ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2014 เวลา 14:04 น.

Commander Ready 2014

PDFพิมพ์อีเมล

10-03-57_6

    พล.อ.ต.วิเชียร  ธรรมาธร รอง ผบ.รร.นอ. (สายการบริหาร) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่
นนอ.ผู้บังคับบัญชา (Commander Ready 2014)
ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร นนอ. เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๕๗

     การฝึกเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่นักเรียนนายเรืออากาศผู้บังคับบัญชา ให้กับนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๙
ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่นักเรียนนายเรืออากาศผู้บังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติหน้าที่นักเรียนนายเรืออากาศผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้การฝึกอบรม จะมุ่งเน้นให้นักเรียนนายเรืออากาศได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการปกครองบังคับบัญชา
การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ การฝึกเป็นผู้นำในหารทำกิจกรรม และการบริหารงานหลายระดับ การฝึกให้มีระเบียบวินัย
ลักษณะทหาร การฝึกความเป็นผู้นำ และจิตวิทยาการนำทหาร อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาต่อไป

 

10-03-57 10-03-57_1
10-03-57_2 10-03-57_3
10-03-57_4 10-03-57_5
10-03-57_7 10-03-57_8
10-03-57_9 10-03-57_10
10-03-57_11 10-03-57_12
10-03-57_13 10-03-57_14
10-03-57_15 10-03-57_17
10-03-57_18 10-03-57_19
10-03-57_20 10-03-57_21
10-03-57_22 10-03-57_23
10-03-57_24 10-03-57_25
10-03-57_26 10-03-57_27
10-03-57_29 10-03-57_28

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2014 เวลา 14:17 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2014 เวลา 11:12 น.

การรับสมัคร นตท.ทอ. ประจำปี ๕๗

PDFพิมพ์อีเมล

09-03-57_27

     พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. พล.อ.ต.ถาวรวัฒน์  จันทาคม เสธ รร.นอ.
และ น.อ.เกรียงศักดิ์ หนองปิงคำ เสธ รร.นอ. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกับเจ้าหน้าที่
ในการรับสมัคร บุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี ๒๕๕๗
ในงานนี้ รร.จปร.ส่ง จนท.มาร่วมรับสมัคร นตท.ทบ. (ทางอินเตอร์เน็ต) ด้วย
ณ อาคารรณภากาศ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ มี.ค.๕๗

09-03-57_3 09-03-57_4
09-03-57_8 09-03-57_9
09-03-57_12 09-03-57_13
09-03-57_15 09-03-57_16
09-03-57_17 09-03-57_19
09-03-57_22 09-03-57_23
09-03-57_25 09-03-57_26
09-03-57_27 09-03-57_31
09-03-57_33 09-03-57_35
09-03-57_37 09-03-57_39
09-03-57_43 09-03-57_45
09-03-57_46 09-03-57_47
09-03-57_48 09-03-57_49
09-03-57_56 09-03-57_58
09-03-57_57 09-03-57_53

พล.อ.ต.ถาวรวัฒน์  จันทนาคม เสธ รร.นอ. ตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ ๗ และ ๙ มี.ค.๕๗

07-03-57_1 07-03-57_4
07-03-57_13 07-03-57_16
07-03-57_20 07-03-57_23
07-03-57_24 09-03-57_116
09-03-57_117 09-03-57_118
09-03-57_122 09-03-57_124

น.อ.เกรียงศักดิ์  หนองปิงคำ รองเสธ รร.นอ. (สายการบริหาร) ตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ ๘ และ ๑๐ มี.ค.๕๗

08-03-57_4 08-03-57_11
08-03-57_14 10-03-57_13
10-03-57_15 10-03-57_16
10-03-57_17 10-03-57_21
10-03-57_22 10-03-57_23
10-03-57_24 10-03-57_25
10-03-57_26 10-03-57_27
10-03-57_28 10-03-57_29
10-03-57_31 10-03-57_32

ภาพบรรยากาศการรับสมัคร นักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ มี.ค.๕๗

