ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 14:34 น.

นตท.ชั้นปี ๓ เยี่ยมชมกิจการ รร.นอ.

PDFพิมพ์อีเมล

 


1_6พล.อ.ต.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม เสธ รร.นอ. เป็นผู้แทน ผบ.รร.นอ.ให้ต้อนรับ น.อ.ฉัตรชัย มุขพรหม รอง ผบ.รร.ตท.สปท.
คณะอาจารย์และ นตท.ชั้นปีที่ ๓ (รุ่นที่ ๕๖ ) และนำคณะเยี่ยมชมกิจการ รร.นอ. เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์
ก่อนเข้ารับการศึกษา รร.เหล่าทัพ เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๕๗ 


 พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ

1_1 1_2
1_3 1_4
1_5 1_6
1_7 1_8
1_9 1_10
1_11 1_12
1_13 1_14
1_15 1_16

 


ฟังบรรยายสรุปกิจการ รร.นอ. ณ ห้องประชุม กกศ.รร.นอ. (ชั้น ๓)

2_1 2_2
2_3 2_4
2_5 2_6
2_7 2_8
2_9 2_10
2_11 2_12
2_13 2_14
2_15 2_16
2_17 2_18
2_19 2_20
2_21 2_22
2_23 2_24
2_25 2_26
2_28 2_30
2_31 2_32เยี่ยมชมกิจการอุโมงค์ลม ณ กกศ.รร.นอ.

3_1 3_2
3_3 3_4
3_5 3_6
3_7 3_8
3_9 3_10
3_11 3_12
3_13 3_14
3_15 3_16

 

เยี่ยมชมกิจการ Flight Simulator ณ กกศ.รร.นอ.

4_1 4_2
4_3 4_4
4_5 4_6
4_7 4_8
4_9 4_10
4_11 4_12
4_13 4_14
4_15 4_16

 

ชมนิทรรศการเกี่ยวกับ UAV ณ อาคารพลศึกษา ๓

5_1 5_2
5_3 5_4
5_5 5_6
5_7 5_9
5_10 5_11
5_12 5_13
5_14 5_15
5_16 5_18
5_19 5_20
5_21 5_23

 

เยี่ยมชมกิจการ กวท.รร.นอ.

6_1 6_2
6_3 6_4
6_5 6_6
6_7 6_8
6_9 6_10
6_11 6_12
6_13 6_14
6_15 6_16
6_17 6_18
6_19 6_20
6_21 6_23
6_24 6_25
6_27 6_28
6_29 6_30
6_32 6_33
6_34 6_35
6_38 6_39
6_41 6_42เยี่ยมชมอาคารนอน นนอ (๑)

7_1 7_2
7_3 7_4
7_6 7_7
7_8 7_9
7_10 7_11
7_12 7_14 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 13:19 น.

มอบเงินมูลนิธิ รร.นอ.

PDFพิมพ์อีเมล


AIS_9

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. เป็นประธานรับมอบเงินจาก คุณสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการบริหาร  บริษัท ชินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อสมัยยังเป็นนักเรียน เคยได้รับทุนการศึกษา
จากกองทัพอากาศ และเมื่อได้ทำงานจึงมีความประสงค์อยากตอบแทนกองทัพอากาศ
ดังนั้น จึงได้นำเงินส่วนตัวมามอบให้เพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๐ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
และมูลนิธิ รร.นอ. จำนวน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท  
ณ ห้องรับรอง ทอ. (๑) เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๕๗

AIS_2 AIS_3
AIS_4 AIS_5
AIS_6 AIS_7
AIS_9 AIS_8
AIS_10 AIS_12
AIS_13 AIS_14
AIS_15 AIS_16
AIS_17 AIS_18
AIS_1 AIS_20
AIS_19 IMG_8281

 

 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 12:11 น.

