ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 10:13 น.

พิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ.และทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ รร.นอ.จำกัด ประจำปี 57

PDFพิมพ์อีเมล

 

 

01-08-57_Toon_35


พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย  ผบ.รร.นอ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ. ประจำปี ๕๗
และทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ รร.นอ.จำกัด ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รร.นอ. ที่มีผลการเรียนดีเด่น  
ในการนี้มี น.ทหารชั้นผู้ใหญ่ รร.นอ. ข้าราชการ ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีฯ และร่วมแสดงความยินดี 
ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ.(๒) เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๕๗
 

01-08-57_Toon_1 01-08-57_Toon_2
01-08-57_Toon_3 01-08-57_Toon_4
01-08-57_Toon_5 01-08-57_Toon_6
01-08-57_Toon_7 01-08-57_Toon_8
01-08-57_Toon_9 01-08-57_Toon_10
01-08-57_Toon_48 01-08-57_Toon_47
01-08-57_Toon_11 01-08-57_Toon_12
01-08-57_Toon_13 01-08-57_Toon_14
01-08-57_Toon_15 01-08-57_Toon_16
01-08-57_Toon_17 01-08-57_Toon_18
01-08-57_Toon_19 01-08-57_Toon_20
01-08-57_Toon_21 01-08-57_Toon_22
01-08-57_Toon_23 01-08-57_Toon_24
01-08-57_Toon_25 01-08-57_Toon_26
01-08-57_Toon_27 01-08-57_Toon_28
01-08-57_Toon_29 01-08-57_Toon_30
01-08-57_Toon_31 01-08-57_Toon_32
01-08-57_Toon_33 01-08-57_Toon_34
01-08-57_Toon_35 01-08-57_Toon_36
01-08-57_Toon_37 01-08-57_Toon_38
01-08-57_Toon_39 01-08-57_Toon_40
01-08-57_Toon_41 01-08-57_Toon_42
01-08-57_Toon_43 01-08-57_Toon_44
01-08-57_Toon_45 01-08-57_Toon_46
01-08-57_Toon_49 01-08-57_Toon_50
01-08-57_Toon_51 01-08-57_Toon_52
01-08-57_Toon_53 01-08-57_Toon_54
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 11:03 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 08:34 น.

