ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2014 เวลา 09:27 น.

งานมหกรรมคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ ๓๑

PDFพิมพ์อีเมล1_quality_Expo1

พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล ผช.ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ทีมผู้ชนะในแต่ละประเภท
ของ นขต.ทอ. ในงานมหกรรมคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ ๓๑ ซึ่งในงานงานมีการแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่น่าสนใจ
ในการนี้ พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทอ.และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และนนอ.เข้าร่วมชมงานและให้กำลังใจทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้
- ชนะเลิศรางวัล Innovation Award ได้แก่ กลุ่ม MAINGEAR สังกัด กองบิน ๒๑ (QCC)
- ชนะเลิศรางวัล Innovation Award ได้แก่ กลุ่ม OPTIMUM ACADEMY สังกัด รร.นอ.(KM)
ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ในระบบบริหารการศึกษา ภายใต้ชื่องาน การพัฒนาระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นอ. เพื่อสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และองค์กรสมรรถนะสูง
- รางวัลบอร์ดนิทรรศการยอดนิยม ได้แก่ ยศ.ทอ. 
นอกจากนี้ รางวัลการนำเสนอผลงาน  ดังนี้
- การนำเสนอผลงาน Value Award ได้แก่ กลุ่ม สีหมึก สังกัด กร.ทอ.(QCC)
- การนำเสนอผลงาน Excellent Award ได้แก่ กลุ่ม ผึ้งหลวง สังกัด ยศ.ทอ.(KM)
- การนำเสนอผลงาน Excellent Award ได้แก่ กลุ่ม Hercules สังกัด บน.๖(KM)
- การนำเสนอผลงาน Excellent Award ได้แก่ กลุ่ม Thunderbolt สังกัด บน.๖(QCC)
- การนำเสนอผลงาน Excellent Award ได้แก่ กลุ่ม Wing4 Smart Shield สังกัด บน.๔ (KM)
- การนำเสนอผลงาน Excellent Award ได้แก่ กลุ่ม อินทรีบำบัด สังกัด บน.๒๑(KM)
" กำลังพลที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพและความสำเร็จในภารกิจของ ทอ." ณ หอประชุม ทอ. (ทองใหญ่) เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๕๗

1_quality_Expo1 1_quality_Expo2
1_quality_Expo3 1_quality_Expo4
1_quality_Expo5 1_quality_Expo6
1_quality_Expo7 1_quality_Expo8
1_quality_Expo9 1_quality_Expo10
1_quality_Expo11 1_quality_Expo12
1_quality_Expo13 1_quality_Expo14
1_quality_Expo15 1_quality_Expo16
1_quality_Expo17 1_quality_Expo18
1_quality_Expo19 1_quality_Expo20
1_quality_Expo21 1_quality_Expo22
1_quality_Expo23 1_quality_Expo24
1_quality_Expo25 1_quality_Expo26
1_quality_Expo27 1_quality_Expo28
1_quality_Expo30 1_quality_Expo29
1_quality_Expo31 1_quality_Expo32
1_quality_Expo33 1_quality_Expo34
1_quality_Expo36 1_quality_Expo37
1_quality_Expo38 1_quality_Expo39
2_quality_Expo_1 2_quality_Expo_2
2_quality_Expo_3 2_quality_Expo_4
2_quality_Expo_5 2_quality_Expo_6
2_quality_Expo_7 2_quality_Expo_8
2_quality_Expo_9 2_quality_Expo_10
2_quality_Expo_11 2_quality_Expo_12
2_quality_Expo_13 2_quality_Expo_14
2_quality_Expo_15 2_quality_Expo_16
2_quality_Expo_17 2_quality_Expo_18
2_quality_Expo_19 2_quality_Expo_20
2_quality_Expo_21 2_quality_Expo_22
2_quality_Expo_23 2_quality_Expo_24
2_quality_Expo_25 2_quality_Expo_26
2_quality_Expo_27 2_quality_Expo_28
2_quality_Expo_29 2_quality_Expo_30
2_quality_Expo_31 2_quality_Expo_32
2_quality_Expo_33 2_quality_Expo_34
2_quality_Expo_35 2_quality_Expo_36
2_quality_Expo_37 2_quality_Expo_38
2_quality_Expo_39 2_quality_Expo_40
2_quality_Expo_41 2_quality_Expo_42
2_quality_Expo_43 2_quality_Expo_44
2_quality_Expo_45 2_quality_Expo_46
2_quality_Expo_47 2_quality_Expo_48
2_quality_Expo_49 2_quality_Expo_50
2_quality_Expo_51 2_quality_Expo_52
2_quality_Expo_53 2_quality_Expo_54
2_quality_Expo_55 2_quality_Expo_56
2_quality_Expo_57 2_quality_Expo_58
2_quality_Expo_59 2_quality_Expo_60
2_quality_Expo_61 2_quality_Expo_62
2_quality_Expo_63 2_quality_Expo_64
2_quality_Expo_65 2_quality_Expo_66
2_quality_Expo_67 2_quality_Expo_68
2_quality_Expo_69 2_quality_Expo_70
2_quality_Expo_71 2_quality_Expo_72
2_quality_Expo_73 2_quality_Expo_74