พิธีเปิดศาลาอเนกประสงค์กองวิชาทหาร

PDFพิมพ์อีเมล1_2

พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. เป็นประธานในพิธีเปิดศาลาอเนกประสงค์กองวิชาทหาร  
โดย กวท.รร.นอ. ได้จัดสร้างศาลาอเนกประสงค์กองวิชาทหารขึ้นบนกลางน้ำด้านหลังอาคาร  เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
และสันทนาการต่างๆ ในการนี้มี น.ทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ รร.นอ. เข้าร่วมพิธีฯ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ณ อาคาร กวท.รร.นอ. เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๗1_1 1_2
1_3 1_4
1_5 1_6
1_7 1_8
1_9 1_10
1_11 1_13
1_50 1_13
1_15 1_12
1_14 1_11
1_26 1_17
1_18 1_19
1_20 1_21
1_22 1_23
1_24 1_25
1_27 1_28
1_29 1_30
1_31 1_32
1_34 1_35
1_36 1_37
1_38 1_39
1_40 1_41
1_42 1_43
1_45 1_46
1_48 1_49
1_50 1_51
1_52 1_53
1_54 1_55
1_56 1_57
1_58 1_59
1_60 1_61
1_62 1_63
1_64 1_65
1_66 1_67
1_68 1_69
1_70 1_71
1_72 1_73
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 13:13 น.
   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 10:13 น.

พิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ.และทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ รร.นอ.จำกัด ประจำปี 57

PDFพิมพ์อีเมล

 

 

01-08-57_Toon_35


พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย  ผบ.รร.นอ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ. ประจำปี ๕๗
และทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ รร.นอ.จำกัด ให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รร.นอ. ที่มีผลการเรียนดีเด่น  
ในการนี้มี น.ทหารชั้นผู้ใหญ่ รร.นอ. ข้าราชการ ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีฯ และร่วมแสดงความยินดี 
ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ.(๒) เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๕๗
 

01-08-57_Toon_1 01-08-57_Toon_2
01-08-57_Toon_3 01-08-57_Toon_4
01-08-57_Toon_5 01-08-57_Toon_6
01-08-57_Toon_7 01-08-57_Toon_8
01-08-57_Toon_9 01-08-57_Toon_10
01-08-57_Toon_48 01-08-57_Toon_47
01-08-57_Toon_11 01-08-57_Toon_12
01-08-57_Toon_13 01-08-57_Toon_14
01-08-57_Toon_15 01-08-57_Toon_16
01-08-57_Toon_17 01-08-57_Toon_18
01-08-57_Toon_19 01-08-57_Toon_20
01-08-57_Toon_21 01-08-57_Toon_22
01-08-57_Toon_23 01-08-57_Toon_24
01-08-57_Toon_25 01-08-57_Toon_26
01-08-57_Toon_27 01-08-57_Toon_28
01-08-57_Toon_29 01-08-57_Toon_30
01-08-57_Toon_31 01-08-57_Toon_32
01-08-57_Toon_33 01-08-57_Toon_34
01-08-57_Toon_35 01-08-57_Toon_36
01-08-57_Toon_37 01-08-57_Toon_38
01-08-57_Toon_39 01-08-57_Toon_40
01-08-57_Toon_41 01-08-57_Toon_42
01-08-57_Toon_43 01-08-57_Toon_44
01-08-57_Toon_45 01-08-57_Toon_46
01-08-57_Toon_49 01-08-57_Toon_50
01-08-57_Toon_51 01-08-57_Toon_52
01-08-57_Toon_53 01-08-57_Toon_54
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 11:03 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 08:34 น.

