พิธีปิด “โครงการสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี วนม”

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2013 เวลา 14:44 น.

» พิธีปิด “โครงการสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี วนม”

PDFพิมพ์อีเมล

 

22-10-56_Close_VoNoMo_5

  

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมผู้นำ
“โครงการสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี วนม” รร.วรราชาธินัดดามาตุวิทยา ประจำปี ๒๕๕๖
เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้นำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจตลอดจนมีคุณธรรม
มีความพร้อมต่อการเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต โดยมี ผู้บังคับบัญชา และ นายไพฑูรย์  จารุสาร
ผู้อำนวยการ รร.วรราชาธินัดดามาตุวิทยา และอาจารย์เข้าร่วมพิธีฯ ณ สโมสร นนอ. เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๕๖

 

22-10-56_Close_VoNoMo_1 22-10-56_Close_VoNoMo_9
22-10-56_Close_VoNoMo_10 22-10-56_Close_VoNoMo_3
22-10-56_Close_VoNoMo_2 22-10-56_Close_VoNoMo_12
22-10-56_Close_VoNoMo_13 22-10-56_Close_VoNoMo_11
22-10-56_Close_VoNoMo_14 22-10-56_Close_VoNoMo_15
22-10-56_Close_VoNoMo_16 22-10-56_Close_VoNoMo_17
22-10-56_Close_VoNoMo_18 22-10-56_Close_VoNoMo_21
22-10-56_Close_VoNoMo_22 22-10-56_Close_VoNoMo_23
22-10-56_Close_VoNoMo_24 22-10-56_Close_VoNoMo_25
22-10-56_Close_VoNoMo_26 22-10-56_Close_VoNoMo_28
22-10-56_Close_VoNoMo_29 22-10-56_Close_VoNoMo_30
22-10-56_Close_VoNoMo_31 22-10-56_Close_VoNoMo_4
22-10-56_Close_VoNoMo_7 22-10-56_Close_VoNoMo_6

22-10-56_Close_VoNoMo_5

 

 

 

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2013 เวลา 15:07 น.