ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2014 เวลา 16:40 น.

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจเยี่ยมชมกิจการ รร.นอ.

PDFพิมพ์อีเมล

 

04-03-57_45

 

 พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการเงินที่ ๑๒ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการตรวจเงินและบัญชีเงินรายรับสถานศึกษา รร.นอ.
และชี้แจงเรื่องที่หน่วยรับตรวจควรทราบ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม
ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ. เมื่อวันที่ ๔ มี.ค.๕๗

04-03-57_5 04-03-57_6
04-03-57_7 04-03-57_8
04-03-57_9 04-03-57_10
04-03-57_11 04-03-57_12
04-03-57_13 04-03-57_14
04-03-57_15 04-03-57_16
04-03-57_17 04-03-57_18
04-03-57_19 04-03-57_20
04-03-57_21 04-03-57_22
04-03-57_23 04-03-57_24
04-03-57_25 04-03-57_26
04-03-57_27 04-03-57_29
04-03-57_30 04-03-57_31
04-03-57_32 04-03-57_33
04-03-57_34 04-03-57_35
04-03-57_37 04-03-57_38
04-03-57_39 04-03-57_40
04-03-57_41 04-03-57_42
04-03-57_43 04-03-57_44
04-03-57_46 04-03-57_47

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 มีนาคม 2014 เวลา 09:05 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 2014 เวลา 13:44 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร

PDFพิมพ์อีเมล

22-02-57_Siriwat_School_9

พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. เป็นประธาน ในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รุ่นที่ ๔ จำนวน ๔๘ คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่จะพัฒนาตนเองสู่สถาบันอุดมศึกษา และให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนศิริวัฒน์ วิทยาเขตสายไหม กทม. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๕๗

22-02-57_Siriwat_School_1 22-02-57_Siriwat_School_2
22-02-57_Siriwat_School_3 22-02-57_Siriwat_School_4
22-02-57_Siriwat_School_5 22-02-57_Siriwat_School_6
22-02-57_Siriwat_School_7 22-02-57_Siriwat_School_8
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 2014 เวลา 14:01 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 2014 เวลา 11:29 น.

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

PDFพิมพ์อีเมล

 

03-03-57_promotion_1

 

พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรของหน่วย
ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ ร.อ. คือ ร.ท.ชาตรี  ศรีด้วง
ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ.(๒) เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๕๗

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 มีนาคม 2014 เวลา 12:53 น.
   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 22:22 น.

อาลัยดอน ๕๘

PDFพิมพ์อีเมล

28-02-57_by_senior_58_128

พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เป็นประธานในพิธีงานอาลัยดอน ๕๘
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีกับ นนอ. ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๘ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี ๒๕๕๖
ให้แสดงความรักอาลัยต่อสถาบัน เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ฝึกการใช้มารยาททางสังคมให้กับ นนอ.
ให้มีความพร้อมที่จะเป็น น.สัญญาบัตรที่ดี โดยอยู่บนพื้นฐานแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ณ อาคารรณภากาศ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๕๗

