ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 เวลา 08:52 น.

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

PDFพิมพ์อีเมล

 

32topic

พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรของหน่วย
ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร.ท. คือ ร.ต.ศุภกร  เกษแย้ม
ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ.(๒) เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๕๗
 

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
22 23
24 25
26 27
28 29
30 31
33 34
35 36
37 38
39 40
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 เวลา 09:06 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 16:45 น.

ถวายภัตตาหารเพล พระนวกะ นนอ.

PDFพิมพ์อีเมล

24-03-57_9

พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ.  เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
และ พระนวกะ นนอ. จากวัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้มีคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และผู้ปกครองร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้ ณ โรงอาหาร รร.นอ. เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๕๗

24-03-57_1 24-03-57_2
24-03-57_3 24-03-57_4
24-03-57_5 24-03-57_6
24-03-57_7 24-03-57_8
24-03-57_9 24-03-57_10
24-03-57_11 24-03-57_12
24-03-57_14 24-03-57_15
24-03-57_16 24-03-57_17
24-03-57_18 24-03-57_19
24-03-57_20 24-03-57_21
24-03-57_22 24-03-57_23
24-03-57_24 24-03-57_25
24-03-57_26 24-03-57_27
24-03-57_28 24-03-57_33
24-03-57_34 24-03-57_35
24-03-57_36 24-03-57_37
24-03-57_38 24-03-57_39
24-03-57_40 24-03-57_41
24-03-57_42 24-03-57_43
24-03-57_44 24-03-57_45
24-03-57_46 24-03-57_47
24-03-57_48 24-03-57_49
24-03-57_50 24-03-57_51
24-03-57_52 24-03-57_53
24-03-57_54 24-03-57_55
24-03-57_56 24-03-57_57
24-03-57_58 24-03-57_59
24-03-57_60 24-03-57_61
24-03-57_62 24-03-57_63
24-03-57_64 24-03-57_65
24-03-57_66 24-03-57_68
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 เวลา 13:26 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 15:04 น.

งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันชกมวยสากลชิงแชมป์โลก WBC ASIA

PDFพิมพ์อีเมล

26-03-57_50

     พล.อ.ต.ถาวรวัฒน์  จันทนาคม เสธ.รร.นอ. และ น.อ.เกรียงศักด์  หนองปิงคำ ให้สัมภาษณ์งานแถลงข่าว
การจัดการแข่งขันชกมวยสากลชิงแชมป์โลก WBC ASIA 
ณ ห้องวิภาดา จิตรโภชนา เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๕๗

     ซึ่งการแข่งขันชกมวยในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ ๒๖ กับ บริษัท นครหลวงโปรโมชั่น จำกัด
การแข่งขันชกมวยสากลชิงแชมป์โลก WBC ASIA จะมีขึ้นในวันอังคารที่ ๘ เม.ย. เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ใน “ศึก M-๑๕๐ เรืออากาศ ๒๖ มหากุศล พลังกำปั้นสะท้านโลก”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือครอบครัว ทหาร – ตำรวจ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
และช่วยเหลืออุปกรณ์การศึกษากับโรงเรียนที่ขาดแคลน

     การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จะจัดที่เวทีมวยชั่วคราว อาคารกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองสามแก้ว อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 
และจะมีการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐

26-03-57_1 26-03-57_2
26-03-57_3 26-03-57_4
26-03-57_5 26-03-57_6
26-03-57_7 26-03-57_8
26-03-57_9 26-03-57_10
26-03-57_11 26-03-57_12
26-03-57_13 26-03-57_14
26-03-57_15 26-03-57_16
26-03-57_17 26-03-57_18
26-03-57_19 26-03-57_18
26-03-57_21 26-03-57_22
26-03-57_23 26-03-57_24
26-03-57_25 26-03-57_26
26-03-57_27 26-03-57_28
26-03-57_29 26-03-57_30
26-03-57_31 26-03-57_32
26-03-57_33 26-03-57_34
26-03-57_37 26-03-57_38
26-03-57_41 26-03-57_42
26-03-57_43 26-03-57_44
26-03-57_45 26-03-57_46
26-03-57_47 26-03-57_48
26-03-57_49 26-03-57_51
26-03-57_52 26-03-57_53
26-03-57_54 26-03-57_55
26-03-57_56 26-03-57_57
26-03-57_58 26-03-57_59
   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 15:03 น.

