ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2014 เวลา 11:14 น.

ผบ.รร.นอ.แถลงนโยบายการปฏิบัติราชการ

PDFพิมพ์อีเมล


2

พล.อ.ท.วิเชียร  ธรรมาธร  ผบ.รร.นอ. เป็นประธานการประชุมแถลงนโยบายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอ.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบความคิดและแนวทางการปฏิบัติราชการของ นขต.รร.นอ.ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการด้านต่างๆของ รร.นอ. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องต่อไป 
ณ อาคารรณนภากาศ  เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๗


คำแถลงนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยมีหัวข้อดังนี้

    ๑.  เจตนารมณ์ในการบริหารจัดการ รร.นอ.
    ๒.  นโยบาย ๑๐ ด้าน  เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา รร.นอ.
         ๒.๑ ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนนายเรืออากาศ
         ๒.๒  ด้านคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา
         ๒.๓  ด้านการฝึกศึกษาวิชาการ วิชาทหาร และภาวะผู้นำ
         ๒.๔  ด้านการวิจัยและพัฒนา
         ๒.๕  ด้านการบริหารกำลังพลและการพัฒนากำลังพล
         ๒.๖  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
         ๒.๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
         ๒.๘  ด้านการส่งกำลังบำรุง
         ๒.๙  ด้านกิจการพลเรือน
         ๒.๑๐ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล
   ๓.  ภารกิจเร่งด่วนที่จะมอบหมายให้ นขต.รร.นอ.

 

2 1
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
16 17
18 19
20 21
22 23
24 25
26 27
28 29
30 31
32 33
34 35
36 37
38 39
40 41
42 43
44 45
46 47
48 49
50 51
52 53
54 55
56 57
58 59
61 62
63 64
65 66
67 68
69 70
71 72
73 75
76 77
78 79
80 81
83 84
85 86
87 88
89 90
91 92
93 94
95 96
97 98

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2014 เวลา 08:25 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 09 ตุลาคม 2014 เวลา 13:06 น.

ประชุมสรุปการแข่งขัน AAVC 2014

PDFพิมพ์อีเมล


5


พล.อ.ต.นิกร ชำนาญกุล รอง ผบ.รร.นอ.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการจัดการแข่งขัน  AAVC 2014

ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ. (๑) เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๕๗

5 6
4 3
2 1

 

 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 09 ตุลาคม 2014 เวลา 09:27 น.

มอบประกาศนียบัตร

PDFพิมพ์อีเมล

2


พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นอ.มอบใบประกาศให้กับ จนท.แผนกแพทย์

เนื่องจากสำเร็จการอบรมการปฏิบัติสายงานแพทย์ ณ ห้อง ผบ.รร.นอ. เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๕๗


1 2
3 4
5 6
7 8

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 ตุลาคม 2014 เวลา 09:46 น.
   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2014 เวลา 11:12 น.

นนอ.เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติมารยาทบนโต๊ะอาหาร

PDFพิมพ์อีเมล


eating_9

น.อ.หญิง บาจารีย์ นวลเพ็ชร และ อาจารย์ Omar Cloma สอนวิชาภาษาอังกฤษ ๒๐๒ ฝึกให้ นนอ.ชั้นปีที่ ๒ ทุกคน
ฝึกปฏิบัติมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนนอ.
ซึ่งวันนี้เป็นการฝึกปฏิบัติของ นนอ.สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานและสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ณ สโมสร นนอ. เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๕๗


eating_2 eating_3
eating_4 eating_5
eating_6 eating_7
eating_8 eating_9
eating_10 eating_11
eating_12 eating_13
eating_14 eating_15
eating_16 eating_17
eating_18 eating_19
eating_20 eating_21
eating_22 eating_23
eating_24 eating_25
eating_26 eating_27
eating_28 eating_30
eating_31 eating_32
eating_33 eating_34
eating_35 eating_36
eating_37 eating_38
eating_39 eating_40
eating_41 eating_42
eating_43 eating_44
eating_46 eating_47
eating_48 eating_49
eating_50 eating_51
eating_52 eating_53
eating_54 eating_55
eating_56 eating_57
eating_58 eating_59
eating_60 eating_61
eating_62 eating_63
eating_64 eating_65
eating_66 eating_67
eating_68 eating_69
eating_70 eating_71
eating_72 eating_73
eating_74 eating_75
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2014 เวลา 11:50 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2014 เวลา 09:53 น.

สักการะจอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี

PDFพิมพ์อีเมล


1

พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร ผบ.รร.นอ. สักการะจอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี  และชมพิพิธภัณฑ์
ซึ่งดำริจะพัฒนาปรับปรุงต่อไป โดยมี น.อ.หญิง กรรณิกา ภูมิรักษ์ นกร.รร.นอ.ให้การต้อนรับ
ณ พิพิธภัณฑ์ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๕๗

1 2
3 4

 

   

หน้า 32 จาก 137

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>