ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 04 กันยายน 2014 เวลา 09:01 น.

พิธีเปิดห้องเรียน NCE Learning Center

PDFพิมพ์อีเมล

 

3-8-57NCE2_47

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. เป็นประธานเปิดห้อง NCE Learning Center
โดยมี น.อ.รศ.วารินทร์ เจริญรัตน์ รอง ผอ.กกศ.รร.นอ. (หัวหน้านักวิจัย)และคณะ รับผิดชอบโครงการ
สำหรับห้องเรียนดังกล่าวจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ นนอ. ได้เรียนรู้การศึกษาแบบใช้เครื่อข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCE Learning Center)
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนของ รร.นอ. ให้มีรูปแบบการศึกษาที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Education)
ณ อาคารเรียน ๒ กกศ.รร.นอ. เมื่อ ๓ ก.ย.๕๗

3-8-57_NCE1 3-8-57NCE2_1
3-8-57NCE2_2 3-8-57NCE2_4
3-8-57NCE2_5 3-8-57NCE2_6
3-8-57NCE2_7 3-8-57NCE2_8
3-8-57NCE2_9 3-8-57NCE2_10
3-8-57NCE2_11 3-8-57NCE2_12
3-8-57NCE2_13 3-8-57NCE2_14
3-8-57NCE2_15 3-8-57NCE2_16
3-8-57NCE2_17 3-8-57NCE2_18
3-8-57NCE2_19 3-8-57NCE2_20
3-8-57NCE2_21 3-8-57NCE2_22
3-8-57NCE2_23 3-8-57NCE2_24
3-8-57NCE2_25 3-8-57NCE2_26
3-8-57NCE2_27 3-8-57NCE2_28
3-8-57NCE2_29 3-8-57NCE2_30
3-8-57NCE2_31 3-8-57NCE2_32
3-8-57NCE2_33 3-8-57NCE2_34
3-8-57NCE2_35 3-8-57NCE2_36
3-8-57NCE2_37 3-8-57NCE2_38
3-8-57NCE2_39 3-8-57NCE2_40
3-8-57NCE2_41 3-8-57NCE2_42
3-8-57NCE2_43 3-8-57NCE2_44
3-8-57NCE2_45 3-8-57NCE2_46
3-8-57NCE2_47 3-8-57NCE2_48
3-8-57NCE2_49 3-8-57NCE2_50
3-8-57NCE2_51 3-8-57NCE2_52

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 กันยายน 2014 เวลา 09:29 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 04 กันยายน 2014 เวลา 08:19 น.

คณะกรรมการวิศวกรหญิงไทย เยี่ยมชมกิจการ รร.นอ.

PDFพิมพ์อีเมล

 

03-09-57_15topic

พล.อ.ต.วิโรจน์  หอมทรัพย์ รอง ผบ.รร.นอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการวิศวกรหญิงไทย
ในสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการนี้ พล.อ.ต.สะอ้าน  สุรังษี ผอ.กกศ.รร.นอ. นำเยี่ยมชมกิจการ รร.นอ. ด้านการออกแบบ, การพัฒนา, วิศวกรรมวัสดุ
และเทคโนโลยีการสร้างเครื่องบิน ณ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๕๗

03-09-57_14topic 03-09-57_15topic
03-09-57_10 03-09-57_11
03-09-57_12 03-09-57_13
03-09-57_1 03-09-57_2
03-09-57_3 03-09-57_4
03-09-57_5 03-09-57_6
03-09-57_7 03-09-57_8
03-09-57_9 03-09-57_16
03-09-57_17 03-09-57_18
03-09-57_19 03-09-57_20
03-09-57_21 03-09-57_22
03-09-57_23 03-09-57_24
03-09-57_25 03-09-57_26
03-09-57_27 03-09-57_28
03-09-57_29 03-09-57_30
03-09-57_31 03-09-57_32
03-09-57_33 03-09-57_34
03-09-57_35 03-09-57_36
03-09-57_37 03-09-57_38
03-09-57_39 03-09-57_40
03-09-57_41 03-09-57_42
03-09-57_43 03-09-57_44
03-09-57_45 03-09-57_46
03-09-57_47 03-09-57_48
03-09-57_48 03-09-57_49
03-09-57_50 03-09-57_51
03-09-57_52 03-09-57_53
03-09-57_54 03-09-57_55
03-09-57_58 03-09-57_56topic

 

 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014 เวลา 13:19 น.

ทดสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก

PDFพิมพ์อีเมล

 

S__4587618

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ และคณะร่วมทดสอบความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก
  ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  กับกองทัพอากาศ (รร.นอ.)
ณ ฝูงบิน ๒๐๖ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๕๗

1 2
3 4
5-1 6
7 8
9 10
11 12
13 S__4587618
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 กันยายน 2014 เวลา 08:16 น.
   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 13:24 น.

ประชุม รร.นอ. และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

PDFพิมพ์อีเมล

 

01-09-57_rtafa_award


     พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ  เป็นประธานประชุม รร.นอ. และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลการดำเนิน กิจกรรม ๕ ส.

และกิจกรรมการประกวดปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สถานที่ราชการของ รร.นอ. ประจำปีงบประมาณ ๕๗

ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ. (๑) เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๕๗ 


กิจกรรม 5 ส.

รางวัลชนะเลิศ: รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

        ได้แก่ กองสถิติและประเมินผล

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑: รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

        ได้แก่ แผนกการเงิน

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ : รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

        ได้แก่ กองวิชาทหาร

รางวัลชมเชย: รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
        ได้แก่ กองพลศึกษา และแผนกธุรการ กองบัญชาการ 

กิจกรรมการประกวดปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สถานที่ราชการของ รร.นอ.

รางวัลชนะเลิศ: รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

        ได้แก่ กองการศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑ :  รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

        ได้แก่ กองวิชาทหาร

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ : รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

        ได้แก่ กรมนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์

รางวัลชมเชย: รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

        ได้แก่ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองบริการ 

01-09-57_rtafa_award_3 01-09-57_rtafa_award_4
01-09-57_rtafa_award_5 01-09-57_rtafa_award_6
01-09-57_rtafa_award_7 01-09-57_rtafa_award_8
01-09-57_rtafa_award_9 01-09-57_rtafa_award_10
01-09-57_rtafa_award_11 01-09-57_rtafa_award_12
01-09-572meeting 01-09-57_rtafa_award
01-09-57_3 01-09-57_4
01-09-57_5 01-09-57_6
01-09-57_7 01-09-57_9

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 14:08 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 13:09 น.

นนอ.อำลาไปเป็นศิษย์การบิน

PDFพิมพ์อีเมล

01-09-57_pilot16

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. ให้โอวาท นายทหารใหม่ รุ่นที่ ๕๘ ที่มาช่วยราชการ ณ รร.นอ. จำนวน ๑๓ นาย
เข้าอำลาเพื่อไปเป็นศิษย์การบิน  ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ.(๒) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ก.ย.๕๗

01-09-57_pilot1 01-09-57_pilot2
01-09-57_pilot3 01-09-57_pilot4
01-09-57_pilot5 01-09-57_pilot6
01-09-57_pilot7 01-09-57_pilot9
01-09-57_pilot10 01-09-57_pilot8
01-09-57_pilot11 01-09-57_pilot12
01-09-57_pilot14 01-09-57_pilot13

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 กันยายน 2014 เวลา 10:25 น.
   

หน้า 32 จาก 130

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>