การแข่งขันโต้วาที นนอ.ชั้นปีที่ 1 - 4

PDFพิมพ์อีเมล


29-07-57_debate1


พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. เป็นประธานในการแข่งขันโต้วาทีของ นนอ.ชั้นปีที่ ๑ – ๔
จัดโดย ภาควิชามนุษยศาสตร์ กองวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองการศึกษา รร.นอ.
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ในการพูดต่อหน้าชุมชนของ นนอ. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมภาวะผู้นำรวมถึงฝึกการใช้ตรรกะความคิด ไหวพริบ ปฏิภาณ การใช้ภาษา
ให้กับ นนอ. โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย พล.อ.ต.หญิง ทัศนีย์ ศรีสมศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ
อตีด ศ.กกศ.รร.นอ., น.ท.เศกศักดิ์ ไวว่อง กร.ทอ.(อดีตนักโต้วาที ) และ ร.ท.พงษ์ตะวัน อ่อนมณี กรมช่างอากาศ
ซึ่งคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำ นนอ. ในเรื่องของการให้ความสำคัญในการใช้ภาษาไทย อาทิ การจับประเด็น การปกป้อง
และตอบโต้บุคลิกภาพ ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ และทำให้ นนอ. ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และรักษาภาษาไทยของชาติไว้ให้คงอยู่กับชาติไว้ตลอดไป ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๗29-07-57_debate2 29-07-57_debate3
29-07-57_debate4 29-07-57_debate5
29-07-57_debate6 29-07-57_debate7
29-07-57_debate8 29-07-57_debate9
29-07-57_debate10 29-07-57_debate11
29-07-57_debate12 29-07-57_debate13
29-07-57_debate17 29-07-57_debate18
29-07-57_debate19 29-07-57_debate20
29-07-57_debate22 29-07-57_debate23
29-07-57_debate24 29-07-57_debate25
29-07-57_debate26 29-07-57_debate27
29-07-57_debate28 29-07-57_debate29
29-07-57_debate30 29-07-57_debate31
29-07-57_debate33 29-07-57_debate34
29-07-57_debate36 29-07-57_debate37
29-07-57_debate38 29-07-57_debate39
29-07-57_debate40 29-07-57_debate41
29-07-57_debate43 29-07-57_debate44
29-07-57_debate45 29-07-57_debate47
29-07-57_debate50 29-07-57_debate54
29-07-57_debate55 29-07-57_debate56
29-07-57_debate59 29-07-57_debate58
29-07-57_debate57 29-07-57_debate61
29-07-57_debate63 29-07-57_debate62
29-07-57_debate64 29-07-57_debate65
29-07-57_debate66 29-07-57_debate67
29-07-57_debate73 29-07-57_debate74
29-07-57_debate76 29-07-57_debate72
29-07-57_debate78 29-07-57_debate80
29-07-57_debate83 29-07-57_debate87
29-07-57_debate88 29-07-57_debate91
29-07-57_debate95 29-07-57_debate96
29-07-57_debate97 29-07-57_debate98
29-07-57_debate99 29-07-57_debate100
29-07-57_debate109 29-07-57_debate110
29-07-57_debate120 29-07-57_debate133
29-07-57_debate138 29-07-57_debate141
29-07-57_debate142 29-07-57_debate143
29-07-57_debate144 29-07-57_debate146
29-07-57_debate148 29-07-57_debate151
29-07-57_debate154 29-07-57_debate155
29-07-57_debate158 29-07-57_debate159
29-07-57_debate162 29-07-57_debate165
29-07-57_debate173 29-07-57_debate179
29-07-57_debate181 29-07-57_debate184
29-07-57_debate186 29-07-57_debate190
29-07-57_debate191 29-07-57_debate193
29-07-57_debate196 29-07-57_debate207
29-07-57_debate215 29-07-57_debate226
29-07-57_debate228 29-07-57_debate234
29-07-57_debate235 29-07-57_debate243
29-07-57_debate248 29-07-57_debate255
29-07-57_debate256 29-07-57_debate257
29-07-57_debate258 29-07-57_debate259
29-07-57_debate260 29-07-57_debate261
29-07-57_debate262 29-07-57_debate263
29-07-57_debate264 29-07-57_debate265
29-07-57_debate266 29-07-57_debate267
29-07-57_debate269 29-07-57_debate270
29-07-57_debate277 29-07-57_debate278
29-07-57_debate279 29-07-57_debate280
29-07-57_debate281 29-07-57_debate282
29-07-57_debate283 29-07-57_debate284
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 11:03 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:00 น.

มอบของที่ระลึก

PDFพิมพ์อีเมล

S__4030772

พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. มอบของที่ระลึกให้แก่ น.อ.ประกรณ์พัธณ์  ปัญญวัฒนะ ผอ.กผค.จร.ทอ. และคณะ
ในโอกาสตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ จร.ทอ.
ณ ห้องรับรองรร.นอ.(๒)  เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๗

   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:33 น.

คณะ จร.ทอ. ตรวจติดตามความคืบหน้า

PDFพิมพ์อีเมล

IMG_7650

น.อ.เกรียงศักดิ์ หนองปิงคำ รอง เสธ.รร.นอ. เป็นผู้แทน ผบ.รร.นอ.ให้การต้อนรับ น.อ.ประกรณ์พัธณ์  ปัญญวัฒนะ ผอ.กผค.จร.ทอ.
และคณะ ในโอกาสตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ จร.ทอ.
ณ ห้องประชุม กทส. รร.นอ. เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๗

IMG_7647 IMG_7654
IMG_7659 IMG_7669
IMG_7674 IMG_7677
IMG_7653 IMG_1_1
IMG_1_2 IMG_1_3
IMG_1_4 IMG_1_5
IMG_1_6 IMG_1_7
IMG_1_8 IMG_1_9
IMG_1_10 IMG_1_11
IMG_1_11 IMG_1_13
IMG_1_14 IMG_1_15
IMG_1_16 IMG_1_17
IMG_1_18 IMG_1_19

 

 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 12:52 น.

รับมอบเงินสนับสนุนสถานศึกษา

PDFพิมพ์อีเมล


3


พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. รับมอบเงินสนับสนุนสถานศึกษา ในโอกาสที่มาขอการสนับสนุนการทดสอบอุโมงค์ลม
จาก พล.อ.อภิชิต กานตรัตน์ รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด
เนื่องในการขอความอนุเคราะห์จาก รร.นอ.ใช้อุโมงค์ลมสำหรับทดสอบค่าทางอากาศพลศาสตร์
ของอากาศยานไร้นักบินที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้น
ณ ห้องรับรอง อาคารรณนภากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ก.ค.๕๗ 

2 3
4 5
6 7
8 9
10 1

 

   

หน้า 14 จาก 105

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>