การแข่นขันหุ่นยนต์บิน

PDFพิมพ์อีเมล

 

25-03-57_74

     พล.อ.อ.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ รอง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน
ภารกิจท้าทายวิศวกรรมอากาศยาน Thai Aerial Mission Engineering Challenge ๒๐๑๔ (TAMECH)
โดยมี พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. พร้อมนายทหาชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ
ณ อาคารรณภากาศ เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๗

     ผลการแข่งขันมีดังนี้

     ทีม PBRU AERIAL MISSION TEAM จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คว้ารางวัลชนะเลิศ
รับเงินรางวัล จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
และได้รับถ้วยเกียรติยศจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 

     ทีม SpeedBird จาก สถาบันการบินพลเรือน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

     ทีม กาเหว่า จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัลระบบอัตโนมัติยอดเยี่ยม เงินรางวัล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

     ทีม RTAFA จาก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ได้รับรางวัลระบบขับเคลื่อนยอดเยี่ยม เงินรางวัล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

                                          สำหรับสมาชิกในทีม ประกอบด้วย   ว่าที่ ร.ต.อิสเรศ ยะกะกุล 
                                                                                       นนอ.สรวิศ ตุ้มทรัพย์          ชั้นปีที่ ๔ 
                                                                                       นนอ.ณัฐพล ทัศนพิมล         ชั้นปีที่ ๑ 
                                                                                       และ นนอ.จิรพนธ์ โพธิจักร    ชั้นปีที่ ๑ 

                                          ภายใต้การควบคุมดูแลของ     พล.อ.ต.วิโรจน์  หอมทรัพย์ รอง ผบ.รร.นอ.(สายการศึกษา)
                                                                                นอ.รศ.ปริพนธ์ สุขพิมาย
                                                                                น.ท.ประสาทพร วงษ์คำช้าง 
                                                                                และร.ต.วิศวชิต อินทสุวรรณ์

inside_1 inside_2
inside_3 inside_4
inside_5 inside_6
inside_7 inside_8
inside_9 inside_10
inside_11 inside_14
inside_16 inside_17
inside_19 inside_20
inside_21 inside_22
inside_23 inside_24
inside_26 inside_27
inside_30 inside_31
inside_32 inside_34
25-03-57_1 25-03-57_2
25-03-57_143 25-03-57_9
25-03-57_5 25-03-57_6
25-03-57_12 25-03-57_13
25-03-57_14 25-03-57_15
25-03-57_16 25-03-57_17
25-03-57_18 25-03-57_19
25-03-57_20 25-03-57_21
25-03-57_22 25-03-57_23
25-03-57_24 25-03-57_25
25-03-57_26 25-03-57_27
25-03-57_28 25-03-57_29
25-03-57_32 25-03-57_33
25-03-57_34 25-03-57_35
25-03-57_36 25-03-57_37
25-03-57_38 25-03-57_40
25-03-57_111 25-03-57_113
25-03-57_112 25-03-57_114
25-03-57_115 25-03-57_116
25-03-57_117 25-03-57_118
25-03-57_119 25-03-57_120
25-03-57_123 25-03-57_124
25-03-57_126 25-03-57_127
25-03-57_128 25-03-57_131
25-03-57_129 25-03-57_130
25-03-57_132 25-03-57_133
25-03-57_135 25-03-57_136
25-03-57_137 25-03-57_138
25-03-57_139 25-03-57_140
25-03-57_141 25-03-57_142
25-03-57_43 25-03-57_42
25-03-57_46 25-03-57_47
25-03-57_52 25-03-57_54
25-03-57_49 25-03-57_44
25-03-57_45 25-03-57_50
25-03-57_51 25-03-57_105
25-03-57_56 25-03-57_57
25-03-57_58 25-03-57_59
25-03-57_53 25-03-57_66
25-03-57_67 25-03-57_68
25-03-57_69 25-03-57_70
25-03-57_71 25-03-57_72
25-03-57_73 25-03-57_77
25-03-57_82 25-03-57_83
25-03-57_76 25-03-57_81
25-03-57_75 25-03-57_80
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 16:43 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2014 เวลา 10:17 น.