การแข่งขันโต้วาที นนอ.ชั้นปีที่ 1 - 4

PDFพิมพ์อีเมล


29-07-57_debate1


พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. เป็นประธานในการแข่งขันโต้วาทีของ นนอ.ชั้นปีที่ ๑ – ๔
จัดโดย ภาควิชามนุษยศาสตร์ กองวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองการศึกษา รร.นอ.
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ในการพูดต่อหน้าชุมชนของ นนอ. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมภาวะผู้นำรวมถึงฝึกการใช้ตรรกะความคิด ไหวพริบ ปฏิภาณ การใช้ภาษา
ให้กับ นนอ. โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย พล.อ.ต.หญิง ทัศนีย์ ศรีสมศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ
อตีด ศ.กกศ.รร.นอ., น.ท.เศกศักดิ์ ไวว่อง กร.ทอ.(อดีตนักโต้วาที ) และ ร.ท.พงษ์ตะวัน อ่อนมณี กรมช่างอากาศ
ซึ่งคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำ นนอ. ในเรื่องของการให้ความสำคัญในการใช้ภาษาไทย อาทิ การจับประเด็น การปกป้อง
และตอบโต้บุคลิกภาพ ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ และทำให้ นนอ. ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และรักษาภาษาไทยของชาติไว้ให้คงอยู่กับชาติไว้ตลอดไป ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๗29-07-57_debate2 29-07-57_debate3
29-07-57_debate4 29-07-57_debate5
29-07-57_debate6 29-07-57_debate7
29-07-57_debate8 29-07-57_debate9
29-07-57_debate10 29-07-57_debate11
29-07-57_debate12 29-07-57_debate13
29-07-57_debate17 29-07-57_debate18
29-07-57_debate19 29-07-57_debate20
29-07-57_debate22 29-07-57_debate23
29-07-57_debate24 29-07-57_debate25
29-07-57_debate26 29-07-57_debate27
29-07-57_debate28 29-07-57_debate29
29-07-57_debate30 29-07-57_debate31
29-07-57_debate33 29-07-57_debate34
29-07-57_debate36 29-07-57_debate37
29-07-57_debate38 29-07-57_debate39
29-07-57_debate40 29-07-57_debate41
29-07-57_debate43 29-07-57_debate44
29-07-57_debate45 29-07-57_debate47
29-07-57_debate50 29-07-57_debate54
29-07-57_debate55 29-07-57_debate56
29-07-57_debate59 29-07-57_debate58
29-07-57_debate57 29-07-57_debate61
29-07-57_debate63 29-07-57_debate62
29-07-57_debate64 29-07-57_debate65
29-07-57_debate66 29-07-57_debate67
29-07-57_debate73 29-07-57_debate74
29-07-57_debate76 29-07-57_debate72
29-07-57_debate78 29-07-57_debate80
29-07-57_debate83 29-07-57_debate87
29-07-57_debate88 29-07-57_debate91
29-07-57_debate95 29-07-57_debate96
29-07-57_debate97 29-07-57_debate98
29-07-57_debate99 29-07-57_debate100
29-07-57_debate109 29-07-57_debate110
29-07-57_debate120 29-07-57_debate133
29-07-57_debate138 29-07-57_debate141
29-07-57_debate142 29-07-57_debate143
29-07-57_debate144 29-07-57_debate146
29-07-57_debate148 29-07-57_debate151
29-07-57_debate154 29-07-57_debate155
29-07-57_debate158 29-07-57_debate159
29-07-57_debate162 29-07-57_debate165
29-07-57_debate173 29-07-57_debate179
29-07-57_debate181 29-07-57_debate184
29-07-57_debate186 29-07-57_debate190
29-07-57_debate191 29-07-57_debate193
29-07-57_debate196 29-07-57_debate207
29-07-57_debate215 29-07-57_debate226
29-07-57_debate228 29-07-57_debate234
29-07-57_debate235 29-07-57_debate243
29-07-57_debate248 29-07-57_debate255
29-07-57_debate256 29-07-57_debate257
29-07-57_debate258 29-07-57_debate259
29-07-57_debate260 29-07-57_debate261
29-07-57_debate262 29-07-57_debate263
29-07-57_debate264 29-07-57_debate265
29-07-57_debate266 29-07-57_debate267
29-07-57_debate269 29-07-57_debate270
29-07-57_debate277 29-07-57_debate278
29-07-57_debate279 29-07-57_debate280
29-07-57_debate281 29-07-57_debate282
29-07-57_debate283 29-07-57_debate284
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 สิงหาคม 2014 เวลา 11:03 น.
   

หน้า 32 จาก 124

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>