06-03-57_1 06-03-57_2
06-03-57_3 06-03-57_4
06-03-57_5 06-03-57_6
06-03-57_7 06-03-57_9
07-03-57_1 07-03-57_2
07-03-57_3 07-03-57_4
07-03-57_5 07-03-57_6
07-03-57_7 07-03-57_8
07-03-57_9 07-03-57_10
07-03-57_11 07-03-57_12
07-03-57_13 07-03-57_15
07-03-57_16 07-03-57_17
07-03-57_18 07-03-57_19
07-03-57_20 07-03-57_21
07-03-57_22 07-03-57_23
07-03-57_24 07-03-57_25
07-03-57_26 08-03-57_1
08-03-57_2 08-03-57_3
08-03-57_4 08-03-57_5
08-03-57_6 08-03-57_7
06-03-57_8 08-03-57_9
07-03-57_10 08-03-57_11
08-03-57_12 08-03-57_13
08-03-57_14 08-03-57_15
08-03-57_16 08-03-57_17
08-03-57_18 08-03-57_19
08-03-57_20 08-03-57_21
08-03-57_22 08-03-57_23
08-03-57_24 08-03-57_25
08-03-57_26 08-03-57_27
08-03-57_28 08-03-57_29
08-03-57_30 08-03-57_31
08-03-57_32 08-03-57_33
08-03-57_34 08-03-57_35
08-03-57_36 08-03-57_37
08-03-57_38 08-03-57_39
08-03-57_40 08-03-57_41
08-03-57_42 08-03-57_43
08-03-57_44 08-03-57_45
08-03-57_46 08-03-57_47
08-03-57_48 08-03-57_49
08-03-57_50 08-03-57_51
08-03-57_52 10-03-57_1
10-03-57_2 10-03-57_3
10-03-57_4 10-03-57_5
08-03-57_6 10-03-57_7
10-03-57_8 10-03-57_9
10-03-57_10 10-03-57_11
10-03-57_12 10-03-57_14
10-03-57_18 10-03-57_19
10-03-57_20 10-03-57_33
10-03-57_34 10-03-57_35
10-03-57_36 10-03-57_37
08-03-57_38 10-03-57_39
10-03-57_40 10-03-57_41
10-03-57_42 10-03-57_43
10-03-57_44 10-03-57_45
10-03-57_46 10-03-57_48
10-03-57_49 10-03-57_50
10-03-57_51 10-03-57_52
10-03-57_53 10-03-57_54
10-03-57_55 10-03-57_56
10-03-57_57 10-03-57_58
10-03-57_59 10-03-57_60
10-03-57_61 10-03-57_62
10-03-57_63 10-03-57_64
10-03-57_65 10-03-57_66
10-03-57_67 10-03-57_69
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 10:47 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2014 เวลา 10:59 น.

ปฐมนิเทศ น.ทหารชั้นสัญญาบัตร นนอ. รุ่นที่ ๕๘

PDFพิมพ์อีเมล

 

10-03-57_topic14

      พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และปฐมนิเทศ
การเตรียมตัวเป็นนายทหารสัญญาบัตร นนอ. ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๘ มี.ค.๕๗ 

โดยวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้ นนอ.ที่จบใหม่
ได้ขึ้นไปเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้อย่างมีคุณภาพ ตามหลัก ทหารอาชีพที่พึงมี คือ
  

                                                                    ๑. การเชื่อฟังและจงรักภักดี                  
                                                                    ๒. มีวินัย                                      
                                                                    ๓. การเสียสละและไม่เห็นแก่ตัว              
                                                                    ๔. เกียรติยศและความซื่อสัตย์

10-03-57_1 10-03-57_2
10-03-57_3 10-03-57_4
10-03-57_5 10-03-57_6
10-03-57_7 10-03-57_8
10-03-57_9 10-03-57_10
10-03-57_11 10-03-57_12
10-03-57_13 10-03-57_15
10-03-57_16 10-03-57_17
10-03-57_17 10-03-57_18
10-03-57_20 10-03-57_21
10-03-57_22 10-03-57_23
10-03-57_24 10-03-57_25
10-03-57_26 10-03-57_27
10-03-57_28 10-03-57_29
10-03-57_30 10-03-57_31
10-03-57_32 10-03-57_33
10-03-57_33 10-03-57_36
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2014 เวลา 11:47 น.
   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 2014 เวลา 09:03 น.

การเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ

PDFพิมพ์อีเมล

05-03-57_5

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ.และคณะเดินทางมาให้กำลังใจ นนอ.ชั้นปีที่๒ 
ในการเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ โดยได้ขึ้นเครื่อง C๑๓๐ ไปดูการกระโดดร่มจากอากาศยานจริง 
ณ สนามโดดร่ม บน.๒ จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๕๗
 

05-03-57_16 05-03-57_17
05-03-57_15 05-03-57_20
05-03-57_21 05-03-57_27

05-03-57_9 05-03-57_12 05-03-57_13
05-03-57_1 05-03-57_2 05-03-57_6

05-03-57 05-03-57_3
05-03-57_23 05-03-57_26
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 2014 เวลา 09:40 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2014 เวลา 16:40 น.

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจเยี่ยมชมกิจการ รร.นอ.

PDFพิมพ์อีเมล

 

04-03-57_45

 

 พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการเงินที่ ๑๒ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการตรวจเงินและบัญชีเงินรายรับสถานศึกษา รร.นอ.
และชี้แจงเรื่องที่หน่วยรับตรวจควรทราบ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม
ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ. เมื่อวันที่ ๔ มี.ค.๕๗

04-03-57_5 04-03-57_6
04-03-57_7 04-03-57_8
04-03-57_9 04-03-57_10
04-03-57_11 04-03-57_12
04-03-57_13 04-03-57_14
04-03-57_15 04-03-57_16
04-03-57_17 04-03-57_18
04-03-57_19 04-03-57_20
04-03-57_21 04-03-57_22
04-03-57_23 04-03-57_24
04-03-57_25 04-03-57_26
04-03-57_27 04-03-57_29
04-03-57_30 04-03-57_31
04-03-57_32 04-03-57_33
04-03-57_34 04-03-57_35
04-03-57_37 04-03-57_38
04-03-57_39 04-03-57_40
04-03-57_41 04-03-57_42
04-03-57_43 04-03-57_44
04-03-57_46 04-03-57_47

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 มีนาคม 2014 เวลา 09:05 น.
   

หน้า 32 จาก 99

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>