ต้อนรับคณะผู้แทน รร.นอ.สหรัฐอเมริกา

PDFพิมพ์อีเมล

 

24-03-5744

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทน รร.นอ.สหรัฐอเมริกา จำนวน ๓ คน
เนื่องในโอกาสเยี่ยมคารวะ ฟังบรรยายสรุปกิจการ รร.นอ. และเยี่ยมชมกิจการอุโมงค์ลม
ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง รร.นอ กับ รร.นอ.สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ มี.ค.๕๗
ณ ห้องรับรอง บก.รร.นอ.(๑) เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๕๗


24-03-571 24-03-572
24-03-573 24-03-574
24-03-575 24-03-576
24-03-577 24-03-578
24-03-579 24-03-5710
24-03-5711 24-03-5712
24-03-5713 24-03-5714
24-03-5716 24-03-5717
24-03-5718 24-03-5719
24-03-5720 24-03-5721
24-03-5722 24-03-5723
24-03-5724 24-03-5725
24-03-5726 24-03-5727
24-03-5728 24-03-5729
24-03-5730 24-03-5731
24-03-5732 24-03-5733
24-03-5734 24-03-5735
24-03-5736 24-03-5737
24-03-5738 24-03-5739
24-03-5740 24-03-5741
24-03-5742 24-03-5743
24-03-5745 24-03-5746
24-03-5747 24-03-5748
24-03-5749 24-03-5750
24-03-5751 24-03-5752
24-03-57_53 24-03-57_54
24-03-57_55 24-03-57_56
24-03-57_57 24-03-57_58
24-03-57_59 24-03-57_60
24-03-57_61 24-03-57_62
24-03-57_63 24-03-57_64
24-03-57_65 24-03-57_66
24-03-57_67 24-03-57_68
24-03-57_69 24-03-57_70
24-03-57_71 24-03-57_72
24-03-57_73 24-03-57_74
24-03-57_75 24-03-57_76
24-03-57_77 24-03-57_78
24-03-57_79 24-03-57_80
24-03-57_81 24-03-57_82
24-03-57_83 24-03-57_84
24-03-57_85 24-03-57_86
24-03-57_87 24-03-57_88
24-03-57_89 24-03-57_90
24-03-57_91 24-03-57_92
24-03-57_93 24-03-57_94
24-03-57_95 24-03-57_96
24-03-57_97 24-03-57_98
24-03-57_99 24-03-57_100
24-03-57_101 24-03-57_102
24-03-57_103 24-03-57_104
24-03-57_105 24-03-57_106
24-03-57_107 24-03-57_108
24-03-57_109 24-03-57_110
24-03-57_111 24-03-57_112
24-03-57_113 24-03-57_114
24-03-57_115 24-03-57_116
24-03-57_117 24-03-57_118
24-03-57_119 24-03-57_120
24-03-57_121 24-03-57_122
24-03-57_123 24-03-57_124
24-03-57_125 24-03-57_126
24-03-57_127 24-03-57_128
24-03-57_129 24-03-57_130
24-03-57_131 24-03-57_132
24-03-57_133 24-03-57_134
24-03-57_135 24-03-57_137
24-03-57_138 24-03-57_139
24-03-57_140 24-03-57_141
24-03-57_142 24-03-57_143
24-03-57_144 24-03-57_145
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014 เวลา 10:01 น.
   

หน้า 32 จาก 102

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>