ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:39 น.

การแข่งขันฟันดาบเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗

PDFพิมพ์อีเมล

 

13-05-5797

 

สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนนายเรืออากาศ
ได้ดำเนินการจัดแข่งขันฟันดาบเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗
ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาฟันดาบในระดับเยาวชนจากสถาบันและชมรมต่าง ๆ ได้มีประสบการณ์
ในการแข่งขันระดับมาตรฐานสากล และสามารถพัฒนามาตรฐาน การเล่นที่สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาฟันดาบให้เป็นที่แพร่หลาย และเกิดความรักความสามัคคีในหมู่นักกีฬาฟันดาบให้มากขึ้น

ในการนี้มี พล.ต.จักราวุธ โสมภีร์ เลขาธิการสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฯ
พร้อมด้วย พล.ท.ชาติชาย เกษมวงศ์ อุปนายก สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย และ
พล.อ.ต.วิเชียร ธรรมาธร รอง ผบ.รร.นอ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันฯ
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ พ.ค.๕๗  ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ.

 

สรุปผลการแข่งขันฟันดาบเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗

ผลคะแนนรวมสูงสุด

 

. ชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด     ได้แก่ ชมรมฟันดาบกองทัพอากาศ

๒. ชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ ๒   ได้แก่ ชมรมฟันดาบ โรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราช

๓. ชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ ๓   ได้แก่ ชมรมฟันดาบ SFT (ชมรมฟันดาบสากล)

๔. ชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ ๔   ได้แก่ ชมรมฟันดาบ โรงเรียนกีฬานครสวรรค์

๕. ชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ ๕   ได้แก่ ชมรมฟันดาบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๖. ชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ ๖   ได้แก่ ชมรมฟันดาบ Star Fencing

 

13-05-571 13-05-572
13-05-573 13-05-574
13-05-575 13-05-576
13-05-577 13-05-578
13-05-579 13-05-5710
13-05-5711 13-05-5712
13-05-5713 13-05-5714
13-05-5715 13-05-5716
13-05-5717 13-05-5718
13-05-5719 13-05-5720
13-05-5721 13-05-5722
13-05-5723 13-05-5724
13-05-5725 13-05-5726
13-05-5727 13-05-5728
13-05-5729 13-05-5730
13-05-5731 13-05-5732
13-05-5733 13-05-5734
13-05-5735 13-05-5736
13-05-5737 13-05-5738
13-05-5739 13-05-5740
13-05-5741 13-05-5742
13-05-5743 13-05-5744
13-05-5745 13-05-5746
13-05-5747 13-05-5748
13-05-5749 13-05-5750
13-05-5751 13-05-5752
13-05-5753 13-05-5754
13-05-5755 13-05-5756
13-05-5757 13-05-5758
13-05-5759 13-05-5760
13-05-5761 13-05-5762
13-05-5763 13-05-5764
13-05-5765 13-05-5766
13-05-5767 13-05-5768
13-05-5769 13-05-5770
13-05-5771 13-05-5772
13-05-5773 13-05-5775
13-05-5776 13-05-5777
13-05-5778 13-05-5779
13-05-5780 13-05-5781
13-05-5782 13-05-5783
13-05-5784 13-05-5785
13-05-5786 13-05-5787
13-05-5788 13-05-5790
13-05-5791 13-05-5792
13-05-5793 13-05-5794
13-05-5795 13-05-5797

 

_2557

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2014 เวลา 13:44 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:44 น.

การรายงานตัวสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ๔ เหล่าทัพ (รอบสุดท้าย) ประจำปี ๒๕๕๗

PDFพิมพ์อีเมล

 

 

14-05-57_Final_84

 

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาของ ๔ เหล่าทัพ โดยมี รร.นอ., รร.จปร., รร.นร. และ รร.นรต.

อำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อยในการรายงานตัว นตท. ของทั้ง ๔ เหล่าทัพ รอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการ

ณ อาคารรณภากาศ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๕๗14-05-57_Final_1 14-05-57_Final_2
14-05-57_Final_3 14-05-57_Final_4
14-05-57_Final_5 14-05-57_Final_6
14-05-57_Final_7 14-05-57_Final_8
14-05-57_Final_9 14-05-57_Final_10
14-05-57_Final_11 14-05-57_Final_12
14-05-57_Final_13 14-05-57_Final_14
14-05-57_Final_15 14-05-57_Final_16
14-05-57_Final_17 14-05-57_Final_18
14-05-57_Final_19 14-05-57_Final_20
14-05-57_Final_21 14-05-57_Final_22
14-05-57_Final_23 14-05-57_Final_24
14-05-57_Final_25 14-05-57_Final_26
14-05-57_Final_27 14-05-57_Final_28
14-05-57_Final_29 14-05-57_Final_30
14-05-57_Final_31 14-05-57_Final_32
14-05-57_Final_33 14-05-57_Final_34
14-05-57_Final_35 14-05-57_Final_36
14-05-57_Final_37 14-05-57_Final_38
14-05-57_Final_39 14-05-57_Final_40
14-05-57_Final_41 14-05-57_Final_42
14-05-57_Final_43 14-05-57_Final_44
14-05-57_Final_45 14-05-57_Final_46
14-05-57_Final_47 14-05-57_Final_48
14-05-57_Final_49 14-05-57_Final_50
14-05-57_Final_51 14-05-57_Final_52
14-05-57_Final_53 14-05-57_Final_54
14-05-57_Final_54 14-05-57_Final_56
14-05-57_Final_57 14-05-57_Final_58
14-05-57_Final_59 14-05-57_Final_60
14-05-57_Final_61 14-05-57_Final_62
14-05-57_Final_63 14-05-57_Final_64
14-05-57_Final_65 14-05-57_Final_66
14-05-57_Final_67 14-05-57_Final_68
14-05-57_Final_69 14-05-57_Final_70
14-05-57_Final_71 14-05-57_Final_72
14-05-57_Final_73 14-05-57_Final_74
14-05-57_Final_75 14-05-57_Final_76
14-05-57_Final_77 14-05-57_Final_78
14-05-57_Final_79 14-05-57_Final_80
14-05-57_Final_81 14-05-57_Final_82
14-05-57_Final_83 14-05-57_Final_84
14-05-57_Final_85 14-05-57_Final_86
14-05-57_Final_87 14-05-57_Final_88
14-05-57_Final_89 14-05-57_Final_90
14-05-57_Final_91 14-05-57_Final_92
14-05-57_Final_93 14-05-57_Final_94
14-05-57_Final_99 14-05-57_Final_96
14-05-57_Final_97 14-05-57_Final_98
14-05-57_Final_99 14-05-57_Final_100
update_2 update_1
update_5 update_6
update_3 update_4
update_10 update_11
14-05-57_Final_101 14-05-57_Final_102
14-05-57_Final_103 14-05-57_Final_104

 

พิมพ์ลายนิ้วมือ นตท. (ในส่วนของ ทอ.)

14-05-57_finger_print_1 14-05-57_finger_print_2
14-05-57_finger_print_3 14-05-57_finger_print_4
14-05-57_finger_print_5 14-05-57_finger_print_6
14-05-57_finger_print_7 14-05-57_finger_print_8
14-05-57_finger_print_9 14-05-57_finger_print_10
14-05-57_finger_print_11 14-05-57_finger_print_12
14-05-57_finger_print_13 14-05-57_finger_print_14
14-05-57_finger_print_15 14-05-57_finger_print_16
14-05-57_finger_print_17 14-05-57_finger_print_18
14-05-57_finger_print_19 14-05-57_finger_print_20
14-05-57_finger_print_21 14-05-57_finger_print_22
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:35 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:32 น.

รับมอบกระเช้าดอกไม้จากผู้แทน ธ.ทหารไทย

PDFพิมพ์อีเมล

 

IMG_2188

 

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. รับมอบกระเช้าดอกไม้จากผู้แทน ธ.ทหารไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา รร.นอ.ครบรอบ ๖๑ ปี
ณ ห้องรับรอง บก.รร.นอ. (๑) เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๕๗

IMG_2170 IMG_2171
IMG_2172 IMG_2174
IMG_2175 IMG_2176
IMG_2177 IMG_2178
IMG_2181 IMG_2183
IMG_2184 IMG_2185
IMG_2188 IMG_2190
IMG_2191 IMG_2192
IMG_2193 IMG_2194
IMG_2195 IMG_2196

 

   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 07 พฤษภาคม 2014 เวลา 07:38 น.

การประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รร.นอ.ครบรอบ ๖๑ ปี

PDFพิมพ์อีเมล

  

2_2

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรืออากาศ ครบรอบปีที่ ๖๑ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

โรงเรียนนายเรืออากาศ ำหนดจัดกิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ  และรูปจอมพลอากาศ ฟื้น 

รณนภากาศฤทธาคนี, พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิ ๗๕๒ รร.นอ.”, พิธีสงฆ์, การเสวนาชุมนุมนายเรืออากาศ,

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๗ และงานเลี้ยงสังสรรค์ ชนอ.ประจำปี ๒๕๕๗ 

 

๑.  พิธีสักการะพระพุทธมหากรุณานภาพลพิทักษ์

 

1_4

 

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. เป็นประธานในพิธีสักการะพระพุทธมหากรุณานภาพลพิทักษ์  ณ หอพระ รร.นอ.

และพิธีบวงสรวง ณ อนุสาวรีย์บุพการี ทอ. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา รร.นอ.ครบรอบ ๖๑ ปี เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๕๗

 

1_1 1_2
1_3 1_4
1_5 1_6
1_7 1_8
2_9 1_10

 

๒.  พิธีบวงสรวง ณ อนุสาวรีย์บุพการี ทอ.

 

2_1


2_2 2_3
2_4 2_5
2_5 2_7
2_8 2_9
2_10 2_11
2_12 2_13
2_14 2_15
2_16 2_17
2_18 2_20
2_20 2_20
2_22 2_23
2_24 2_25
2_26 2_27
2_28 2_29
2_30 2_31
2_32 2_33
2_34 2_35
2_36 2_37
2_38 2_39
2_40 2_41
2_42 2_43
2_44 2_45
2_46 2_47
2_48 2_49
2_50 2_51
2_52 2_53

 

 ๓.  พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์บุพการี ทอ. และรูปจอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ


07-05-57_wreath_laying_38

 

พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์บุพการี ทอ. และรูปจอมพลอากาศฟื้น รณนภากาศ 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา รร.นอ.ครบรอบ ๖๑ ปี  โดยมี พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ รร.นอ.

ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีฯ ณ ลานเอนกประสงค์ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๕๗


07-05-57_wreath_laying_1 07-05-57_wreath_laying_2
07-05-57_wreath_laying_3 07-05-57_wreath_laying_4
07-05-57_wreath_laying_5 07-05-57_wreath_laying_6
07-05-57_wreath_laying_7 07-05-57_wreath_laying_8
07-05-57_wreath_laying_9 07-05-57_wreath_laying_10
07-05-57_wreath_laying_11 07-05-57_wreath_laying_12
07-05-57_wreath_laying_13 07-05-57_wreath_laying_14
07-05-57_wreath_laying_15 07-05-57_wreath_laying_16
07-05-57_wreath_laying_17 07-05-57_wreath_laying_18
07-05-57_wreath_laying_19 07-05-57_wreath_laying_20
07-05-57_wreath_laying_21 07-05-57_wreath_laying_22
07-05-57_wreath_laying_23 07-05-57_wreath_laying_24
07-05-57_wreath_laying_25 07-05-57_wreath_laying_26
07-05-57_wreath_laying_27 07-05-57_wreath_laying_28
07-05-57_wreath_laying_29 07-05-57_wreath_laying_30
07-05-57_wreath_laying_31 07-05-57_wreath_laying_32
07-05-57_wreath_laying_33 07-05-57_wreath_laying_34
07-05-57_wreath_laying_35 07-05-57_wreath_laying_36
07-05-57_wreath_laying_39 07-05-57_wreath_laying_40
07-05-57_wreath_laying_41 07-05-57_wreath_laying_42
07-05-57_wreath_laying_43 07-05-57_wreath_laying_44
07-05-57_wreath_laying_45 07-05-57_wreath_laying_46
07-05-57_wreath_laying_47 07-05-57_wreath_laying_48
07-05-57_wreath_laying_49 07-05-57_wreath_laying_50
07-05-57_wreath_laying_51 07-05-57_wreath_laying_52
07-05-57_wreath_laying_53 07-05-57_wreath_laying_54
07-05-57_wreath_laying_55 07-05-57_wreath_laying_56
07-05-57_wreath_laying_57 07-05-57_wreath_laying_58
07-05-57_wreath_laying_59 07-05-57_wreath_laying_60

 

๔.  พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิ ๗๕๒ รร.นอ.”

