ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:15 น.

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอากาศยานไร้นักบิน (

PDFพิมพ์อีเมล

 

15-07-57semenar_UAV_2014_28topic

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านอากาศยานไร้นักบินสำหรับนักเรียนนายเรืออากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีการบิน
พัฒนาขีดความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยการบูรณการความคิดของตนเอง
รวมทั้งปลูกฝังความรักการบินให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ ณ อาคารรณภากาศ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๕๗

การจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอากาศยานไร้นักบินสำหรับนักเรียนนายเรืออากาศได้แบ่งการจัดโครงการ
ออกเป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่ การจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนนายเรืออากาศทางด้านการออกแบบอากาศยาน
การควบคุมอากาศยานและการฝึกบินด้วยโปรแกรมจำลอง ระหว่าง ๑๕ – ๑๖ ก.ค.๕๗
การแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติภายในโรงเรียนนายเรืออากาศ (RTAFA UAV Contest 2014) ระหว่าง ๒๓ – ๒๔ ก.ค.๕๗

การจัดโครงการดังการดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะได้รวบรวมองค์ความรู้และนำมาพัฒนาการเรียนการสอน
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการบิน
รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้เชิงประจักษ์เกี่ยวกับอากาศยานไร้นักบินของนักเรียนนายเรืออากาศ
ผู้เป็นกำลังหลักในการใช้กำลังทางอากาศของกองทัพในอนาคต

15-07-57semenar_UAV_2014_1 15-07-57semenar_UAV_2014_2
15-07-57semenar_UAV_2014_3 15-07-57semenar_UAV_2014_4
15-07-57semenar_UAV_2014_5 15-07-57semenar_UAV_2014_7
15-07-57semenar_UAV_2014_8 15-07-57semenar_UAV_2014_9
15-07-57semenar_UAV_2014_10 15-07-57semenar_UAV_2014_11
15-07-57semenar_UAV_2014_12 15-07-57semenar_UAV_2014_13
15-07-57semenar_UAV_2014_14 15-07-57semenar_UAV_2014_15
15-07-57semenar_UAV_2014_16 15-07-57semenar_UAV_2014_17
15-07-57semenar_UAV_2014_18 15-07-57semenar_UAV_2014_19
15-07-57semenar_UAV_2014_20 15-07-57semenar_UAV_2014_21
15-07-57semenar_UAV_2014_22 15-07-57semenar_UAV_2014_23
15-07-57semenar_UAV_2014_24 15-07-57semenar_UAV_2014_25
15-07-57semenar_UAV_2014_26 15-07-57semenar_UAV_2014_27
15-07-57semenar_UAV_2014_29 15-07-57semenar_UAV_2014_30
15-07-57semenar_UAV_2014_31 15-07-57semenar_UAV_2014_32
15-07-57semenar_UAV_2014_33 15-07-57semenar_UAV_2014_34
15-07-57semenar_UAV_2014_35 15-07-57semenar_UAV_2014_36
15-07-57semenar_UAV_2014_37 15-07-57semenar_UAV_2014_38
15-07-57semenar_UAV_2014_39 15-07-57semenar_UAV_2014_40
15-07-57semenar_UAV_2014_41 15-07-57semenar_UAV_2014_42
15-07-57semenar_UAV_2014_43 15-07-57semenar_UAV_2014_44
15-07-57semenar_UAV_2014_45 15-07-57semenar_UAV_2014_46
15-07-57semenar_UAV_2014_47 15-07-57semenar_UAV_2014_48
15-07-57semenar_UAV_2014_49 15-07-57semenar_UAV_2014_50
15-07-57semenar_UAV_2014_51 15-07-57semenar_UAV_2014_52
15-07-57semenar_UAV_2014_53 15-07-57semenar_UAV_2014_54
15-07-57semenar_UAV_2014_55 15-07-57semenar_UAV_2014_56
15-07-57semenar_UAV_2014_57 15-07-57semenar_UAV_2014_58
15-07-57semenar_UAV_2014_59 15-07-57semenar_UAV_2014_60
15-07-57semenar_UAV_2014_61 15-07-57semenar_UAV_2014_62
15-07-57semenar_UAV_2014_63 15-07-57semenar_UAV_2014_64
15-07-57semenar_UAV_2014_65 15-07-57semenar_UAV_2014_66
15-07-57semenar_UAV_2014_67 15-07-57semenar_UAV_2014_68
15-07-57semenar_UAV_2014_69 15-07-57semenar_UAV_2014_70
15-07-57semenar_UAV_2014_72 15-07-57semenar_UAV_2014_73
15-07-57semenar_UAV_2014_74 15-07-57semenar_UAV_2014_75
15-07-57semenar_UAV_2014_77 15-07-57semenar_UAV_2014_76

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:53 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:12 น.

ให้กำลังนักกีฬาฟุตบอล รร.นอ. คว้ารองชนะเลิศ

PDFพิมพ์อีเมล

 

1_20

 

 

พล.อ.อ.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ รอง ผบ.ทอ.พร้อมด้วย พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ.
และคณะผู้บังคับบัญชา รร.นอ.ร่วมให้กำลังใจนักฟุตบอลที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ
ซึ่ง รร.นร. ชนะ รร.นอ. 2:1 ในการแข่งขันกีฬา รร.ทหาร -ตำรวจ ครั้งที่ 52
และขอขอบคุณสีสันกำลังใจจาก พี่ น้อง ศิษย์เก่ารร.นอ. ข้าราชการ และกองเชียร์จากทุก รร.เหล่าทัพ
ที่มอบให้นักกีฬา นนอ. ณ สนามบุณยจินดา สโมสรตำรวจ เมื่อ 10 ก.ค.57
 

1_15 1_16
1_19 1_23
1_24 1_1
1_3 1_4
1_6 1_7
1_9 1_10
1_13 1_26
1_27 1_28
2_10 2_12
2_1 2_2
2_3 2_4
2_5 2_6
2_14 2_17
3_1 3_2
3_3 3_4
3_5 3_6
3_7 3_8
3_9 3_10
3_11 3_12
3_13 3_14
3_15 3_16
3_17 3_18
3_19 3_28
4_1 4_2
4_3 4_4
4_5 4_6
4_8 4_9
4_20 4_21
4_23 4_24
4_26 4_27
4_28 4_29
4_30 4_31
4_32 4_33
4_34 4_35
4_36 4_37
4_38 4_39
4_40 4_41
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:21 น.