 

 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 13:47 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาควิชาการ)

PDFพิมพ์อีเมล

Presentation1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ภาควิชาการ)
(รายละเอียด คลิกที่นี่)

 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 09:17 น.

การสัมมนาการเตรียมความพร้อม นนอ.

PDFพิมพ์อีเมล

 

Education1

น.อ.ชาติชาย รักษ์ธนกูล ผอ.กฟธ.กกศ.รร.นอ. เป็นประธานในการสัมมนาการเตรียมความพร้อม นนอ.
ก่อนไปศึกษาต่างประเทศ ครั้งที่ ๗ โดยมี น.ท.นราวัต แก้วมุกดา หน.แผนกศึกษาต่างประเทศ กกศ.กพ.ทอ.
มาแนะนำขั้นตอนการเตรียมตัวไปศึกษาต่างประเทศและสิทธิกำลังพล ทอ. และการสัมมนาสภาพสังคมจิตวิทยา
การเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาในต่างประเทศ ระบบการศึกษา ประสบการณ์การทำงานในหน่วย
หลังจากจบการศึกษาจากต่างประเทศ โดยศิษย์เก่า นร. ทุน ทอ. ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สหราชอาณาจักร สเปน ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้ 
ณ ห้องสัมมนา ๒ ( อาคารวิศวกรรมศาสตร์ กองการศึกษา รร.นอ.  เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.๕๗

Education2 Education4
Education5 Education7
Education8 Education3
Education9 Education10
Education11 Education12
Education13 Education14
Education15 Education16
Education17 Education18
Education19 Education15

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 09:32 น.
   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 09:10 น.

นำเสนอเอกสารวิจัยดีเด่น

PDFพิมพ์อีเมล

 

1

     น.อ. บุญเลิศ อันดารา รอง ผอ กกส.กกศ.รร.นอ. ในฐานะผู้วิจัยดีเด่น(โล่โรจนนิล) เป็นผู้แทน วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.)
นำเสนองานวิจัยเรื่อง "แผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๖ "
ซึ่งสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดให้มีการนำเสนอเอกสารวิจัยดีเด่นของสถาบันวิทยาลัยการทัพของแต่ละเหล่าทัพและวปอ.
เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๗

1 2
3 4

 

 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2014 เวลา 13:52 น.

