นรต 
โดย รร.นอ.ได้ คะแนนรวมเป็นอันดับที่ ๒

fencing1_2 fencing1_3
fencing1_4 fencing1_5 fencing1_6

 

   

หน้า 14 จาก 102

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>