07-05-57_scholarship_25


 
พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิ ๗๕๒ รร.นอ.” ประจำปี ๒๕๕๗
ให้แก่บุตรศิษย์เก่า รร.นอ.(บิดาเสียชีวิต), นตท.(ในส่วนของ ทอ.) และ นนอ. ที่มีผลการศึกษาดี ความประพฤติดี
โดยมี พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีฯ
ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ.(๒) เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๕๗ 


07-05-57_scholarship_1 07-05-57_scholarship_2
07-05-57_scholarship_3 07-05-57_scholarship_4
07-05-57_scholarship_5 07-05-57_scholarship_6
07-05-57_scholarship_7 07-05-57_scholarship_8
07-05-57_scholarship_9 07-05-57_scholarship_10
07-05-57_scholarship_11 07-05-57_scholarship_12
07-05-57_scholarship_13 07-05-57_scholarship_14
07-05-57_scholarship_15 07-05-57_scholarship_16
07-05-57_scholarship_17 07-05-57_scholarship_18
07-05-57_scholarship_19 07-05-57_scholarship_20
07-05-57_scholarship_21 07-05-57_scholarship_22
07-05-57_scholarship_23 07-05-57_scholarship_24
07-05-57_scholarship_25 07-05-57_scholarship_26
07-05-57_scholarship_27 07-05-57_scholarship_28
07-05-57_scholarship_29 07-05-57_scholarship_30
07-05-57_scholarship_31 07-05-57_scholarship_32
07-05-57_scholarship_33 07-05-57_scholarship_34
07-05-57_scholarship_35 07-05-57_scholarship_37
07-05-57_scholarship_38 07-05-57_scholarship_39
07-05-57_scholarship_40 07-05-57_scholarship_41

 

๕. พิธีสงฆ์และพิธีมอบกล้องโทรทรรศน์5_67topic

 

พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีข้าราชการ นายทหารชั้นผู้ใหญ่

และ นนอ. เข้าร่วมพิธีฯ  ในการนี้ พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. เป็นผู้แทน รร.นอ. รับมอบกล้องโทรทรรศน์ (กล้องดูดาว)

จาก ผบ.ทอ. เพื่อสำหรับใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา

ณ อาคารโรงเลี้ยง นนอ. เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๕๗

5_1 5_2
5_3 5_4
5_5 5_6
5_7 5_8
5_9 5_10
5_11 5_12
5_13 5_14
5_15 5_16
5_17 5_18
5_19 5_20
5_21 5_22
5_23 5_24
5_25 5_26
5_27 5_28
5_29 5_30
5_31 5_32
5_34 5_33
5_35 5_36
5_37 5_38
5_39 5_40
5_41 5_42
5_43 5_44
5_45 5_46
5_47 5_48
5_49 5_50
5_52 5_51
5_53 5_54
5_55 5_56
5_57 5_58
5_59 5_60
5_61 5_62
5_63 5_64
5_65 5_66
5_68 5_69
5_70 5_71
5_72 5_73
5_75 5_76
5_77 5_78
5_79 5_80
5_81 5_82
5_83 5_84
5_85 5_86
5_87 5_88
5_89 5_90
5_91 5_92
5_93 5_94
5_95 5_96
5_97 5_98
5_99 5_100
5_101 5_102
5_103 5_104
5_105 5_106
5_107 5_108
5_109 5_110


๖.  การเสวนาชุมนุมนายเรืออากาศอากาศ ประจำปี ๕๗

6_58

การเสวนาชุมนุมนายเรืออากาศอากาศ ประจำปี ๕๗ มีการเสวนาทั้งหมด ๓ หัวข้อ ได้แก่
"การแข่งขัน AAVC ๒๐๑๔ และวิถีสู่ Leading Academy in ASEAN" โดย พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ.
พล.อ.ต.วิโรจน์ หอมทรัพย์ รอง ผบ.รร.นอ. และพล.อ.ต.สะอ้าน สุรังษี ผอ.กกศ.รร.นอ."
"ความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงเรียนนายเรืออากาศ มวกเหล็ก โดย พล.อ.ท.จอม รุ่งสว่าง รอง เสธ.ทอ." และ
"ประสบการณ์การทำงานใน กสทช. โดย พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช."
โดยมี พล.อ.ต.นิกร ชำนาญกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ
ณ ห้องนภัสวิน สโมสร นนอ. เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๕๗