คืนสู่เหย้า เหล่าอินทรีย์ ๒๒

PDFพิมพ์อีเมล

 

1_reunion_eagal22_69

พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย  ผบ.รร.นอ ให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่า  ชนอ. รุ่น ๒๒ ในงาน “คืนสู่เหย้า  เหล่าอินทรีย์ ๒๒”
เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของศิษย์เก่า รร.นอ. และเชื่อมความสัมพันธ์และพัฒนา รร.นอ. และกองทัพอากาศ
ในอนาคต ณ ห้องนภัสวิน รร.นอ. เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.๕๗

1_reunion_eagal22_1 1_reunion_eagal22_2
1_reunion_eagal22_3 1_reunion_eagal22_4
1_reunion_eagal22_5 1_reunion_eagal22_6
1_reunion_eagal22_7 1_reunion_eagal22_8
1_reunion_eagal22_9 1_reunion_eagal22_10
1_reunion_eagal22_11 1_reunion_eagal22_12
1_reunion_eagal22_13 1_reunion_eagal22_14
1_reunion_eagal22_15 1_reunion_eagal22_16
1_reunion_eagal22_17 1_reunion_eagal22_18
1_reunion_eagal22_19 1_reunion_eagal22_20
1_reunion_eagal22_21 1_reunion_eagal22_22
1_reunion_eagal22_23 1_reunion_eagal22_24
1_reunion_eagal22_25 1_reunion_eagal22_26
1_reunion_eagal22_27 1_reunion_eagal22_28
1_reunion_eagal22_29 1_reunion_eagal22_30
1_reunion_eagal22_31 1_reunion_eagal22_32
1_reunion_eagal22_33 1_reunion_eagal22_34
1_reunion_eagal22_35 1_reunion_eagal22_36
1_reunion_eagal22_37 1_reunion_eagal22_39
1_reunion_eagal22_40 1_reunion_eagal22_41
1_reunion_eagal22_42 1_reunion_eagal22_43
1_reunion_eagal22_44 1_reunion_eagal22_45
1_reunion_eagal22_46 1_reunion_eagal22_47
1_reunion_eagal22_48 1_reunion_eagal22_49
1_reunion_eagal22_50 1_reunion_eagal22_51
1_reunion_eagal22_52 1_reunion_eagal22_53
1_reunion_eagal22_54 1_reunion_eagal22_55
1_reunion_eagal22_56 1_reunion_eagal22_57
1_reunion_eagal22_58 1_reunion_eagal22_59
1_reunion_eagal22_60 1_reunion_eagal22_61
1_reunion_eagal22_62 1_reunion_eagal22_63
1_reunion_eagal22_64 1_reunion_eagal22_65
1_reunion_eagal22_66 1_reunion_eagal22_67
1_reunion_eagal22_68 1_reunion_eagal22_69
1_reunion_eagal22_70 1_reunion_eagal22_71
2_reunion_eagal22_1 2_reunion_eagal22_2
2_reunion_eagal22_3 2_reunion_eagal22_4
2_reunion_eagal22_5 2_reunion_eagal22_6
2_reunion_eagal22_7 2_reunion_eagal22_8
2_reunion_eagal22_9 2_reunion_eagal22_10
2_reunion_eagal22_18 2_reunion_eagal22_12
2_reunion_eagal22_17 2_reunion_eagal22_19
2_reunion_eagal22_20 2_reunion_eagal22_21
2_reunion_eagal22_22 2_reunion_eagal22_23
2_reunion_eagal22_24 2_reunion_eagal22_25
2_reunion_eagal22_26 2_reunion_eagal22_28
2_reunion_eagal22_29 2_reunion_eagal22_30
2_reunion_eagal22_31 2_reunion_eagal22_32
2_reunion_eagal22_33 2_reunion_eagal22_34
2_reunion_eagal22_35 2_reunion_eagal22_36
2_reunion_eagal22_37 2_reunion_eagal22_39
2_reunion_eagal22_40 2_reunion_eagal22_41
2_reunion_eagal22_42 2_reunion_eagal22_43
2_reunion_eagal22_44 2_reunion_eagal22_45
2_reunion_eagal22_46 2_reunion_eagal22_47
2_reunion_eagal22_48 2_reunion_eagal22_49
2_reunion_eagal22_50 2_reunion_eagal22_51

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2014 เวลา 15:14 น.
   

หน้า 14 จาก 110

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>