28-02-57_by_senior_58_1 28-02-57_by_senior_58_2
28-02-57_by_senior_58_3 28-02-57_by_senior_58_4
28-02-57_by_senior_58_5 28-02-57_by_senior_58_6
28-02-57_by_senior_58_7 28-02-57_by_senior_58_8
28-02-57_by_senior_58_9 28-02-57_by_senior_58_10
28-02-57_by_senior_58_11 28-02-57_by_senior_58_12
28-02-57_by_senior_58_13 28-02-57_by_senior_58_14
28-02-57_by_senior_58_15 28-02-57_by_senior_58_16
28-02-57_by_senior_58_17 28-02-57_by_senior_58_18
28-02-57_by_senior_58_19 28-02-57_by_senior_58_20
28-02-57_by_senior_58_21 28-02-57_by_senior_58_22
28-02-57_by_senior_58_23 28-02-57_by_senior_58_24
28-02-57_by_senior_58_25 28-02-57_by_senior_58_26
28-02-57_by_senior_58_27 28-02-57_by_senior_58_28
28-02-57_by_senior_58_29 28-02-57_by_senior_58_30
28-02-57_by_senior_58_31 28-02-57_by_senior_58_32
28-02-57_by_senior_58_33 28-02-57_by_senior_58_34
28-02-57_by_senior_58_35 28-02-57_by_senior_58_36
28-02-57_by_senior_58_37 28-02-57_by_senior_58_38
28-02-57_by_senior_58_39 28-02-57_by_senior_58_40
28-02-57_by_senior_58_41 28-02-57_by_senior_58_42
28-02-57_by_senior_58_43 28-02-57_by_senior_58_44
28-02-57_by_senior_58_45 28-02-57_by_senior_58_46
28-02-57_by_senior_58_47 28-02-57_by_senior_58_48
28-02-57_by_senior_58_49 28-02-57_by_senior_58_50
28-02-57_by_senior_58_51 28-02-57_by_senior_58_52
28-02-57_by_senior_58_53 28-02-57_by_senior_58_54
28-02-57_by_senior_58_55 28-02-57_by_senior_58_56
28-02-57_by_senior_58_57 28-02-57_by_senior_58_58
28-02-57_by_senior_58_59 28-02-57_by_senior_58_60
28-02-57_by_senior_58_61 28-02-57_by_senior_58_62
28-02-57_by_senior_58_63 28-02-57_by_senior_58_64
28-02-57_by_senior_58_65 28-02-57_by_senior_58_66
28-02-57_by_senior_58_67 28-02-57_by_senior_58_68
28-02-57_by_senior_58_69 28-02-57_by_senior_58_70
28-02-57_by_senior_58_71 28-02-57_by_senior_58_72
28-02-57_by_senior_58_73 28-02-57_by_senior_58_74
28-02-57_by_senior_58_75 28-02-57_by_senior_58_78
28-02-57_by_senior_58_79 28-02-57_by_senior_58_80
28-02-57_by_senior_58_81 28-02-57_by_senior_58_82
28-02-57_by_senior_58_83 28-02-57_by_senior_58_84
28-02-57_by_senior_58_86 28-02-57_by_senior_58_85
28-02-57_by_senior_58_87 28-02-57_by_senior_58_88
28-02-57_by_senior_58_90 28-02-57_by_senior_58_91
28-02-57_by_senior_58_92 28-02-57_by_senior_58_93
28-02-57_by_senior_58_94 28-02-57_by_senior_58_95
28-02-57_by_senior_58_96 28-02-57_by_senior_58_97
28-02-57_by_senior_58_98 28-02-57_by_senior_58_99
28-02-57_by_senior_58_100 28-02-57_by_senior_58_101
28-02-57_by_senior_58_102 28-02-57_by_senior_58_103
28-02-57_by_senior_58_104 28-02-57_by_senior_58_105
28-02-57_by_senior_58_106 28-02-57_by_senior_58_107
28-02-57_by_senior_58_108 28-02-57_by_senior_58_109
28-02-57_by_senior_58_110 28-02-57_by_senior_58_111
28-02-57_by_senior_58_113 28-02-57_by_senior_58_114
28-02-57_by_senior_58_115 28-02-57_by_senior_58_116
28-02-57_by_senior_58_117 28-02-57_by_senior_58_118
28-02-57_by_senior_58_120 28-02-57_by_senior_58_121
28-02-57_by_senior_58_123 28-02-57_by_senior_58_124
28-02-57_by_senior_58_125 28-02-57_by_senior_58_126
28-02-57_by_senior_58_128 28-02-57_by_senior_58_129
28-02-57_by_senior_58_130 28-02-57_by_senior_58_131
28-02-57_by_senior_58_132 28-02-57_by_senior_58_133
28-02-57_by_senior_58_134 28-02-57_by_senior_58_135
28-02-57_by_senior_58_136 28-02-57_by_senior_58_137
28-02-57_by_senior_58_138 28-02-57_by_senior_58_139
28-02-57_by_senior_58_140 28-02-57_by_senior_58_141
28-02-57_by_senior_58_142 28-02-57_by_senior_58_143
28-02-57_by_senior_58_144 28-02-57_by_senior_58_146
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:27 น.

พิธีขอขมาลาบวชของ นนอ.

PDFพิมพ์อีเมล

28-02-57_monk_hood_27

พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีขอขมาลาบวชของ นนอ.โดยมีพล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ.
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ นนอ. รุ่นที่ ๖๐ จำนวน  ๔๓ คน มีจิตศรัทธาจะบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ มี.ค. – ๒ เม.ย.๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ นนอ. ได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรม 
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ก่อนที่จะเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดีต่อไป 
ณ ห้องรับรอง บก.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๕๗


ณ ห้องรับรอง บก.ทอ.
 

28-02-57_monk_hood 28-02-57_monk_hood_1
28-02-57_monk_hood_2 28-02-57_monk_hood_3
28-02-57_monk_hood_4 28-02-57_monk_hood_5
28-02-57_monk_hood_6 28-02-57_monk_hood_7
28-02-57_monk_hood_8 28-02-57_monk_hood_9
28-02-57_monk_hood_10 28-02-57_monk_hood_11
28-02-57_monk_hood_12 28-02-57_monk_hood_13
28-02-57_monk_hood_14 28-02-57_monk_hood_15
28-02-57_monk_hood_16 28-02-57_monk_hood_17
28-02-57_monk_hood_18 28-02-57_monk_hood_19
28-02-57_monk_hood_20 28-02-57_monk_hood_21
28-02-57_monk_hood_22 28-02-57_monk_hood_23
28-02-57_monk_hood_24 28-02-57_monk_hood_25
28-02-57_monk_hood_26 28-02-57_monk_hood_27
28-02-57_monk_hood_28 28-02-57_monk_hood_29
28-02-57_monk_hood_30 28-02-57_monk_hood_31
28-02-57_monk_hood_32 28-02-57_monk_hood_33
28-02-57_monk_hood_34 28-02-57_monk_hood_35


ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ.(๒)

28-02-57_monk_hood_36 28-02-57_monk_hood_37
28-02-57_monk_hood_38 28-02-57_monk_hood_39
28-02-57_monk_hood_40 28-02-57_monk_hood_41
28-02-57_monk_hood_42 28-02-57_monk_hood_43
28-02-57_monk_hood_44 28-02-57_monk_hood_45
28-02-57_monk_hood_46 28-02-57_monk_hood_47
28-02-57_monk_hood_48 28-02-57_monk_hood_49
28-02-57_monk_hood_50 28-02-57_monk_hood_51
28-02-57_monk_hood_52 28-02-57_monk_hood_53
28-02-57_monk_hood_54 28-02-57_monk_hood_55
28-02-57_monk_hood_56 28-02-57_monk_hood_57
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 16:06 น.
   

หน้า 32 จาก 98

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>