พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2013 เวลา 10:46 น.

» พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

PDFพิมพ์อีเมล

12-3-55_cadet_monk1_resize_09

 

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. นำคณะ นนอ.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๕๙ ถวายตัวเพื่อกับพระเทพสารเวที
ผู้แทนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราส สกลมหาสังคปรินายก ในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน นนอ.
จำ
นวน ๔๘ คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ อุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖

 

12-3-55_cadet_monk1_resize_06 12-3-55_cadet_monk1_resize_05
12-3-55_cadet_monk1_resize_03 12-3-55_cadet_monk1_resize_10
12-3-55_cadet_monk1_resize_11 12-3-55_cadet_monk1_resize_12
12-3-55_cadet_monk1_resize_15 12-3-55_cadet_monk1_resize_18
12-3-55_cadet_monk1_resize_18 12-3-55_cadet_monk1_resize_21
12-3-55_cadet_monk1_resize_23 12-3-55_cadet_monk1_resize_26
12-3-55_cadet_monk1_resize_30 12-3-55_cadet_monk1_resize_31
12-3-55_cadet_monk1_resize_35 12-3-55_cadet_monk1_resize_37
12-3-55_cadet_monk1_resize_39 12-3-55_cadet_monk1_resize_43
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2013 เวลา 12:41 น.