ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย จ.ท.หญิง ปัทมา บุญเกิด วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 08:47 น.

ส.ค.ส.พระราชทาน

PDFพิมพ์อีเมล

 

16-01-57_11

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์นำ ส.ค.ส. ปีใหม่ ๒๕๕๗  มอบอวยพรแด่ รร.นอ. 
โดยมี  พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. เป็นผู้แทนรับมอบฯ
ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ.(๒) เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๕๗ 

16-01-57_1 16-01-57_2
16-01-57_3 16-01-57_4
16-01-57_5 16-01-57_6
16-01-57_7 16-01-57_8
16-01-57_9 16-01-57_10
16-01-57_12 16-01-57_13
16-01-57_14 16-01-57_15
16-01-57_16 16-01-57_17
16-01-57_18 16-01-57_19
16-01-57_20 16-01-57_21
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:03 น.
 
เขียนโดย จ.ท.หญิง ปัทมา บุญเกิด วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 08:23 น.

พิธีประกาศกตัญญูบูชาพระคุณครูอาจารย์ รร.นอ. ประจำปี 2557

PDFพิมพ์อีเมล

 

16-01-57_be_grateful_58


พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประกาศกตัญญูบูชาพระคุณครูอาจารย์ รร.นอ. ประจำปี ๒๕๕๗
โดยมี พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ รร.นอ. ให้การต้อนรับ 
วัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และร่วมแสดงมุทิตาจิตกตัญญูพระคุณครูอาจารย์ รร.นอ. 
ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๕๗

 

16-01-57_be_grateful_1 16-01-57_be_grateful_2
16-01-57_be_grateful_3 16-01-57_be_grateful_4
16-01-57_be_grateful_5 16-01-57_be_grateful_6
16-01-57_be_grateful_7 16-01-57_be_grateful_8
16-01-57_be_grateful_9 16-01-57_be_grateful_10
16-01-57_be_grateful_11 16-01-57_be_grateful_12
16-01-57_be_grateful_13 16-01-57_be_grateful_14
16-01-57_be_grateful_15 16-01-57_be_grateful_16
16-01-57_be_grateful_17 16-01-57_be_grateful_18
16-01-57_be_grateful_19 16-01-57_be_grateful_20
16-01-57_be_grateful_21 16-01-57_be_grateful_22
16-01-57_be_grateful_23 16-01-57_be_grateful_24
16-01-57_be_grateful_25 16-01-57_be_grateful_24
16-01-57_be_grateful_27 16-01-57_be_grateful_28
16-01-57_be_grateful_29 16-01-57_be_grateful_30
16-01-57_be_grateful_31 16-01-57_be_grateful_32
16-01-57_be_grateful_33 16-01-57_be_grateful_34
16-01-57_be_grateful_35 16-01-57_be_grateful_36
16-01-57_be_grateful_37 16-01-57_be_grateful_38
16-01-57_be_grateful_39 16-01-57_be_grateful_40
16-01-57_be_grateful_41 16-01-57_be_grateful_42
16-01-57_be_grateful_43 16-01-57_be_grateful_44
16-01-57_be_grateful_45 16-01-57_be_grateful_46
16-01-57_be_grateful_47 16-01-57_be_grateful_48
16-01-57_be_grateful_49 16-01-57_be_grateful_50
16-01-57_be_grateful_51 16-01-57_be_grateful_52
16-01-57_be_grateful_53 16-01-57_be_grateful_54
16-01-57_be_grateful_55 16-01-57_be_grateful_56
16-01-57_be_grateful_57 16-01-57_be_grateful_59
16-01-57_be_grateful_60 16-01-57_be_grateful_61
16-01-57_be_grateful_64 16-01-57_be_grateful_65
16-01-57_be_grateful_66 16-01-57_be_grateful_67
16-01-57_be_grateful_68 16-01-57_be_grateful_69
16-01-57_be_grateful_71 16-01-57_be_grateful_72
16-01-57_be_grateful_73 16-01-57_be_grateful_74
16-01-57_be_grateful_75 16-01-57_be_grateful_76
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:56 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2014 เวลา 09:25 น.

งานวันเด็กห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

PDFพิมพ์อีเมล


11-01-57_3

พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. เข้าร่วมชมกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
ซึ่งทางกองทัพอากาศจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ นักเรียนนายเรืออากาศได้เข้าร่วมการแสดงในครั้งนี้ด้วย
ณ กองทัพอากาศดอนเมือง เมื่อ ๑๑ ธ.ค. ๕๗

630

 

11-01-57_1 11-01-57_2
11-01-57_5 11-01-57_4
11-01-57_6 11-01-57_7
11-01-57_8 11-01-57_9
11-01-57_10 11-01-57_11
11-01-57_12 11-01-57_13
11-01-57_14 11-01-57_15
11-01-57_16 11-01-57_17
11-01-57_18 11-01-57_19
11-01-57_20 11-01-57_21
11-01-57_22 11-01-57_23
11-01-57_24 11-01-57_25
cadet_1 cadet_2
cadet_3 cadet_4
cadet_5 cadet_6
cadet_7 cadet_8
cadet_9 cadet_10
cadet_11 cadet_12
cadet_13 cadet_14
cadet_15 cadet_16
cadet_17 cadet_18
cadet_19 cadet_20
cadet_21 cadet_22

   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2014 เวลา 19:15 น.

พิธีเปิดการแข่งขัน “ฟุตบอล ชนอ. ประจำปี ๕๗”

PDFพิมพ์อีเมล

10-01-57_12

“รักกัน น้องพี่ สามัคคี ชนอ.”

พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “ฟุตบอล ชนอ. ประจำปี ๕๗”
โดยมี พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. กล่าวต้อนรับ
ณ สนามฟุตบอล รร.นอ. เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๕๗

10-01-57_5 10-01-57_6
10-01-57_2 10-01-57_3
10-01-57_7 10-01-57_8
10-01-57_9 10-01-57_11
10-01-57_12 10-01-57_13
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2014 เวลา 18:51 น.

การซ้อมย่อย “พิธีสวนสนามสาบานธง”

PDFพิมพ์อีเมล

10-01-57_chief_10

พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. เข้าร่วมชมการซ้อมย่อย “พิธีสวนสนามสาบานธง”
เนื่องในวันกองทัพไทย และกองทัพบก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ ม.ค. เป็นประจำทุกปี
ในการนี้ ผบ.รร.นอ. ได้มอบผลไม้ พร้อมกล่าวคำชื่นชม เพื่อเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี
ณ ลานอเนกประสงค์ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๕๗

10-01-57_chief_1 10-01-57_chief_2
10-01-57_chief_3 10-01-57_chief_4
10-01-57_chief_5 10-01-57_chief_6
10-01-57_chief_7 10-01-57_chief_8
10-01-57_chief_9 10-01-57_chief_11
10-01-57_chief_12 10-01-57_chief_13
10-01-57_chief_14 10-01-57_chief_15
10-01-57_chief_16 10-01-57_1
10-01-57_2 10-01-57_3
10-01-57_4 10-01-57_5
10-01-57_6 10-01-57_7
10-01-57_8 10-01-57_9
10-01-57_10 10-01-57_11
10-01-57_14 10-01-57_15
10-01-57_16 10-01-57_17
10-01-57_18 10-01-57_19
10-01-57_20 10-01-57_21
10-01-57_22 10-01-57_23
10-01-57_24 10-01-57_25
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2014 เวลา 19:14 น.
   

หน้า 14 จาก 92

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป > สุดท้าย >>