พิธีปิดการแข่งขันกีฬา รร.ทหาร -ตำรวจ ครั้งที่ ๕๒

PDFพิมพ์อีเมล

 

 

 

156topic


พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร – ตํารวจ
ครั้งที่ ๕๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ 

ชนะเลิศบาสเกตบอล ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ชนะเลฺิศฟุตบอล ได้แก่ โรงเรียนนายเรือ ในส่วนโรงเรียนนายเรืออากาศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ชนะเลิศรักบี้ฟุตบอล ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ชนะเลิศกรีฑา ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ และ
พลอากาศโท วัธน มณีนัย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ และผู้บังคับบัญชา ในส่วนของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาบุณยะจินดา สโมสรตํารวจ

16 18
2 3
4 5
7 8
9 11
15 17
20 21
23 24
25 26
28 32
35 37
39 41
43 45
46 51
52 53
54 55
56 57
59 60
63 66
68 72
73 74
75 76
78 79
80 81
82 83
84 86
87 90
92 96
97 99
100 102
106 107
108 110
113 120
121 122
125 126
128 129
131 132
134 135
136 137
138 139
140 141
142 144
146 147
152 160
161 163
164 165
166 167
168 169
170 171
172 173

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:11 น.
   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:26 น.

ให้กำลังใจนักกีฬาฟุตบอล นนอ.

PDFพิมพ์อีเมล

6

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. ให้โอวาทและให้กำลังใจผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟุตบอล นนอ.

ณ อาคาร บก.รร.นอ. เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๗ สำหรับในการแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๕๗ 

ซึ่งในที่ ๑๐ ก.ค.๕๗ เป็นการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ  ระหว่าง  ทีม รร.นอ. พบทีม รร.นร.

ณ บุณยะจินดา (สโมสรตำรวจ) เวลา ๑๖.๓๐ 

 

1 2
3 4
5 7
8 9
10 11
12 13
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:49 น.

การแข่งขันกรีฑา กีฬา รร.ทหาร -ตำรวจ ครั้งที่ ๕๒

PDFพิมพ์อีเมล

run_09-07-57_1


พล.ต.ท.อารีย์ อ่อนชิต ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในแข่งขันกรีฑา กีฬา รร.ทหาร -ตำรวจ ครั้งที่ ๕๒
ในโอกาสนี้ พล.อ.ต.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม เสธ รร.นอ.พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาจาก รร.นอ., รร.นร., รร.จปร.,รร.นรต.
และกองเชียร์จากนักเรียน ทหาร ตำรวจ ร่วมเชียร์นักกีฬา ในส่วนของ รร.นอ. คว้า ๒ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง
ณ สนามกีฬา ม.มหิดล (ศาลายา) เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๕๗

สำหรับผลการแข่งขันกรีฑา รร.นอ. คว้า ๒ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง

เหรียญเงิน   วิ่ง ๒๐๐ เมตร

                วิ่ง ๔๐๐ เมตร

เหรียญทองแดง  วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร

                        วิ่งผลัด ๔ x ๔๐๐ เมตร

run_09-07-57_2 run_09-07-57_3
run_09-07-57_new_1 run_09-07-57_new_2
run_09-07-57_new_3 run_09-07-57_new_4
run_09-07-57_new_5 run_09-07-57_new_6
run_09-07-57_23 run_09-07-57_30
run_09-07-57_34 run_09-07-57_35
run_09-07-57_45 run_09-07-57_46
run_09-07-57_55 run_09-07-57_56
run_09-07-57_64 run_09-07-57_65

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

run_09-07-57_4 run_09-07-57_5
run_09-07-57_6 run_09-07-57_7
run_09-07-57_8 run_09-07-57_9
run_09-07-57_10 run_09-07-57_11
run_09-07-57_12 run_09-07-57_13
run_09-07-57_14 run_09-07-57_15
run_09-07-57_16 run_09-07-57_17
run_09-07-57_18 run_09-07-57_19
run_09-07-57_20 run_09-07-57_21
run_09-07-57_22 run_09-07-57_24
run_09-07-57_25 run_09-07-57_26
run_09-07-57_27 run_09-07-57_28
run_09-07-57_29 run_09-07-57_31
run_09-07-57_32 run_09-07-57_33
run_09-07-57_36 run_09-07-57_37
run_09-07-57_38 run_09-07-57_39
run_09-07-57_40 run_09-07-57_41
run_09-07-57_42 run_09-07-57_43
run_09-07-57_44 run_09-07-57_47
run_09-07-57_48 run_09-07-57_49
run_09-07-57_50 run_09-07-57_51
run_09-07-57_52 run_09-07-57_53
run_09-07-57_54 run_09-07-57_57
run_09-07-57_58 run_09-07-57_59
run_09-07-57_60 run_09-07-57_61
run_09-07-57_62 run_09-07-57_63
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:46 น.
   

หน้า 32 จาก 118

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>