6_1 6_2
6_7 6_8
6_9 6_10
6_11 6_13
6_14 6_15
6_16 6_17
6_18 6_19
6_22 6_23
6_24 6_25
6_26 6_27
6_28 6_29
6_30 6_31
6_32 6_33
6_34 6_35
6_36 6_37
6_40 6_39
6_42 6_44
6_45 6_46
6_48 6_49
6_52 6_53
6_54 6_55
6_56 6_57
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:19 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:19 น.

ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ ๓

PDFพิมพ์อีเมล

 

06-05-57_33topic

พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร สทป. พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. และ พล.ต.บุญธรรม โอริส 
ผบ.ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ ๓ 
ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๕๗

“มุ่งมั่นสร้างนักประดิษฐ์ จุดประกายความคิดให้เด็กไทย”

สำหรับกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์นี้ เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังส่งเสริมความรู้ของเยาวชน จุดประกายความคิดของเยาวชน
ในการใฝ่ค้นคว้าหาความรู้และต่อยอดความรู้วิทยาศาตร์เทคโนโลยีจรวดประดิษฐ์ เพื่อเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่สังคม

 

การบรรยายเรื่อง "ความรู้จรวด" โดย ดร. ปวัตน์ ชูศิลป์  นักวิจัย สทป. 

06-05-57_55การบรรยายเรื่อง "นาซ่ากับเทคโนโลยีจรวด" โดย รศ.ดร. สุธี  อักษรกิตต์

06-05-57_78

 

 การบรรยายเรื่อง “ความรู้ฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับจรวด” โดย นายวีรวุฒิ  จารุพันธ์ นักวิจัย สทป.

06-05-57_8406-05-57_1 06-05-57_2
06-05-57_3 06-05-57_4
06-05-57_5 06-05-57_6
06-05-57_7 06-05-57_8
06-05-57_9 06-05-57_10
06-05-57_11 06-05-57_12
06-05-57_13 06-05-57_14
06-05-57_15 06-05-57_16
06-05-57_17 06-05-57_18
06-05-57_19 06-05-57_20
06-05-57_21 06-05-57_22
06-05-57_23 06-05-57_24
06-05-57_27 06-05-57_28
06-05-57_29 06-05-57_30
06-05-57_31 06-05-57_32
06-05-57_34 06-05-57_35
06-05-57_36 06-05-57_37
06-05-57_38 06-05-57_39
06-05-57_40 06-05-57_41
06-05-57_42 06-05-57_43
06-05-57_43 06-05-57_44
06-05-57_46 06-05-57_47
06-05-57_50 06-05-57_51
06-05-57_52 06-05-57_53
06-05-57_54 06-05-57_55
06-05-57_58 06-05-57_59
06-05-57_60 06-05-57_61
06-05-57_62 06-05-57_63
06-05-57_64 06-05-57_65
06-05-57_66 06-05-57_67
06-05-57_68 06-05-57_69
06-05-57_70 06-05-57_71
06-05-57_72 06-05-57_73
06-05-57_76 06-05-57_77
06-05-57_80 06-05-57_83


ศึกษาดูงานอุโมงค์ลมความเร็วต่ำกว่าเสียง, แบบจำลองการบิน (Flight Simulator)  โดยทีมอาจารย์ รร.นอ.


observe_06-04-57_1 observe_06-04-57_2
observe_06-04-57_3 observe_06-04-57_4
observe_06-04-57_5 observe_06-04-57_6
observe_06-04-57_7 observe_06-04-57_8
observe_06-04-57_9 observe_06-04-57_10
observe_06-04-57_11 observe_06-04-57_12
observe_06-04-57_13 observe_06-04-57_14
observe_06-04-57_17 observe_06-04-57_18
observe_06-04-57_19 observe_06-04-57_20
observe_06-04-57_21 observe_06-04-57_22
observe_06-04-57_23 observe_06-04-57_24
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:32 น.
   

หน้า 32 จาก 108

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>